NYA STARTGRUPPER!!!

Från och med måndagen den 31/5 ändrar vi startgrupperna i Skepparkannan. Från denna segling gäller fem grupper. Anledningen till ändringen är att grupp 2 blivit för stor och upplevd trängsel på kritiska punkter i banorna. Genom ändringen hoppas vi göra seglingarna säkrare för alla. Starter sker enligt: Grupp Starttid Flagga Läs mer…

6-timmars 2021

Åter dags för 6-timmars och därmed kanonväder – det har vi haft alla 6-timmars så här långt! Årets segling blev litet annorlunda då vi p.g.a. pandemirestriktioner tvingats begränsa deltagandet till enbart medlemmar. Skepparmöte och efterträff med prisutdelning fick också vara digitala även om det blev några stycken som träffades efter Läs mer…

Premiär!

Och Slörenväder! Så fick vi äntligen inleda årets seglingssäsong med en fin måndagskväll med lagom bris och mycket båtar. Hela 23 båtar kom till start och dessa fick en delvis utmanade segling där vinden växlade mellan S och SSO och pendlade mellan 6-7 m/s i starten för att successivt minska Läs mer…

Senaste nytt! Skepparkannan 2021 uppskjuten!

Eftersom vi nu lever med hårda pandemirestriktioner utfärdade av Regering, Riksidrottsförbund och Seglarförbund måste vi tyvärr göra en ändring i planeringen för årets Skepparkanna. De nu gällande restriktionerna förbjuder uttryckligen all seglingstävling och SS Slörens verksamhet är inget undantag. Vi ser oss därför nödgade att skuta upp inledningen av årets Läs mer…