SS Slören är ett aktivt segelsällskap. Vi arrangerar både egna seglingar och våra medlemmar seglar i många andra kappseglingar utefter kusten.

Skepparkannan

Av de återkommande kappseglingar vi arrangerar själva är vårt klubbmästerskap ”Skepparkannan” den största. Det är en serie om mellan elva och fjorton (varierar litet år från år) seglingar under både vår och höst. De seglas huvudsakligen som kvällsseglingar varje måndag med start och mål vid vågbrytaren på Hinsholmen. Serien avslutas med vår långsegling, Kräftköret, läs mer om den nedanför.

Skepparkannan har arrangerats i sedan klubben startades och har varit den största kvällskappseglingen i Göteborgsområdet under flera år med mellan 40 och 55 anmälda deltagare!

Vi vill gärna bli fler och alla är välkomna att prova-på-segla, att bli medlemmar och vara med. Medlemsavgiften i SS Slören och deltagaravgiften i Skepparkannan är tillsammans mindre än många kappseglingsavgifter och hos oss ingår massor av segling för pengarna! Vi är ett glatt gäng och alla är välkomna i gemenskapen.

Från säsongen 2018 har vi sponsrats av Liros som skänkt en mängd priser till oss. Dessa delas ut efter avslutad säsong vid vår stora prisutdelning i samband med Kräftköret.

För att delta i Skepparkannan krävs att man är medlem i SS Slören.

6-timmars, vårseglingen

2018 startade vi en ny segling – 6-timmars. Den seglas en helg under våren, är öppen för alla men ingår också i Skepparkannan.

6-timmars arrangeras i samarbete med SKX:s Västkustkrets 24-timmarskommitté och seglas som en distanskappsegling med fast seglingstid där deltagaren själv väljer bana, d.v.s. som en 24-timmarssegling fast under betydligt kortare tid; 6-timmar. Under denna tid ska deltagande båt försöka segla så lång sträcka som möjligt, den som seglat längst efter omräkning med handikapp vinner.

Det hela avslutas med eftersnack, korv och dricka – om vi kan…

6-timmars finns på andra ställen i Sverige men på västkusten är det – än så länge – bara SS Slören som seglar.

Kräftköret, höstseglingen

Kräftköret är Slörens traditionella avslutning på kappseglingsäsongen och genomförs som en skärgårdssegling där den traditionella banan är start på Hinsholmen, runt söder om Vrångö genom Kungsund, söder om Lilla Stenskär, väster om Knappen, passage mellan Vargö och Styrsö, söder om kardinalmärket vid Brustholmarna och tillbaka till Hinsholmen. Självklart ändras banan om det blir otjänligt väder.

Seglingen är öppen för alla men ingår som sista segling i Skepparkannan. Det är inte ovanligt att hela serien avgörs i denna sista segling.

Direkt efter seglingen hålls det prisutdelning för både seglingen och hela serien. Senare på kvällen avslutar vi säsongen med SS Slörens traditionella kräftskiva.