Detta är SS Slörens Kappseglingskommittés anslagstavla för samtliga kappseglingar som arrangeras av SS Slören. På denna sida publiceras det som normalt publiceras på en tävlings anslagstavla.

Protestformulär

Här finns SS Slörens formulär för protester i seglingarna Skepparkannan, 6-timmars och Kräftköret. Den deltagare som protesterar kan fylla i en protest i formuläret och skicka in det till tävlingsledningen.

Observera att man i de flesta fall måste komplettera protesten med en eller flera skisser över händelseförloppet, dessa måste i mailas in separat. Utan dessa kompletteringar kan inte protestkommittén hantera protesten och den kommer med största sannolikhet avslås som ofullständig.

Observera också att en protest inte är giltig om man inte visat protestflagga, försökt uppmärksamma motparten vid händelsen, underrättat tävlingsledningen vid målgång och lämnat in den innan protesttidens utgång.

Meddelanden till deltagare

Säsongen 2022 är nu avslutad. Tävlingsledningen tackar för i år och önskar alla deltagare välkomna åter 2023. Vi ses!

Protester

Pågående protester

Avgjorda protester

Segling 6: Albin 79, SWE 78, Amber mot Larsen 25, SWE 59, Blåvinge

SWE 59 höll inte undan för läbåt, regel 11.

SWE 59 diskvalificeras med DSQ för brott mot regel 11.

Segling 6: Späckhuggare, SWE 247, Matti mot Späckhuggare, SWE 236, Smuk

SWE 236 höll inte undan för läbåt vid starten.

Protesten tillbakadragen då SWE 236 utgått på egen begäran.

Segling 6: Tävlingsledningen mot Dehler 34 RS, SWE 17, Svalan

SWE 17 startade i fel startgrupp, grupp 4 istället för grupp 5.

SWE 17 erhåller tidsstraff om 5 minuter tillägg på seglad tid.

Segling 5: Tejst, SWE 176, Pop mot X-332, SWE 304, Vidfamne

SWE 304 höll inte undan för läbåt, regel 11.

Båda båtarna diskvalificeras, SWE 304 för brott mot regel11 och SWE 176 för brott mot regel 14.

Segling 4: Tävlingsledningen mot X-99, SWE 163, Obelix

SWE 163 startade i fel startgrupp, grupp 4 istället för grupp 5.

SWE 163 erhåller tidsstraff om 5 minuter tillägg på seglad tid.

Segling 4: Tävlingsledningen mot J/92, SWE 11033, Jalla

SWE 11033 befann sig på bansidan av startlinjen inom en minut före start men rundade inte startbojen.

SWE 11033 tilldelas resultat OCS.

Segling 4: Tävlingsledningen mot Grand Surpris, SWE 6830, Rebellion

SWE 6830 berörde målbojen och fullbordade därefter inte målgång.

SWE 6830 utgick på egen begäran och tilldelas resultat RET.

Segling 4: J/92, SWE 11033, Jalla mot X-99, SWE 346, Piano

SWE 346 använde motor efter förberedelsesignal.

Protesten avvisas då förhandling visat att motor inte använts.

Segling 2: Tejst, SWE 176, Pop mot Express, SWE 395, Tacky Annie
  1. SWE 395 har brutit mot regel 11, och inte hållit undan för lä båt med rätt till väg
  2. SWE 395 har brutit mot regel 44.2 och då den kommit väl undan från andra båtar efter händelsen inte fullföljt tvåsvängsstraff i enlighet med denna regel utan endast tagit ett ensvängsstraff.

Beslut: SWE 395 diskvalificeras med resultat DSQ.

Segling 2: Tävlingsledningen mot Dehler 34 RS, SWE 17, Svalan

SWE 17 startade i startgrupp 3, skulle startat i grupp 5. Eftersom det kan konstateras att man tjänat på start i fel grupp ges ett tidsstraff om 5 minuter på seglad tid.