Detta är SS Slörens Kappseglingskommittés anslagstavla för samtliga kappseglingar som arrangeras av SS Slören. På denna sida publiceras det som normalt publiceras på en tävlings anslagstavla.

Protestformulär

Här finns SS Slörens formulär för protester i seglingarna Skepparkannan, 6-timmars och Kräftköret. Den deltagare som protesterar kan fylla i en protest i formuläret och skicka in det till tävlingsledningen.

Observera att man i de flesta fall måste komplettera protesten med en eller flera skisser över händelseförloppet, dessa måste i e-postas in separat. Utan dessa kompletteringar kan inte protestkommittén hantera protesten och den kommer med största sannolikhet avslås som ofullständig.

Observera också att en protest inte är giltig om man inte visat protestflagga, försökt uppmärksamma motparten vid händelsen, underrättat tävlingsledningen vid målgång och lämnat in den innan protesttidens utgång.


Meddelande till deltagare 2023

2023-05-23

Vi har märkt att trackingen i RaceQs inte fungerat vid årets två första seglingar vilket är märkligt eftersom det fungerade under vår träningsdag. Vi har petat på parametrarna för trackingen och hoppas att den ska börja fungera igen.

Ge inte upp – fortsätt starta era RaceQs-appar!

2023-05-19

Startgrupperna ändras en aning genom att samtliga X-99:or flyttas från grupp 5 till grupp 4. Detta börjar gälla fr.o.m. seglingen 2023-05-22.

2023-05-17

Seglingsföreskrifterna har ändrats med ett kompletterande av stycket om indelning i startgrupper. En länk till resultatsidan har lagts till där aktuell indelning i grupper finns.

Protester 2023

Pågående protester

Avgjorda protester

2023-05-29, Segling 4, Späckhuggare SWE 251 mot X-99 SWE 346

Protesten omfattar tre olika incidenter som inträffade under samma situation:

  1. SWE 346 höll inte undan för läbåt SWE 357 med rätt till väg och bröt därmed mot regel 11 (och regel 14).
  2. SWE 251 höll inte undan för läbåt SWE 346 och bröt därmed mot regel 11 (och regel 14). SWE 251 hade inget hinder i lovart utan hade kunnat hålla undan. Förtydligande: lovartsbåt har rätt att ta sin märkseplats först då båtarna är i zonen, inte innan.
  3. SWE 346 gav inte märkesplats till SWE 251 genom sin hastiga lovning och som innebar att SWE 251 inte kunde genomföra en sjömansmässig rundning och berörde märke A för att undvika kontakt med SWE 346. SWE 346 bröt därmed mot regel 18.2. SWE 251 frikänns från brott mot regel 31 enligt regel 43, men detta påverkar inte beslutet att diskvalificera SWE 251 p.g.a. regelbrottet i föregående moment (incident 2).

Beslut:

Båtarna: SWE 346 (Piano) och SWE 251 (Luffe) diskvalificeras i segling 4.

2023-08-14, Segling 10, J/92 SWE 11033 mot Dehler 33 SWE 4808

SWE 4808 höll inte undan för SWE 11033 enligt regel 11 en minut innan start.

Beslut

SWE 4808 (Den Röde) diskvalificeras i segling 10 för att inte ha hållit tillräckligt undan enligt regel 11.

Andra avgjorda ärenden

2023-05-15, Segling 1

Tävlingsledaren för segling 1 noterade att X-99 Piano och Tango 30 Carmencita startade i fel startgrupp (dock inte samma).

Eftersom detta var första seglingen för säsongen och viss osäkerhet uppenbarligen har rått bland de tävlande om var startlistan finns att läsa har Tävlingsledningen för Skepparkannan beslutat att denna gång fria båda båtarna, d.v.s. inte utdela straff.

Vi påminner alla tävlande om avsnittet ”Startlista” i seglingsföreskrifterna och skyldigheten att starta i rätt startgrupp – som anges i Startgruppslistan som finns på Resultatsidan. Notera således att listan gäller – tabellen med SRS gränser är en översikt över ungefärlig uppdelning. Dock görs fördelningen mellan startgrupper, som vi förklarade vid skepparmötet, också utifrån andra kriterier, bl.a. lika eller liknande båttyp, storlek på båt, etc, även om SRS-tal är en viktig komponent. Deltagare ska inte själva räkna ut vilken grupp man tillhör. Ev. ändringar av startgrupperna under säsongen kommer meddelas via e-post.

Startlistan finns alltid uppdaterad på sidan Resultat Skepparkannan.