Detta är SS Slörens Kappseglingskommittés anslagstavla för samtliga kappseglingar som arrangeras av SS Slören. På denna sida publiceras det som normalt publiceras på en tävlings anslagstavla.

Protestformulär

Här finns SS Slörens formulär för protester i seglingarna Skepparkannan, 6-timmars och Kräftköret. Den deltagare som protesterar kan fylla i en protest i formuläret och skicka in det till tävlingsledningen.

Observera att man i de flesta fall måste komplettera protesten med en eller flera skisser över händelseförloppet, dessa måste i mailas in separat. Utan dessa kompletteringar kan inte protestkommittén hantera protesten och den kommer med största sannolikhet avslås som ofullständig.

Observera också att en protest inte är giltig om man inte visat protestflagga, försökt uppmärksamma motparten vid händelsen, underrättat tävlingsledningen vid målgång och lämnat in den innan protesttidens utgång.

Meddelanden till deltagare

Segling 2021-06-14 uppskjuten

Eftersom väderprognosen innehåller kraftiga byvindar och risk för åska har tävlingskommittén beslutat att kvällsseglingen den 14/6 skjuts upp till nästa tillgängliga reservdag, d.v.s. torsdag den 12/8.

Krav på att rapportera avvikande segelmarkeringar

Från och med segling 5 måste alla segel som har annan markering än storsegel vara inrapporterade till tävlingskommittén. Segel som har avvikande beteckning och inte är rapporterade kommer att anses som otillåtna. Att använda ett otillåtet segel ger resultat DSQ.

Det betyder att du som ev. har en spinnaker som inte har samma segelnummer som ditt storsegel måste rapportera det för att få använda spinnakern!

Skepparkannan startar 17/5!

Seglarförbundet har kommit med nya tolkningar av gällande pandemirestriktioner. Den nu gällande tolkningen gör det möjligt för oss att starta Skepparkannan eftersom det är ett klubbmästerskap.

Skepparmöte 4/5

Årets digitala Skepparmöte hölls den 4/5. Vi pratade om den säsong vi hoppas kunna genomföra om vi får nya riktlinjer från 17/5.

För de som vill kommer vi att arrangera en träningssegling den 10/5 men då utan att det tas fram ett resultat.

Nya anmälningar 2021

Det har nu börjat komma in anmälningar till årets Skepparkanna. Vi lägger in alla under resultatsidan på ”deltagare” så fort vi hinner.

Observera att om vi inte kan hitta det mätbrev som en deltagare hänvisar till på SRS hemsida kommer vi använda data för tabellbåt. Om anmäld båt inte finns i SRS-tabell och saknar mätbrev kan man endast delta utom tävlan!

Protester

Pågående protester

2021-06-21 – Protest från Nordisk Kryssare 5½, SWE 41,”Rölleka” mot X-332, SWE 304, ”Vidfamne”

Vidfamne har begärt plats för längsgående hinder utan att ha etablerat överlapp.

Avgjorda protester

2021-06-07 – Tango 30 747 Carmencita höll inte undan i starten

SWE 747 ”Carmencita” har brutit mot regel 11 genom att som lovartsbåt inte lämna tillbörlig plats för SWE 26 ”Tabasco” efter SWE 26 etablerats överlapp i lä vilket orsakat kontakt mellan båtarna.

Protestkometen kan inte se att det funnits något hinder i lovart om SWE 747.

Beslut: SWE 747 diskvalificeras i segling 5.

2021-05-24 – Späckhuggare 247 Matti störde grupp 1 i starten

Protest från tävlingsledningen. Under de sista 5 minuterna före start i grupp 1 befanns sig Späckhuggare 247 Matti i det reserverade området och störde uppenbart båtar som stod i begrepp att starta.

Beslut: Späckhuggaren Matti erhåller ett tidstillägg om 5 minuter på seglad tid.

2021-05-24 – Cumulus 95 Estelle seglade genom förbudsområde Plankorna

Protest från Accent 260 Pacific. Cumulus 95 Estelle seglade innanför d.v.s. öster om västpricken vid Plankorna på banbenet mellan K och D (andra varvet).

Beslut: Skepparen på Estelle har medgivit de faktiskt omständigheterna och tilldelas resultat DSQ för segling 2.

2021-05-17 – Dominant 150, Donna, seglade inte banan

Under seglingen 2021-05-17 missade Dominant 150, Donna att runda märke K på första varvet och har därför tilldelats resultat DNF.