Detta är SS Slörens Kappseglingskommittés anslagstavla för samtliga kappseglingar som arrangeras av SS Slören. På denna sida publiceras det som normalt publiceras på en tävlings anslagstavla.

Protestformulär

Här finns SS Slörens formulär för protester i seglingarna Skepparkannan, 6-timmars och Kräftköret. Den deltagare som protesterar kan fylla i en protest i formuläret och skicka in det till tävlingsledningen.

Observera att man i de flesta fall måste komplettera protesten med en eller flera skisser över händelseförloppet, dessa måste i mailas in separat. Utan dessa kompletteringar kan inte protestkommittén hantera protesten och den kommer med största sannolikhet avslås som ofullständig.

Observera också att en protest inte är giltig om man inte visat protestflagga, försökt uppmärksamma motparten vid händelsen, underrättat tävlingsledningen vid målgång och lämnat in den innan protesttidens utgång.

Meddelanden till deltagare

Segling 7 och 8 i fara!

Både segling 7 och 8, som inleder höstsäsongen riskerar i nuläget att ställas in då vi inte fått någon som kan tänka sig att vara funktionär för dessa seglingar.

Om du kan tänka dig att vara funktionär för någon av dessa seglingar ber vi dig kontakta tävlingskommittén snarast på tav@sloren.se

Segling 5 uppskjuten

Segling 5, som skulle seglats måndag 13/6, fick skjutas upp p.g.a. för mycket vind. Seglingen kommer att, om möjligt, seglas på första tillgängliga reservdag som är 16/6.

6-timmars: Ändrade förhållanden

Eftersom det är så få båtar anmälda till 6-timmars 28/5 görs det ganska stora förändringar i upplägget av seglingen.

  1. Det finns ingen expedition på Långedrag. Det finns ingen person på plats. Det hålls inget skepparmöte på Långedrag.
  2. Efteranmälan kan enbart göras via webbformulär.
  3. Det sker ingen signalering från tribunen. Endast ljudsignaler kommer användas och då från en av de startande båtarna.
  4. Varje deltagare ska ta sin egen målgångstid.
  5. Loggbok epostas till ulfpalm_at_hotmail.com snarast efter målgång, senast 17:30.
  6. Efterträffen i Långedrag börjar 17:30.
Saknade mätbrev

I segling 2 var det två båtar som seglade utan giltiga mätbrev. I avvaktan på beslut från tävlingskommittén har dessa båtar inte erhållit resultat ännu.

Reglerna medger enbart deltagande utom tävlan om det inte finns ett giltigt mätbrev då seglingen startas.

Justerade gränser för startgrupper

För att göra startgrupperna mer likvärdiga har SRS-gränsen mellan grupp 4 och 5 ändrats till 1,019/1,020. I nuvarande startlista är det endast en båt som påverkas.

Skepparmöte 5/5

Årets Skepparmöte hålls den 5/5. Vi pratar om den kommande säsongen.

Anmälningar 2022

Det har nu börjat komma in anmälningar till årets Skepparkanna. Vi lägger in alla under resultatsidan på ”deltagare” så fort vi hinner.

Observera att om vi inte kan hitta det mätbrev som en deltagare hänvisar till på SRS hemsida kommer vi använda data för tabellbåt. Om anmäld båt inte finns i SRS-tabell och saknar mätbrev kan man endast delta utom tävlan!

Protester

Pågående protester

Segling 6: Albin 79, SWE 78, Amber mot Larsen 25, SWE 59, Blåvinge

SWE 59 höll inte undan för läbåt, regel 11.

Segling 5: Tejst, SWE 176, Pop mot X-332, SWE 304, Vidfamne

SWE 304 höll inte undan för läbåt, regel 11.

Avgjorda protester

Segling 6: Späckhuggare, SWE 247, Matti mot Späckhuggare, SWE 236, Smuk

SWE 236 höll inte undan för läbåt vid starten.

Protesten tillbakadragen då SWE 236 utgått på egen begäran.

Segling 6: Tävlingsledningen mot Dehler 34 RS, SWE 17, Svalan

SWE 17 startade i fel startgrupp, grupp 4 istället för grupp 5.

SWE 17 erhåller tidsstraff om 5 minuter tillägg på seglad tid.

Segling 4: Tävlingsledningen mot X-99, SWE 163, Obelix

SWE 163 startade i fel startgrupp, grupp 4 istället för grupp 5.

SWE 163 erhåller tidsstraff om 5 minuter tillägg på seglad tid.

Segling 4: Tävlingsledningen mot J/92, SWE 11033, Jalla

SWE 11033 befann sig på bansidan av startlinjen inom en minut före start men rundade inte startbojen.

SWE 11033 tilldelas resultat OCS.

Segling 4: Tävlingsledningen mot Grand Surpris, SWE 6830, Rebellion

SWE 6830 berörde målbojen och fullbordade därefter inte målgång.

SWE 6830 utgick på egen begäran och tilldelas resultat RET.

Segling 4: J/92, SWE 11033, Jalla mot X-99, SWE 346, Piano

SWE 346 använde motor efter förberedelsesignal.

Protesten avvisas då förhandling visat att motor inte använts.

Segling 2: Tejst, SWE 176, Pop mot Express, SWE 395, Tacky Annie
  1. SWE 395 har brutit mot regel 11, och inte hållit undan för lä båt med rätt till väg
  2. SWE 395 har brutit mot regel 44.2 och då den kommit väl undan från andra båtar efter händelsen inte fullföljt tvåsvängsstraff i enlighet med denna regel utan endast tagit ett ensvängsstraff.

Beslut: SWE 395 diskvalificeras med resultat DSQ.

Segling 2: Tävlingsledningen mot Dehler 34 RS, SWE 17, Svalan

SWE 17 startade i startgrupp 3, skulle startat i grupp 5. Eftersom det kan konstateras att man tjänat på start i fel grupp ges ett tidsstraff om 5 minuter på seglad tid.