Detta är SS Slörens Kappseglingskommittés anslagstavla för samtliga kappseglingar som arrangeras av SS Slören. På denna sida publiceras det som normalt publiceras på en tävlings anslagstavla.

Protestformulär

Här finns SS Slörens formulär för protester i seglingarna Skepparkannan, 6-timmars och Kräftköret. Den deltagare som protesterar kan fylla i en protest i formuläret och skicka in det till tävlingsledningen.

Observera att man i de flesta fall måste komplettera protesten med en eller flera skisser över händelseförloppet, dessa måste i mailas in separat. Utan dessa kompletteringar kan inte protestkommittén hantera protesten och den kommer med största sannolikhet avslås som ofullständig.

Observera också att en protest inte är giltig om man inte visat protestflagga, försökt uppmärksamma motparten vid händelsen, underrättat tävlingsledningen vid målgång och lämnat in den innan protesttidens utgång.

Meddelanden till deltagare

Nya anmälningar 2021

Det har nu börjat komma in anmälningar till årets Skepparkanna. Vi lägger in alla under resultatsidan på ”deltagare” så fort vi hinner.

Observera att om vi inte kan hitta det mätbrev som en deltagare hänvisar till på SRS hemsida kommer vi använda data för tabellbåt. Om anmäld båt inte finns i SRS-tabell och saknar mätbrev kan man endast delta utom tävlan!

Protester

Avgjorda protester