Detta är SS Slörens Kappseglingskommittés anslagstavla för samtliga kappseglingar som arrangeras av SS Slören. På denna sida publiceras det som normalt publiceras på en tävlings anslagstavla.

Protestformulär

Här finns SS Slörens formulär för protester i seglingarna Skepparkannan, 6-timmars och Kräftköret. Den deltagare som protesterar kan fylla i en protest i formuläret och skicka in det till tävlingsledningen.

Observera att man i de flesta fall måste komplettera protesten med en eller flera skisser över händelseförloppet, dessa måste i e-postas in separat. Utan dessa kompletteringar kan inte protestkommittén hantera protesten och den kommer med största sannolikhet avslås som ofullständig.

Observera också att en protest inte är giltig om man inte visat protestflagga, försökt uppmärksamma motparten vid händelsen, underrättat tävlingsledningen vid målgång och lämnat in den innan protesttidens utgång.


Meddelande till deltagare 2024

Ny säsong närmar sig

2024-01-23

Än är det ett tag kvar till säsongsstart men planeringen för säsongen är redan igång. T.ex. har vi spikat dag för 6-timmars (till 25/5) och börjat fundera på resten. Har du synpunkter eller erfarenheter från tidigare säsonger du vill delge tävlingskommittén är det alltså rätt tid att att göra det nu. Tveka inte att ta kontakt med någon i kommittén. Hellre i god tid när vi faktiskt har möjlighet att ändra, det är mycket svårare när allt redan är spikat!