Distanskappsegling med SRS på distans

Arrangörer: SS Slören och Svenska Kryssarklubbens Västkustkrets 24-timmarskommitté tillsammans med Långedrags Segelsällskap.

Deltagare: Seglingen 6-timmars är öppna för alla.

Tidpunkt: Lördag 28/5 2022.

Plats: Hinsholmskilens småbåtshamn och SXK:s kansli på Talattagatan 24.

1. Regler

1.1Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR).
1.2Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser.
1.3Alla båtar kan komma att, i enlighet med World Sailing Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören.
1.4En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

2. Villkor för att delta

2.1Den tävlande ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet eller Svenska Kryssarklubben.
2.2Varje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.
2.3Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter regattan.
2.4Seglingen är öppen för alla som uppfyller kraven i 2.1.
Seglingen ingår som delsegling i SS Slörens Skepparkannan. Båtar som redan är registrerade deltagare i den tävlingen måste dock göra separat anmälan till denna segling.
I denna segling gäller inte Skepparkannas möjlighet till ”prova-på-segling”.
2.5Deltagande båtar ska uppfylla de för respektive båt tillämpliga klassreglerna för SRS (tabell- eller mätbrevsbåt).
2.6En båt med flygande segel  enligt definition i SRS-båtdatablad, SRS-mätbrev, eller sina klassregler får anmälas utan sådant segel och använda sitt SRS-tal utan flygande segel. Flera försegel får föras samtidigt bara av båt som får föra flygande segel. Denna får, när den inte för flygande segel, samtidigt föra valfri kombination av fock och genua om det ena seglet är satt i lovart när det är dragande och båda är fästa till förstag.
Om ej anmälda segel används räknas dessa som otillåtna och båten kan diskvalificeras direkt av seglingsledningen eller baserat på protest av annan tävlande.
2.7En båt som har s.k. SRSs-respittal i sitt SRS-båtdatablad eller SRS-mätbrev får anmälas med SRSs-respittalet då villkoren för detta är uppfyllda, d.v.s. att besättningen ombord består av maximalt två personer. För SRSs gäller också ovanstående om segelföring.
2.8Anmälan om ändrad segelföring eller Shorthanded ska göras senast innan tävlingsexpeditionen stänger kl. 09:00. Om ingen anmälan gjorts i tid tillämpas båtens grund-SRS.

3. Anmälan

3.1Anmälan ska göras senast 2022-05-26 till SS Slören.
3.2Anmälning kan göras via anmälningsformulär på sloren.se under menyn ”Kappsegling|6-timmars|Anmälan” eller via epost på tav-admin@sloren.se.
Anmälan per epost ska innehålla uppgifter om Båttyp, Båtnamn, Segelnummer, Typ av SRS (tabell- eller mätbrevsbåt), ev. SRS-mätbrevsnummer, Ansvarig person ombord och Antal personer till efterträff.
3.3För att anmälan ska vara giltig krävs att avgift enligt nedan betalats.
3.4Deltagaravgiften är 100 kr för redan registrerade deltagare i SS Slörens Skepparkannan, 200 kr för övriga medlemmar i SS Slören, Långedrags SS och medlemmar i Svenska Kryssarklubbens Västkustkrets. För alla övriga deltagare är deltagaravgiften 250 kr. Avgiften ska betalas genom insättning via Swish 123 158 1958 eller på BankGiro 334-3795. Märk inbetalningen ”6-timmars” plus Båttyp och båtnamn.
3.5Efteranmälan kan göras till tävlingsledningen per epost tav-admin@sloren.se, per telefon till tävlingsledningen eller på plats på expeditionen på tävlingsdagen men anmälan kan då inte göras till efterträffen. Vid efteranmälan gäller dubbel avgift. De som efteranmäler sig ska vid registreringen på lördag kunna uppvisa:
a.kopia eller kvitto på erlagd avgift, Swish till SS Slören,
b.ifylld anmälningsblankett och
c.uppgift om båtens ordinarie tabell SRS-tal eller kopia på eventuellt SRS mätbrev.

4. Registrering och besiktningskontroll

4.1Registrering ska ske på tävlingsexpeditionen senast 2021-05-28 09:00.
Detta gäller alla deltagare, även de som deltar i SS Slörens Skepparkannan.
4.2Giltigt SRS-mätbrev ska kunna visas upp eller finnas i SRS-databasen på matbrev.svensksegling.se innan en båt kappseglar.
4.3En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse med reglerna. På vattnet kan kappseglings och/eller tekniska kommittén instruera en båt att omedelbart bege sig till en föreskriven plats för besiktning.

5. Tidsprogram

Observera att ingen tävlingsexpedition kommer att finnas 2022. Registrering endast via epost eller SMS-grupp.

08:00Tävlingsexpeditionen på SXK:s kansli på Talattagatan 24 öppnar.
08:00 –
09:00
Registrering på Tävlingsexpeditionen.
08:30Skepparmöte på Tävlingsexpeditionen.
09:00Tävlingsexpeditionen stänger.
10:00Start.
15:30 –
16:30
Målet är öppet.
Målgång före 15:30 eller efter 16:30 räknas som DNF. Målgång mellan 16:00 och 16:30 ger distansavdrag enligt definition i Seglingsföreskrifter.
17:30Tävlingsexpeditionen på SXK:s kansli på Talattagatan 24 öppnar. Korv och dricka serveras.
18:00Prisutdelning om inga protester inkommit. Om det inkommit protester sker prisutdelningen så snart som möjligt efter dessa behandlats.

6. Genomförande

6.1Tävlingen genomförs som en längstadistanskappsegling enligt 24-timmarsformatet med SRS som respittal.
6.2Tävlingen genomförs i en enda SRS-klass.

7. Kappseglingsområde

7.1Kappseglingen genomförs inom ett område med ca. 10 M radie från startpunkten i Hinsholmskilen och definieras av ”Punkt- och Distanstabell för 6-timmarssegling” (POD6).

8. Banan

8.1Deltagande båt väljer själv seglad väg baserad på POD6.
8.2Regler för användning och resultatberäkning av punkter och sträckor i POD6 definieras i Seglingsföreskrifterna.

9. Protester och straff

9.1Regel 44.1 och 44.2 tillämpas.
9.2Båt som tjuvstartar och inte gör en omstart erhåller OCS.
9.3Båt som går i mål mellan 16:00 och 16:30 erhåller distansavdrag för tidsöverdraget (målgångstid-16:00:00) enligt definition i Seglingsföreskrifter.
9.4Båt som går i mål efter 16:30 erhåller DNF.
9.5Båt som inte startat före 10:15 erhåller DNS.

10. Resultat- och Poängberäkning

10.1Resultat beräknas som ”SRS på distans” på längsta tillgodoräknad distans beräknad på POD6 och båtens SRS. Se närmare beskrivning i Seglingsföreskrifterna.
10.2För seglingens resultat i SS Slörens Skepparkannan används lågpoängssystemet.
10.3Utöver straff enligt KSR 64.1 kan protestkommittén straffa en båt med upp till 10% avdrag på resulterande distans.

11. Priser

11.1Priser delas ut till 1:a, 2:a och 3:e placering.

2022-04-05 / SS Slörens Tävlingskommitté och SXK-V:s 24-timmarskommitté.