Du kan anmäla dig till Kräftköret på två sätt:

 1. Direkt här på hemsidan med formuläret nedan. Glöm inte att betala in deltagaravgiften på 150 kr till SS Slörens bankgiro 334-3795. Märk betalningen med ”Kräftköret” + ”Båtens namn”. Betalningen måste kunna verifieras av tävlingsledningen innan start.
 2. Genom att skriva ut och fylla i anmälningsblanketten och maila eller lämna in till tävlingsledningen. Du kan anmäla dig ända fram till skepparmötet men då måste du ha med dig deltagaravgiften 150 kr kontant och jämna pengar (vi kan inte växla).

Redan anmälda deltagare till SS Slörens Skepparkannan är automatiskt anmälda också till Kräftköret och behöver inte lämna in anmälan eller erlägga deltagaravgift för denna segling men vi uppskattar ändå att man gör en formell anmälan så vi vet hur många som kommer. Det rekommenderas att också deltagare i Skepparkannan närvarar på skepparmötet även om det räcker med att avisera sitt deltagande på samma sätt som för kvällsseglingarna.

Glöm inte bort att det efter seglingen blir prisutdelning på Saltskär (roddföreningens klubbholme inne i Hinsholmskilen) men tyvärr ha vi fått ställa in den efterföljande kräftskivan i år p.g.a. Covid-19.


  Båtuppgifter





  SRS StandardbåtSRS KlassbåtSRS Mätbrevsbåt. Uppge SRS-mätbrevets identitet i Anmärkningar nedan!


  SRS tal kommer att sättas enligt tillämplig SRS tabell eller mätbrev. Båt som avser tävla utan flygande försegel och/eller segla shorthand ska anmäla det innan start enligt seglingsföreskrifterna.

  Jag deltar redan i Skepparkannan

  Skepparens uppgifter