Årsmöte

2023 ska läggas till handlingarna och 2024 inledas. Kom och var med! Mötet börjar 19:00 men fika från 18:45. Anmälan för fika på tav@sloren.se! Årsmöteshandlingar finns här