Inbjudan till Kräftköret 2024

Utgåva 2024-03-08

Tid:Lördagen den 14:e september 2024 klockan 10:30
Plats:Start och mål Hinsholmens småbåtshamn, Vågbrytaren
Arrangör:SS Slören
Klass:SRS
Format:Distans

Tävlingen är öppen för alla men ingår också som avslutande delsegling i SS Slörens Skepparkannan och där deltagande båtar är automatiskt anmälda till seglingen och inte behöver erlägga deltagaravgift.

Anmälningssätt: Anmälan via formulär på hemsidan eller maila till tav@sloren.se och bifoga ifylld anmälningsblankett.

Båtar som anmäler sig enbart till Kräftköret och som inte deltagit i Skepparkannan ombeds noggrant notera sin startgrupp som kommer att tilldelas senast vid Skepparmötet. Indelning i startgrupper sker normalt enligt samma principer som för Skepparkannan men Tävlingsledningen har rätt att göra ändringar för att erhålla ett mer jämnt fördelat startfält.

Sista anmälningsdag:För båtar som ej deltar i Skepparkannan 2024:2024-09-12 18:00
För båtar som redan deltar i Skepparkannan 2024:2023-09-14: 10:00
Deltagaravgift:För båtar som ej deltar i Skepparkannan 2024: 150 kr
För båtar som redan deltar i Skepparkannan 2024: Ingen utöver redan erlagd avgift för Skepparkannan
Betalning:SS Slörens Swish 123 158 1958 eller Bankgiro 334-3795
Registrering och efteranmälan:För båtar som ej deltar i Skepparkannan 2024:Registrering genom att segla förbi tribunen senast 10:00. Efteranmälan är inte möjlig.
För båtar som redan deltar i Skepparkannan 2024:Registrering och efteranmälan genom anmälan i SMS-grupp senast 10:00.

Observera

Varje deltagare ska ta sin egen målgångstid samt uppskatta närmast framförvarande och efterföljande båtars ordning och målgångstider.

Tävlingsledare och kontakt: Johan von Otter tel: 076 127 1335

Seglingsföreskrifterna finns att hämta från Slörens hemsida https://sloren.se, klicka vidare till  ”Skepparkannan/Information/Föreskrifter & Regler”. Föreskrifterna kan ändras ända fram till skepparmötets slut. Ändringar under skepparmötet meddelas endast muntligen.

Tider:

Tribunen är bemannad från ca. 09:00 kappseglingsdagen.
1:a start kl. 10.30

Prisutdelning sker på Saltskär på Kapproddaregatan 6 från ca. en timme efter sista båts målgång. Bättre uppskattning av tid meddelas här när vi vet förutsättningarna för dagen.

Tävlingens hemsida: https://sloren.se

Banor

Se särskild sida med banor för Kräftköret.

Tracking

Kräftköret kommer att kunna spelas in med raceQs-appen. Länk till seglingen kommer att finns här.