Inbjudan till Kräftköret 2020

Utgåva 2020-05-14

Tid:Lördagen den 12:e september 2020 klockan 10:30
Plats:Start och mål Hinsholmens småbåtshamn, Vågbrytaren
Arrangör:SS Slören
Klass:SRS
Format:Distans

Tävlingen är öppen för alla men ingår också som avslutande delsegling i SS Slörens Skepparkannan 2020 och där deltagande båtar är automatiskt anmälda till seglingen och inte behöver erlägga deltagaravgift.

Tävlingsexpeditionen är i starttribunen på vågbrytaren i Hinsholmens småbåtshamn.

Anmälningssätt: Anmälan via formulär på hemsidan eller maila till tav@sloren.se och bifoga ifylld anmälningsblankett.

Båtar som anmäler sig enbart till Kräftköret och som inte deltagit i Skepparkannan ombeds noggrant notera sin startgrupp som kommer att tilldelas vid Skepparmötet. Indelning i startgrupper sker normalt enligt samma principer som för Skepparkannan med Tävlingsledningen har rätt att göra ändringar för att erhålla ett mer jämnt fördelat startfält.

Sista anmälningsdag:2020-09-12
Deltagaravgift:150 kr
Betalning:SS Slörens Bankgiro 334-3795
Registrering och efteranmälan:På tävlingsexpeditionen mellan 08:30 och 09:30

Observera

P.g.a. att vi inte är säkra på att tribunen är bemannad under seglingen kan kappseglingen komma att genomföras med tävlingsledning i startfartyg istället för i tribunen. Detta kommer i så fall att befinna sig vid boj ”A” i startlinjens förlängning och alla flagg- och ljudsignaler kommer att utföras ombord startfartyget. I samband med detta kan flaggsignaler komma att ändras, detta meddelas i så fall under skepparmötet.

Av samma anledning kan det eventuellt inte vara funktionärer på plats som tar målgångstider varför varje deltagare ska klocka sin egen målgångstid samt uppskatta närmast framförvarande och efterföljande båtars ordning och målgångstider.

Tävlingsledare och kontakt: Johan von Otter tel: 076 127 1335

Seglingsföreskrifterna finns att hämta från Slörens hemsida http://sloren.se, klicka vidare till  ”Skepparkannan/Information/Föreskrifter & Regler”. Föreskrifterna kan ändras ända fram till skepparmötets slut. Ändringar under skepparmötet meddelas endast muntligen.

Tider:

Expeditionen öppnar kl. 08.30 på kappseglingsdagen.
Skepparmöte kl. 09.30.
1:a start kl. 10.30

Observera att skepparmötet kan komma att arrangeras annorlunda och tidsschemat ändras om restriktioner för Corona/Covid-19 fortfarande är gällande vid seglingens genomförande.

Prisutdelning sker preliminärt på Saltskär på Kapproddaregatan 6 från ca 17:30. Exakt tid och plats meddelas senare.

Tävlingens hemsida: http://sloren.se

Banor

För Kräftköret finns tre banalternativ:

 1. Den traditionella banan som går runt Vrångö i söder, Knappen i väster, och tillbaka genom Snobbrännan.
 2. En hårdvindsbana som används om det förväntas vara hårda vindar eller grov sjö utomskärs.
 3. En lättvindsbana som är kortare och håller sig inomskärs.

Samtliga banor kan vändas, d.v.s. seglas baklänges, om väderförhållandena är olämpliga för normalvarvet.

Tävlingsledningen visar vilken bana som ska seglas med nummerskylt 1-3 enligt numrering ovan senast 15 minuter före första start. Att en bana ska seglas omvänt markeras med att flagga ”S” hissas under orange flagga på start/mållinjen.

Normalbana, bana 1

 • Start
 • Vrångö. Ön Vrångö, syd om. SB
 • Lilla Stenskär. Syd och väst om. SB
 • Knappen. Väst om. SB
 • Tången. Piren på Styrsö Tången, väst och nord om. SB
 • Brustholmarna. O-kardinalmärket syd Brustholmarna, syd och ost om. BB
 • Mål
Kräftköret, Normalbana

Hårdvindsbana, bana 2

 • Start
 • Donsöhuvud-Yxen. Gate. Linjen mellan fyren Donsöhuvud och rött farledsmärke ”Yxen” 0,15 M i OSO.
 • Kumleskär. Skären ”Kumleskär”, ost om. SB
 • Vallholmsbåden. Rött farledsmärke (1 m) ost om Valö, syd och väst om. SB
 • Ärskärsbåden. Rött farledsmärke ”Ärskärsbåden”, väst om. SB
 • Rödskär. Ön ”Rödskär”, ost om. BB
 • Stora Lyngskär. Ön ”Stora Lyngskär”, ost om. BB
 • Mål
Kräftköret, Hårdvindsbana

Lättvindsbana, bana 3

 • Start
 • B. Skepparkannans märke ”B”, Rött farledsmärke (djup 2,5 m) ”S Rödskärsbåden” 0,25 M SV St Rödskär, syd om. BB
 • Röda Skären. De två nordligare av Röda Skären 0,55 M O Stora Lyngskär, ost om. SB
 • Klävegrund. Rött farledsmärke ”Klävegrund”, syd och väst om. SB
 • D. Skepparkannan märke ”D”, S-kardinalmärke (djup 2,9 m) 0,05 M N Lågerna, väst och nord om. SB
 • K. Skepparkannans märke ”K”, Mittledsmärke (djup 3,2 m) 0,1 M O St Eskilsholmen, syd om. BB
 • Mål
Kräftköret, Lättvindsbana

Tracking

Kräftköret kommer att kunna spelas in med raceQs-appen. Seglingen kan följas på raceqs.com/regattas/75035?eventId=81857

2019 års segling finns på länken: raceqs.com/regattas/70330.