Inbjudan till Kräftköret 2021

Utgåva 2021-05-12

Tid:Lördagen den 25:e september 2021 klockan 10:30
Plats:Start och mål Hinsholmens småbåtshamn, Vågbrytaren
Arrangör:SS Slören
Klass:SRS
Format:Distans

Tävlingen är öppen för alla men ingår också som avslutande delsegling i SS Slörens Skepparkannan 2021 och där deltagande båtar är automatiskt anmälda till seglingen och inte behöver erlägga deltagaravgift.

P.g.a. Coronasituationen kommer tävlingen inte ha någon traditionell tävlingsexpedition. Istället kommer information att meddelas på hemsidan, på epost till anmälda deltagare och via Skepparkannans SMS-grupp.

Anmälningssätt: Anmälan via formulär på hemsidan eller maila till tav@sloren.se och bifoga ifylld anmälningsblankett.

Båtar som anmäler sig enbart till Kräftköret och som inte deltagit i Skepparkannan ombeds noggrant notera sin startgrupp som kommer att tilldelas vid Skepparmötet. Indelning i startgrupper sker normalt enligt samma principer som för Skepparkannan med Tävlingsledningen har rätt att göra ändringar för att erhålla ett mer jämnt fördelat startfält.

Sista anmälningsdag:För båtar som ej deltar i Skepparkannan 2021:2021-09-24 18:00
För båtar som redan deltar i Skepparkannan 2021:2021-09-25: 10:00
Endast via SMS till Skepparkannans SMS-grupp
Deltagaravgift:För båtar som ej deltar i Skepparkannan 2021: 150 kr
För båtar som redan deltar i Skepparkannan 2021: Ingen utöver redan erlagd avgift för Skepparkannan 2021
Betalning:SS Slörens Swish 123 158 1958 eller Bankgiro 334-3795
Registrering och efteranmälan:För båtar som ej deltar i Skepparkannan 2021:Registrering genom att segla förbi tribunen senast 10:00. Efteranmälan är inte möjlig.
För båtar som redan deltar i Skepparkannan 2021:Registrering och efteranmälan genom anmälan i SMS-grupp senast 10:00.

Observera

Varje deltagare ska ta sin egen målgångstid samt uppskatta närmast framförvarande och efterföljande båtars ordning och målgångstider.

Tävlingsledare och kontakt: Johan von Otter tel: 076 127 1335

Seglingsföreskrifterna finns att hämta från Slörens hemsida https://sloren.se, klicka vidare till  ”Skepparkannan/Information/Föreskrifter & Regler”. Föreskrifterna kan ändras ända fram till skepparmötets slut. Ändringar under skepparmötet meddelas endast muntligen.

Tider:

Tribunen är bemannad från senast 10:00 kappseglingsdagen.
1:a start kl. 10.30

Prisutdelning sker på Saltskär på Kapproddaregatan 6 från ca. en timme efter sista båts målgång. Vi uppskattar att sista båt kommer vara i mål ca. 13:30 så räkna med att vi kan börja någon gång mellan 14:30 och 15:00.

Tävlingens hemsida: https://sloren.se

Banor

Se särskild sida med banor för Kräftköret.

Tracking

Kräftköret kommer att kunna spelas in med raceQs-appen. Länk till detta kommer.

2020 års segling finns på raceqs.com/regattas/75035?eventId=81857

2019 års segling finns på raceqs.com/regattas/70330.