Notera att från och med 3/6 har tävlingsledningen ändrat seglingsföreskrifterna med avseende på definitionen om hinder vid vår startlinje. Ändringen har gjorts som en konsekvens av de ändrade förutsättningar vi har i starten efter den nya flytpontonen kommit på plats.

Läs mer på anslagstavlan och i föreskrifterna.

Förtydligande beskrivning

Slörens tävlingskommitté har beslutat ändra seglingsföreskrifternas definition av startlinjen. Anledningen är den nya flytbryggan framför starttribunen som ändrat förutsättningarna och ökat riskerna vilket några incidenter visat. Prioritet för seglingsledningen är säkerheten och att undvika kollisioner och skador p.g.a. att seglarna tolkar reglerna olika. Reglerna i avsnitt C i KSR kan vara lite svårtolkade.

Ändringen har formulerats i samverkan med kappseglingsdomare. Med denna ändring hoppas vi att reglerna skall vara solklara. Vi uppmanar i vanlig ordning alla deltagare att visa hänsyn och ge tillräckligt utrymme för att alla båtar av olika typer skall kunna starta utan att riskera båt- eller personskador. Betongpontonen är hård. Är det trångt och man ser att det kommer bli tight, så måste man tidigt förvarna (anropa) ex vis båtar om SB om sin avsikt att begära plats (se regel 20.4).

Startlinjen definieras av följande startmärken:

  • BB ände: Flaggan på tribunen som alltså utgör startmärke.
  • SB ände: Boj A.

Sammanfattning – vad varje seglare behöver veta:

Den centrala ändringen är att pontonen INTE är en del av BB startmärket, vilket har den väsentliga konsekvensen att reglerna om plats för hinder får företräde framför reglerna om plats vid märke. Håll det i huvudet och agera därefter så räcker det långt!

Exempel 1

När två överlappade båtar seglar mot hindret skall innerbåten ha plats att passera hindret. Det innebär också att en upphinnande båt inte får ”bända” sig in mellan en båt som är klar för om och hindret men den får segla in mellan en båt klar för om och hindret om det fanns plats att passera när överlappen började.

Exempel 2

En båt som seglar dikt bidevind mot pontonen har rätt att begära plats att stagvända för hindret – se illustration nedan ( regel 20.1). Det finns vissa undantag här men:

  • En båt som blir anropad om plats måste svara på anropet på ett av två sätt: Den måste antingen stagvända så snart som möjligt eller svara ”slå själv” och därefter hålla undan för den stagvändande båten.
  • Anser den anropade båten att anropet var felaktigt skall den därefter protestera. Det är aldrig OK att vägra svara på ett anrop då denna regel i grunden är en säkerhetsregel och det kan vara så att hindret är en simmare eller kanotist som den anropade båten inte ser.
Fig 1 – Båtar som seglar dikt bidevind mot hindret. Gäller även ifall Röd lovar till dikt bidevind sent (ex vis vid sin startsignal) och då finner att man inte ”ligger upp” hindret. Men Röd måste ge Grön plats (tid) att hålla undan och även räkna in plats att vidarebefordra anropet om det finns fler båtar i lovart om Grön.

Fördjupat regelresonemang / bakgrund

Nya definitionen av startlinjen Det innebär att KSR avdelning C, reglerna 18, 19 och 20 formellt sett gäller för startmärket som är tribunen och själva träbryggan den står på – eftersom tribunen inte “är omgiven av segelbart vatten” (se inledningen avd C). Detta innebär att det finns en zon runt startmärket vilket inte har någon större betydelse då den nya pontonbryggan uppenbart är ett hinder som fyller stora delar av zonen. Plats för märke kan teoretiskt vara tillämplig allra närmast flytbryggan, men plats för hinder inklusive rätten att begära plats att slå för hindret enligt ovan ”tar överhanden” om dessa regler kommer i konflikt med varandra.

Observera också att reglerna 18, 19 och 20 normalt inte gäller mellan båtar som seglar för olika halsar. Då gäller regel 10 (SB/BB). Undantaget är regel 18 på undanvind, dvs normalt vid länsmärket, inte i en startsituation. Notera även att båtar inte har en tillbörlig kurs före sin startsignal.


0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.