Seglingssäsong

Vi seglar under den varma delen av skolterminen, d.v.s under maj till juni och augusti till september. Seglingarna äger rum vardagskvällar, typiskt mellan 18 och 20, i grupper om c:a 10 barn. Vi seglar både med optimister och trissjollar så kan det vara flera grupper igång samtidigt.

Ett segelläger anordnas om möjligt veckan innan och efter midsommar.

Det finns både nybörjargrupper och grupper för mer erfarna ungdomar. Totalt brukar det bli mellan 10 och 12 seglingstillfällen per år.

Våra lokaler, båtar och seglingsvatten

Vi håller till på Saltskär i Hinsholmskilen hos Göteborgs Roddförening. Egen båt behövs inte eftersom vi seglar med Slörens egna jollar, Optimister och Trissjollar.

Krav för att få delta:

  • Simkunnighet 200 m på djupt vatten (motsvarande simborgarmärke, intygas av målsman på anmälningslapp)
  • Familjer/förälder är medlem i SS Slören
  • Egen flytväst
  • Egen ansvarsförsäkring (hemförsäkring)
  • Förälder deltar aktivt i verksamheten

Deltagare bör vara lägst 8 år och ha börjat i 2:a klass våren då man börjar.

Föräldrauppgifter i varje grupp:

Verksamheten är ideell och bygger på medlemskap i SS Slören samt ett aktivt deltagande från föräldrar under seglingskvällarna. Dessutom brukar man också få hjälpa till vid någon arbetsdag. I gengäld är deltagaravgiften låg. Det gör också att det finns gott om utrymme för ”tjôt” och fika på bryggan.

Vi har ett system med vissa fasta roller/uppgifter. I samband med föräldramötet (datum: se kalender) inför säsongsstarten hjälps vi åt att organisera grupperna och fördela vissa roller. Därefter sköter varje grupp sig mer eller mindre själv. Fundera därför igenom vilka uppgifter ni kan tänka er.

Uppgifterna är:

Ledare för grupp / dag:

Håller ihop respektive grupp, organiserar och leder seglingen. Till hjälp finns förstås övriga föräldrar, SS Slörens ungdomsansvarig och massor av tips från tidigare säsonger. Varje grupp bör ha minst 2 fasta seglingsledare.

Föreningens ansvariga

Vi har förstås några personer håller ihop verksamheten, stöttar med råd och dåd när
det behövs, har kontakt med styrelsen mm så att allt flyter. Detta team består av:

Administratör (en nyckelroll!):

Håller samman våra deltagarlistor, anmälningar, frågor, önskemål mm. Hyfsat ordningssinne, ”datorvana” och möjlighet att regelbundet hålla koll på e-posten är vad som behövs.

Vår ungdomsansvarige:

Håller samman ungdomsverksamheten, är kontaktperson
för gruppledarna, stöttar där det behövs mm.

Vår båt & materielansvariga:

Håller ett vakande öga på sakernas ordning, jagar på och hjälper, organiserar arbetsdagarna.

Köföreträde

Föregående års deltagare har företräde fram t.o.m. sista anmälningsdag, därefter fyller vi på ur kön. Betald medlemsavgift (familjemedlemsskap) ger förstås företräde till plats och är en förutsättning för att ”stå i kö”.

Anmälan

Anmäl dig här