Vår målsättning är att segla tillsammans och ha en avspänd, sällskaplig och rolig seglingssemester för hela familjen!

Under många år har Slören arrangerat en eskader för en trevlig samvaro för sällskapet på havet under lättare former. Ambitionen är att arrangera eskadern varje år men intresset svänger och det är inte alla år vi fått ihop den.

Eskadern brukar äga rum omkring den första veckan i juli. Vi träffas på lördagen på Framnäs och därefter seglar vi ihop under hela veckan och då hamnar vi ofta uppåt Fjällbacka.

Varje morgon kl. 10 samlas alla ”skeppare” på ett skepparmöte och bestämmer vart seglingen skall gå den dagen beroende på väder och vind. Vi anpassar oss efter de långsammaste och minst vana besättningarna.

Varje dag i veckan har en eller några båtar uppgiften att ta hand om kvällens aktiviter. Det kan vara allt från att skjuta bazooka, känna igen skepparnas fötter till att äta banan utan händer på kortast möjliga tid.

Om du inte vet vem som är eskaderledare så ring till styrelsen så blir du lotsad vidare.

Väl mött!