Korten är klara!

Våren 2021 påbörjade Segelsällskapet Slören en insamling för att bekosta sjömätning av vårt hemmavatten Asperöfjorden. Ett år senare var hela summan på 150 000 insamlad! Stort tack till alla er som bidragit, såväl privatpersoner som våra sponsorer Sjösportskolan, Svenska Kryssarklubbens Västkustkrets, Navionics och Repairstore.
Som aviserades när projektet startades har överskottet, 5 721 kr, skänkts till Sjöräddningssällskapet, SSRS.

Vad är det för kort?

Utsnitt, Jonsholmarna

Kortet har skala 1:12 500 och är ungefär lika stort som en A2. Det är anpassat för fritidsbåtliv med utritad 2- och 3-meterskurva. Kortet är tryckt på Polyart, en miljövänlig plast med papperskänsla som är vattenbeständigt och mycket slitstarkt.

Hur kan jag köpa ett kort?

Korten säljs hos Sjösportskolan https://www.sjoshopen.se/ samt hos Svenska Kryssarklubbens Västkustkrets (endast på kansliet och mycket begränsat antal).

Finns kortet elektroniskt?

En BSB-fil finns för nedladdning längst ned på denna sida.

Kortet inkluderas i de elektroniska kort som har avtal med Hydrographica (Navionics/Garmin, Navico/C-map, Skippo, Seapilot/Lighthouse) när de uppdaterar sin sjökortsdata, oftast inom ett år efter sjömätningen.

Blir det mätningar även av andra områden?

Slören planerar ingen ytterligare insamling och mätning, men det vore väldigt roligt om någon annan samlade in för angränsande områden så att vi får bättre sjökort i hela Göteborgs skärgård. Vår erfarenhet av samarbetet med Hydrographica är god.


Företag och organisationer som bidragit till att detta blivit verklighet:

Navionics15 000 kr
Sjösportskolan50 000 kr
Svenska Kryssarklubben Västkustkretsen15 000 kr
RepairStore5 000 kr

Sjökort för nedladdning

Här kan du hämta sjökortet som BSB. Det är en BSB-fil och en KAP-fil som ligger packade som en ZIP-fil. Du måste själv packa upp filen och installera sjökortet i lämplig programvara.