SS Slören håller på att undersöka om det skulle vara möjligt att sjömäta området där vi seglar våra kvällsseglingar. Syftet är att få fram ett exaktare sjökort över vårt tävlingsområde med bättre djupinformation för att öka säkerheten på våra kappseglingar. Ett sådant sjökort skulle vara i skala 1:10 000, mer detaljerat och dessutom ha en 2-meterskurva för att göra det ännu tydligare.

Förslag på område att sjömäta

Området som är aktuellt är ungefär från Sillfarsholmen i söder till Göteborgs hamninlopp i norr och från Hinsholmen i ost till Asperö i väst, d.s.v. det område där vi brukar kvällssegla, inramat på bilden ovan.

Förfrågan har gjorts till Sjöfartsverket och Hydrographica. Sjöfartsverket har svarat att man sjömätt i området men inte är intresserat av att ta fram ett sjökort med bättre detaljnivå än en 3-meterskurva, d.v.s. det som efterfrågas av handelssjöfart. Hydrographica har svarat att de gärna gör ett sådant arbete och kan börja i sommar för att kunna ha ett färdigt sjökort sommaren 2022.

Ett sjökort skulle tas fram i liggande A3-format med norra delen av området på ena sidan och södra delen på den andra. Alla som bidrar med en viss summa kommer att få ett papperskort och ett digitalt rasterkort i BSB-format.

Den digitala sjökortsinformationen kommer, om projektet genomförs, också att erbjudas till alla sjökortsproducenter vilket innebär att den sannolikt kommer finnas tillgänglig i de flesta plottrar. Däremot reserveras rätten att producera tryckta sjökort för den som betalar för sjömätningen, d.v.s. Slören i detta fall. Kostnaden för hela arbetet uppskattas till ca. 120 000 till 160 000 kr beroende på sjömätt område och tryckmetod.

Ett antal andra föreningar inom området har kontaktats men ingen anser sig kunna bidra med finansiering till detta projekt. Det återstår alltså att undersöka om vi kan få ihop pengar av medlemmar och andra seglare i området.

För att kunna påbörja detta arbete behöver vi få en uppfattning om hur många som skulle vara intresserade av att bidra med medel för att detta ska kunna genomföras, en s.k. crowdfunding alltså. Skulle vi inte nå målet så vi kan starta arbetet i början av 2021 kommer insamlade medel skänkas till Sjöräddningssällskapet.

Vad tycker du?

Kan du tänka dig att bidra till att sjömäta området och, i så fall, med hur mycket?

  • Ja, upp till 200 kr (35%, 27 Votes)
  • Ja, upp till 500 kr (32%, 25 Votes)
  • Ja, upp till 1000 kr (17%, 13 Votes)
  • Ja, med mer än 1000 kr (5%, 4 Votes)
  • Nej, det kan jag inte tänka mig (12%, 9 Votes)

Total Voters: 78

Vill du ha mer information eller kanske t.o.m. tycker detta är så intressant att du vill hjälpa till? Tveka då inte att ta kontakt, projektledare är Anna Rossander som du når på anna_at_rossander.net eller kontakta någon i Slörens styrelse, se kontaktuppgifter.