Insamlingen är i mål!

Våren 2021 påbörjade Segelsällskapet Slören en insamling för att bekosta sjömätning av vårt hemmavatten Asperöfjorden. Ett år senare var hela summan på 150 000 kronor insamlad! Stort tack till alla er som bidragit, såväl privatpersoner som våra sponsorer Sjösportskolan, Svenska Kryssarklubbens Västkustkrets, Navionics och Repairstore.

Hur långt har arbetet kommit?

Analys av flygbilder gjordes vintern 2021-2022 och under sommaren 2022 har Hydrographica kompletterat med mätningar på plats. Allt underlag finns nu för att rita korten.

När kommer korten?

Papperskorten kommer att vara tillgängliga under våren 2023 under förutsättning att nödvändigt spridningstillstånd har erhållits. Korten kommer att vara tryckta på Polyart, en miljövänlig plast med papperskänsla, vilket gör dem helt vattenbeständiga och mycket slitstarka.

Sjökortsutsnitt som det planeras i april 2022.

Hur kan jag köpa ett kort?

De som sponsrat med 1500 kr eller mer får ett kort som tack för bidraget. Vi återkommer med information kring det. Övriga kan köpa kort från Sjösportskolan. Det kommer också finnas ett mindre antal kort till salu på Svenska Kryssarklubbens kansli samt via Hydrographicas webshop.

Kommer kortet elektroniskt?

En BSB-fil kommer göras tillgänglig via Slörens websida. Kortet kommer också att inkluderas i de elektroniska kort som har avtal med Hydrographica (Navionics/Garmin, Navico/C-map, Eniro på sjön, Seapilot/Raymarine, med flera) när de uppdaterar sin sjökortsdata, oftast inom ett år efter sjömätningen.

Blir det mätningar även av andra områden?

Slören planerar ingen ytterligare insamling och mätning, men det vore väldigt roligt om någon annan samlade in för angränsande områden så att vi får bättre sjökort i hela Göteborgs skärgård. Vår erfarenhet av samarbetet med Hydrographica är god.


Företag och organisationer som förköpt kort och logotyp på det tryckta kortet:

Navionics15 000 kr
Sjösportskolan50 000 kr
Svenska Kryssarklubben Västkustkretsen15 000 kr
RepairStore5 000 kr