6-timmmarsseglingen har ingen bana i traditionell kappseglingsmening. Istället genomförs seglingen på samma sätt som en 24-timmarssegling där seglarna själva väljer sin väg. För att vi ska kunna räkna resultat på ett rättvist sätt finns det ett antal fördefinierade punkter som får användas när man lägger sin egen bana. För att göra det hanterbart definieras också ett begränsat antal tillåtna sträckor mellan punkterna.

För att man som seglare ska kunna veta vad som gäller finns den s.k. Punkt- och Distanstabellen för 6-timmas (POD6). I den definieras alla punkter och sträckor plus den distans man får tillgodoräkna sig för en seglad sträcka.

Följande punkter finns, från norr till söder:

121 Barlind
120 Rammen
119 BKSS
118 Gallskärsbåden
117 Björkö Svartskär
116 Källö Svartskär
115 Strömsund
114 Björkö hamn
113 Öckerö hamn
112 Lilla Varholmen
111 Katten
110 Torslanda
109 Tångudden
108 Skäddan
107 Rödskärsbrottet
106 Rossbåden
105 No 31
104 Bocken
103 No 17
102 No 28
101 Gamla Framare
1 Långedrag
201 Kråkeskären
202 Baggeskären
203 Mattsonsbåden
204 Kuskär
205 Lerholmen
206 SS Slören
207 Vipeskär
208 Lågerna
209 Stora Eskilsholmen
210 Brandnäsbrotten
211 Vinga Västra
212 Fiskebäck
213 Rosebåden
214 Ryggen
215 Rödskär
216 Limbåden
217 Brattholmen
218 Lilla Stårholmen
219 Stora Förö
220 Husvik
221 Fjärskärsbåden
222 Tången
223 Hörskär
224 Mosskullen
225 Stora Sjöholmen
226 Brustholmarna
227 Utterholmarna
228 Sänkberget
229 Trinda Skär
230 Stora Kläholmen
231 Knalteskär
232 Donsö hamn
233 Trubaduren
234 Yxen
235 Kårholmeskär
236 Donsö Svartskär
237 Ärskärsbåden
238 Kumleskär
239 Kungsund
240 Ärnen
241 Kullavik
242 Helgekrok
243 Vanguard
244 Inre Tistlarna
245 Särö
246 Riseberget
247 Knalten

För en komplett definition av punkterna, sträckorna och distanserna finns POD6 att ladda ner som PDF nedan. Det finns också två punktkort, ett med sträckorna inritade och ett utan.

Tracking

I år har vi aktiverat raceQs-tracking för 6-timmars. Du kan se seglingen på länken: raceqs.com/regattas/70329.