6-timmmarsseglingen har ingen bana i traditionell kappseglingsmening. Istället genomförs seglingen på samma sätt som en 24-timmarssegling där seglarna själva väljer sin väg. För att vi ska kunna räkna resultat på ett rättvist sätt finns det ett antal fördefinierade punkter som får användas när man lägger sin egen bana. För att göra det hanterbart definieras också ett begränsat antal tillåtna sträckor mellan punkterna.

För att man som seglare ska kunna veta vad som gäller finns den s.k. Punkt- och Distanstabellen för 6-timmas (POD6). I den definieras alla punkter och sträckor plus den distans man får tillgodoräkna sig för en seglad sträcka.

PoD 2024

Här är en karta över punkter och sträckor 2024:

Inför seglingen 2024 har Punkt och Distanstabellen gjorts om helt och hållet. Den gamla tabellen gäller alltså inte 2024!

För en komplett definition av punkterna, sträckorna och distanserna finns diverse matnyttig information att ladda ner:

  • Interaktiva kartor: Open SeaMap & Eniro (Skippo)
  • PoD6 2024, Tabell.
  • GPX-filer för punkter och sträckor. Två filer, en för punkter och en för sträckor för nedladdning och installation på plotter eller dator. Observera att filerna är packade tillsammans som en ZIP-fil (för att den skulle gå att ladda upp på hemsidan). Du måste alltså packa upp den innan den går att använda.
  • Loggboksblad för resultatrapportering. Använd t.ex. detta för att föra loggbok över seglad väg.

Tracking – RaceQs

Det finns RaceQs-tracking för 6-timmars, se på resultatsidan.

Tänk på att appen RaceQs som standard är inställd på att stänga av efter 4 timmar, ska du kunna tracka hela seglingen behöver du ändra den inställningen själv!