6-timmmarsseglingen har ingen bana i traditionell kappseglingsmening. Istället genomförs seglingen på samma sätt som en 24-timmarssegling där seglarna själva väljer sin väg. För att vi ska kunna räkna resultat på ett rättvist sätt finns det ett antal fördefinierade punkter som får användas när man lägger sin egen bana. För att göra det hanterbart definieras också ett begränsat antal tillåtna sträckor mellan punkterna.

För att man som seglare ska kunna veta vad som gäller finns den s.k. Punkt- och Distanstabellen för 6-timmas (POD6). I den definieras alla punkter och sträckor plus den distans man får tillgodoräkna sig för en seglad sträcka.

Inför seglingen 2024 kommer Punkt och Distanstabellen att göras om. Det är ännu inte klart. En ny tabell kommer publiceras här senare i vår. Tills vidare kan man läsa den gamla PoD men den gäller alltså inte!

För en komplett definition av punkterna, sträckorna och distanserna finns diverse matnyttig information att ladda ner:

Tracking – RaceQs

Det finns RaceQs-tracking för 6-timmars, se på resultatsidan.

Tänk på att appen RaceQs som standard är inställd på att stänga av efter 4 timmar, ska du kunna tracka hela seglingen behöver du ändra den inställningen själv!