Seglingdagar och Startansvariga 2022

Startansvarig

Startansvar innebär att vara seglingsledare för kvällen och med sin besättning bemanna start/mål. Ni bör vara minst 2 personer men vi brukar rekommendera att man är 3, gärna fler.

I ansvaret ingår att sköta starten och målgången och se till att alla båtar har en korrekt målgångstid (eller har brutit). Det ingår också att vara verkställande för Tävlingsledningen under den aktuella seglingen vilket innebär att ha rätten, och skyldigheten, att rapportera och eventuellt protestera mot, regelbrott och liknande.

I ansvaret ingår inte att omräknat resultat är korrekt, bara att inrapporterade seglade tider är korrekta.

OBS: Kan Du inte ställa upp den kväll du är uppskriven får du byta med någon annan som finns med på listan samt meddela bytet till tävlingsledningen och till startansvarig för nästa segling.

Om den segling du har ansvaret för blir uppskjuten till en reservdag har du ansvar också för reservdagen!

Förberedelser och utrustning

Läs på i Startinstruktionen – detta kan inte understrykas nog. Allt kommer att fungera mycket smidigare om du har koll. Kontakta tävlingskommittén i god tid om du undrar över något. Startansvarig/seglingsledare ska hämta utrustning och nyckel från föregående seglings startansvarig.

  • Startväska
  • Megafon
  • SS Slörens laptop för resultatberäkning

Utöver detta ska du som är ansvarig ladda ner den senaste versionen av resultatarket som finns längst ner på denna sida och ta med på t.ex. ett USB-minne för användning i resultatdatorn. Efter avslutad segling epostas ifyllt ark till Ulf Palm (ulfpalm_at_hotmail.com). Ta gärna ett mobilfoto av handskrivna anteckningar och skicka som bilaga.

Vid frågor eller problem med utrustningen kontakta i första hand: Hans Caspersson (070-584 85 03). Laptop och resultatprogramfrågor: Ulf Palm (072-973 76 80)

Dagen för seglingen – bedöma väder

Startansvarig bedömer om väder och vind innebär att seglingen kan genomföras eller ska skjutas upp/ställas in. Någon från tävlingskommittén kommer finnas tillgänglig för diskussion och stöd i beslutet. Riktvärdet är att ställa in om det råder medelvind över 12 m/s i seglingsområdet, eller på annat vis överhängande risk för hårt väder (exempelvis åskfront) som innebär risk för skador.

Använd förslagsvis några av följande vädertjänster: SMHI, DMI, YR, Göteborgs Hamn, ViVa (Sjöfartsverket).

Tillämpliga observationer för seglingsområdet:

SMHI, webhttps://www.smhi.se/vader/observationer/kustobservationer
Observationer timme för timme. Välj t.ex. Vinga.
Göteborgs Hamn, webhttps://www.goteborgshamn.se/maritimt/vader/
Aktuellt väder inom Göteborgs hamnområde.
Viva, web och apphttps://geokatalog.sjofartsverket.se/kartvisarefyren/
Välj ”ViVa – Vind- och vattenståndsinformation” och titta t.ex. på Måvholmen eller Torshamnen,

Att ställa in segling

Kvällsseglingar

Beslut att ställa in dagens segling innebär normalt att denna skjuts upp till närmst lediga reservdag. Samma funktionärer ska då bemanna reservdagen (eller byta med någon annan). Finns ingen ledig reservdag är seglingen de facto inställd och utgår ur serien.

Startansvarig tävlingsledare på bryggan har alltid rätt att fram till starten besluta att senarelägga starten samma kväll eller att ställa in dagens segling.

Endast i undantagsfall annulleras en segling vilket innebär att den avbryts.

Helgseglingar

För 6-timmars är ambitionen att alltid genomföra seglingen oavsett väderlek – eftersom seglarna själva väljer väg anses det att man har möjlighet att själv lägga sin ambitionsnivå. Vid svår väderlek kan istället seglingstiden kortas av, endast om det råder mycket svår väderlek ställs seglingen in. Det finns ingen reservdag för 6-timmars. Beslut om detta fattas senast vid skepparmötet.

För Kräftköret används i första hand någon av de alternativa hård- eller lättvindsbanorna istället för att ställa in seglingen. Det finns ingen reservdag för Kräftköret. Beslut om detta fattas senast vid skepparmötet.

Meddelande till seglarna

Segling som skjuts upp, ställs in eller annulleras, signaleras med flagg- och ljudsignaler samt meddelas med megafon. Detta finns beskrivet närmare i SS Slörens ”Startinstruktion för dig på bryggan”.

Segling som är uppskjuten, d.v.s. om det finns en ledig reservdag som kan tas i anspråk, signaleras med ”AP” över ”A”.

Om en segling ställs in, d.v.s. det finns inte någon ledig reservdag, signaleras även detta med det med flagga ”AP” över ”A” (detta ändrar KSR 27.3 och 32.1).

Beslut att skjuta upp eller ställa in dagens segling meddelas i förväg till seglarna när det är möjligt och då i första hand via SS Slörens Facebookgrupp eller via SMS-gruppen som alla redan registrerade deltagare ska vara medlemmar i. I den mån det är möjligt meddelas det också på webbsidan. Varje skeppare ansvarar själv för att ta reda på om seglingen ställts in.

OBS! Om meddelande om inställd kvällssegling varit tillgängligt (på Facebook/motsvarande) före kl. 17.00 behöver inte starttribunen bemannas och inte heller flaggor visas.

Genomföra seglingen

Se SS Slörens ”Startinstruktion för dig på bryggan”. Var på plats i tid (senast kl 18.00). Hissa klubb- och sponsorflaggor för att markera att tribunen är bemannad.

Seglingsdagar och ansvariga

Frivillig anmälan att vara startansvarig öppnas vid skepparmötet i början av maj. Seglingsledningen kan utse deltagare som inte gjort ”tribuntjänst” under föregående säsong men du som deltar i Skepparkannan kan när som helst under säsongen anmäla dig för detta. Anmäl det till tävlingsledningen på tav@sloren.se.

DagSegling #ReservdagStartansvarig
Måndag 16/51Torsdag 2/6Jörgen Rangenstedt
X-99, Obelix
070 752 1276
Måndag 23/52– ” –Tobias Stellert / Lennart Cedengren
Express, Friend-ship
073 920 5440 / 070 420 4968
Lördag 28/53 – 6-timmarsXFritiof Pontén / Ulf Palm
072 973 7680
Måndag 30/54– ” –Henrik Stenquist
Dehler 29, Galene
073 380 5151
Måndag 13/65Torsdag 16/6Ola Hjelmgren
Späckhuggare, Matti
073 383 4331
Måndag 20/66Torsdag 11/8Ulf Palm
Salona 33, Spiff
072 973 7680
Semesteruppehåll!
Måndag 8/87– ” –Fabian Thies
Albin 79, Amber
070 812 9278
och
Claes Edström
Späckhuggare, Luffe
070 546 5639
Måndag 15/8
Torsdag 25/8
8Torsdag 25/8
Torsdag 1/9
Jonas Parkman
Express, Norrlandsexpressen
073 836 6926
Måndag 22/89– ” –Elin Orstadius
Späckhuggare, Luv
072 747 7065
Måndag 29/810– ” –Fredrik Engler
Maxi 999, Salikon
070 335 8011
och
Calle Christensson
NF, Nefi
070 728 4970
Måndag 5/911Torsdag 22/9Carin Carlsson
X-332, Vidfamne
070 550 4929
Måndag 12/912– ” –Martin Anderberg
Cumulus, Estelle
076 555 8360
Måndag 19/913– ” –Sarah Fidler
Späckhuggare, Rushman Hoy
070 627 1729
Lördag 24/914 – KräftköretXAnders Malmström
Späckhuggare, Pomodoro
070 610 0026

Kontaktuppgifter, Tävlingsledning

Tävlingsledare
Protester
Johan von Otter076 127 1335
Utrustning
Protester
Hans Caspersson070 584 8503
AnmälningarFolke Ahlström070 379 4337
ProtesterCalle Christensson070 728 4970
ResultatUlf Palm
ulfpalm@hotmail.com
072 973 7680

Starttider

Kvällsseglingar6-timmarsKräftköret
Grupp 1: 18:30
Grupp 2: 18:35
Grupp 3: 18:40
Grupp 4: 18:45
Grupp 5: 18:50
Samtliga: 10:00Grupp 1: 10:30
Grupp 2: 10:40
Grupp 3: 10:50
Grupp 4: 11:00
Grupp 5: 11:10

Instruktioner för funktionärer

  • Instruktion för startansvarig. Version A (2022-05-05).
  • Instruktion för resultatark.
  • Resultatark inför 2022-09-24 (2022-09-23). Resultatarket uppdateras kontinuerligt. Avsikten är att denna länk ska vara senaste version så att startansvarig kan hämta det här inför sin segling. Uppdateras senast dagen innan varje segling. Kolla datumet!
  • Protokoll för tidtagning. Detta protokoll kan vara till hjälp när du ska identifiera deltagande båtar och ta tider. Varvtider är valfritt, målgångstider obligatoriskt!
  • Protokoll för 6-timmars. Detta är specifikt för 6-timmars och innehåller också föranmälda båtar som ej deltar i Skepparkannan.
  • Protokoll för Kräftköret. Detta är speciellt för Kräftköret och innehåller också föranmälda båtar som ej deltar i Skepparkannan.
  • Lotteriprogram. För att underlätta fördelning av lotteripriser. Nedladdningen här är zippad. Instruktion finns här.