Seglingdagar och Startansvariga 2021

Startansvarig

Startansvar innebär att vara seglingsledare för kvällen och med sin besättning bemanna start/mål. Ni bör vara minst 2 personer, gärna fler.

I ansvaret ingår att sköta starten och målgången och se till att alla båtar har en korrekt målgångstid (eller har brutit). Det ingår också att vara verkställande för Tävlingsledningen under den aktuella seglingen vilket innebär att ha rätten, och skyldigheten, att rapportera och eventuellt protestera mot, regelbrott och liknande.

I ansvaret ingår inte att omräknat resultat är korrekt, bara att inrapporterade seglade tider är korrekta.

OBS: Kan Du inte ställa upp den kväll du är uppskriven får du byta med någon annan som finns med på listan samt meddela bytet till tävlingsledningen och till startansvarig för nästa segling.

Om den segling du har ansvaret för blir uppskjuten till en reservdag har du ansvar också för reservdagen!

Förberedelser och utrustning

Läs på i Startinstruktionen. Kontakta tävlingskommittén i god tid om du undrar över något. Under säsongen 2021 förvaras det mesta av startutrustningen i starttribunen. Startansvarig/seglingsledare ska hämta nyckel från föregående seglings startansvarig.

 • Startväska
 • Signalhornslåda
 • Megafon
 • Slörens laptop för resultatberäkning

Utöver detta ska du som är ansvarig ladda ner den senaste versionen av resultatarket som finns längst ner på denna sida och ta med på t.ex. ett USB-minne för användning i resultatdatorn. Efter avslutad segling mailas ifyllt ark till Ulf Palm (ulfpalm_at_hotmail.com). Ta gärna ett mobilfoto av handskrivna anteckningar och skicka som bilaga.

Vid frågor eller problem med utrustningen kontakta i första hand: Hans Caspersson (070-584 85 03). Laptop och resultatprogramfrågor: Ulf Palm (072-973 76 80)

Dagen för seglingen – bedöma väder

Startansvarig bedömer om väder och vind innebär att seglingen kan genomföras eller ska skjutas upp/ställas in. Någon från tävlingskommittén kommer finnas tillgänglig för diskussion och stöd i beslutet. Riktvärdet är att ställa in om det råder medelvind över 12 m/s i seglingsområdet, eller på annat vis överhängande risk för hårt väder (exempelvis åskfront) som innebär risk för skador.

Använd förslagsvis några av följande vädertjänster: SMHI, DMI, YR, Göteborgs Hamn, ViVa (Sjöfartsverket).

Tillämpliga observationer för seglingsområdet:

SMHI, webhttps://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/observationer/
Observationer timme för timme. Välj t.ex. Vinga.
Göteborgs Hamn, webhttps://www.goteborgshamn.se/maritimt/vader/
Aktuellt väder inom Göteborgs hamnområde.
Viva, web och apphttp://www.sjofartsverket.se/sv/Snabblankar/Kartviewers/ViVa/
Välj ”ViVa – Vind- och vattenståndsinformation” och titta t.ex. på Måvholmen eller Torshamnen,

Att ställa in segling

Kvällsseglingar

Beslut att ställa in dagens segling innebär normalt att denna skjuts upp till närmst lediga reservdag. Samma funktionärer ska då bemanna reservdagen (eller byta med någon annan). Finns ingen ledig reservdag är seglingen de facto inställd och utgår ur serien.

Startansvarig tävlingsledare på bryggan har alltid rätt att fram till starten besluta att senarelägga starten samma kväll eller att ställa in dagens segling.

Endast i undantagsfall annulleras en segling vilket innebär att den avbryts.

Helgseglingar

För 6-timmars är ambitionen att alltid genomföra seglingen oavsett väderlek – eftersom seglarna själva väljer väg anses det att man har möjlighet att själv lägga sin ambitionsnivå. Vid svår väderlek kan istället seglingstiden kortas av, endast om det råder mycket svår väderlek ställs seglingen in. Det finns ingen reservdag för 6-timmars. Beslut om detta fattas senast vid skepparmötet.

För Kräftköret används i första hand någon av de alternativa hård- eller lättvindsbanorna istället för att ställa in seglingen. Det finns ingen reservdag för Kräftköret. Beslut om detta fattas senast vid skepparmötet.

Meddelande till seglarna

Segling som skjuts upp, ställs in eller annulleras, signaleras med flagg- och ljudsignaler samt meddelas med megafon. Detta finns beskrivet närmare i SS Slörens ”Startinstruktion för dig på bryggan”.

Segling som är uppskjuten, d.v.s. om det finns en ledig reservdag som kan tas i anspråk, signaleras med ”AP” över ”A”.

Om en segling ställs in, d.v.s. det finns inte någon ledig reservdag, signaleras även detta med det med flagga ”AP” över ”A” (detta ändrar KSR 27.3 och 32.1).

Beslut att skjuta upp eller ställa in dagens segling meddelas i förväg till seglarna när det är möjligt och då i första hand via SS Slörens Facebookgrupp, i andra hand via SMS. Varje skeppare ansvarar själv för att ta reda på om seglingen ställts in.

OBS! Om meddelande om inställd kvällssegling varit tillgängligt (på Facebook/motsvarande) före kl. 17.00 behöver inte starttribunen bemannas och inte heller flaggor visas.

Genomföra seglingen

Se SS Slörens ”Startinstruktion för dig på bryggan”. Var på plats i tid (senast kl 18.00). Hissa klubb- och sponsorflaggor för att markera att tribunen är bemannad.

Seglingsdagar och ansvariga

Frivillig anmälan att vara startansvarig öppnas vid skepparmötet i början av maj. Seglingsledningen kan utse deltagare som inte gjort ”tribuntjänst” under föregående säsong men du som deltar i Skepparkannan kan när som helst under säsongen anmäla dig för detta. Anmäl det till tävlingsledningen på tav@sloren.se.

DagSegling #ReservdagStartansvarig
Måndag 10/5TräningXTävlingskommittén, Ulf Palm
072 973 7680
Måndag 17/51Torsdag 27/5Martin Lundh
072 070 2858
Måndag 24/52– ” –Fredrik Breitholz
076 649 8472
Lördag 29/5
6-timmars
3XJonas Parkman
073 836 6926
Måndag 31/54Torsdag 10/6Lina Lindquist
072 184 3903
Måndag 7/65– ” –Anna Rossander
070 781 3751
Måndag 14/6
Torsdag 12/8
6
Måndag 21/67Torsdag 26/8Folke Ahlström
070 379 4337
Semesteruppehåll!
Måndag 9/88– ” –Pelle Lindell, ev 7/6
073 072 9019
Torsdag 12/86– ” –Jörgen Rangestedt
070 752 1276
Måndag 16/8
Torsdag 26/8
9– ” –
Måndag 23/810Måndag 20/9Ingemar Ådahl
073 639 4825
Torsdag 26/9 9– ” –
Måndag 30/811– ” –Claes Edström
070 546 5639
Torsdag 2/99– ” – Henrik Stenquist
073 380 5151
Måndag 6/912– ” –Carin Carlsson
070 550 4929
Måndag 13/913– ” –Sarah Fidler
070 627 1729
Lördag 25/9
Kräftköret
14XAnna Rossander
070 781 3751

Kontaktuppgifter, Tävlingsledning

Tävlingsledare
Protester
Johan von Otter076 127 1335
Utrustning
Protester
Hans Caspersson070 584 8503
AnmälningarFolke Ahlström070 379 4337
ProtesterCalle Christensson070 728 4970
ResultatUlf Palm
ulfpalm@hotmail.com
072 973 7680

Starttider

Kvällsseglingar6-timmarsKräftköret
Grupp 1: 18:30
Grupp 2: 18:35
Grupp 3: 18:40
Grupp 4: 18:45
Grupp 5: 18:50
Samtliga: 10:00Grupp 1: 10:30
Grupp 2: 10:40
Grupp 3: 10:50
Grupp 4: 11:00
Grupp 5: 11:10

Instruktioner för funktionärer

 • Instruktion för startansvarig. Version F (2021-06-02).
 • Instruktion för resultatark.
 • Resultatark inför 2021-09-25 (2021-09-24). Resultatarket uppdateras kontinuerligt. Avsikten är att denna länk ska vara senaste version så att startansvarig kan hämta det här inför sin segling. Uppdateras senast dagen innan varje segling. Kolla datumet!
 • Protokoll för tidtagning. Detta protokoll kan vara till hjälp när du ska identifiera deltagande båtar och ta tider. Varvtider är valfritt, målgångstider obligatoriskt!
 • Protokoll för 6-timmars. Detta är specifikt för 6-timmars och innehåller också föranmälda båtar som ej deltar i Skepparkannan.
 • Protokoll för Kräftköret. Detta är speciellt för Kräftköret och innehåller också föranmälda båtar som ej deltar i Skepparkannan.
 • Lotteriprogram. För att underlätta fördelning av lotteripriser. Nedladdningen här är zippad. Instruktion finns här.