Seglingdagar och Startansvariga 2019

Startansvarig

Startansvar innebär att vara seglingsledare för kvällen och med sin besättning eller andras hjälp bemanna start/mål. Ni bör vara minst 2 personer, helst 3 men gärna fler.

I ansvaret ingår att sköta starten och målgången och se till att alla båtar har en korrekt målgångstid (eller har brutit). Det ingår också att vara verkställande för Tävlingsledningen under den aktuella seglingen vilket innebär att ha rätten, och skyldigheten, att rapportera och eventuellt protestera mot, regelbrott och liknande.

I ansvaret ingår inte att omräknat resultat är korrekt, bara att inrapporterade seglade tider är korrekta.

OBS: Kan Du inte ställa upp den kväll du är uppskriven får du byta med någon annan som finns med på listan samt meddela bytet till tävlingsledningen och till startansvarig för nästa segling. Om den segling du har ansvaret för blir uppskjuten till en reservdag har du ansvar också för reservdagen!

Förberedelser och utrustning

Läs på i Startinstruktionen. Kontakta tävlingskommittén i god tid om du undrar över något. Startansvarig/seglingsledare skall hämta utrustningen från föregående seglings startansvarig.

  • Startväska
  • Signalhornslåda
  • Megafon
  • Slörens laptop för resultatberäkning

Utöver detta ska du som är ansvarig ladda ner den senaste versionen av resultatarket som finns längst ner på denna sida och ta med på t.ex. ett USB-minne för användning i resultatdatorn. Efter avslutad segling mailas ifyllt ark till Ulf Palm (ulfpalm_at_hotmail.com). Ta gärna ett mobilfoto av handskrivna anteckningar och skicka som bilaga.

Vid frågor eller problem med utrustningen kontakta i första hand: Hans Caspersson (070-584 85 03). Laptop och resultatprogramfrågor: Ulf Palm (072-973 76 80)

Dagen för seglingen – bedöma väder

Startansvarig bedömer om väder och vind innebär att seglingen kan genomföras eller ska skjutas upp/ställas in. Någon från tävlingskommittén kommer finnas tillgänglig för diskussion och stöd i beslutet. Riktvärdet är att ställa in om det råder medelvind över 12 m/s i seglingsområdet, eller på annat vis överhängande risk för hårt väder (exempelvis åskfront) som innebär risk för skador.

Använd förslagsvis några av följande vädertjänster: SMHI, DMI, YR, Göteborgs Hamn, ViVa (Sjöfartsverket).

Tillämpliga observationer för seglingsområdet:

SMHI, webhttps://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/observationer/
Observationer timme för timme. Välj t.ex. Vinga.
Göteborgs Hamn, webhttps://www.goteborgshamn.se/maritimt/vader/
Aktuellt väder inom Göteborgs hamnområde.
Viva, web och apphttp://www.sjofartsverket.se/sv/Snabblankar/Kartviewers/ViVa/
Välj ”ViVa – Vind- och vattenståndsinformation” och titta t.ex. på Måvholmen eller Torshamnen,

Att ställa in segling

Kvällsseglingar

Beslut att ställa in dagens segling innebär normalt att denna skjuts upp till närmst lediga reservdag. Samma funktionärer ska då bemanna reservdagen (eller byta med någon annan). Finns ingen ledig reservdag är seglingen de facto inställd och utgår ur serien.

Startansvarig tävlingsledare på bryggan har alltid rätt att fram till starten besluta att senarelägga starten samma kväll eller att ställa in dagens segling.

Endast i undantagsfall annulleras en segling vilket innebär att den avbryts.

Helgseglingar

För 6-timmars är ambitionen att alltid genomföra seglingen oavsett väderlek – eftersom seglarna själva väljer väg anses det att man har möjlighet att själv lägga sin ambitionsnivå. Vid svår väderlek kan istället seglingstiden kortas av, endast om det råder mycket svår väderlek ställs seglingen in. Det finns ingen reservdag för 6-timmars. Beslut om detta fattas senast vid skepparmötet.

För Kräftköret används i första hand någon av de alternativa hård- eller lättvindsbanorna istället för att ställa in seglingen. Det finns ingen reservdag för Kräftköret. Beslut om detta fattas senast vid skepparmötet.

Meddelande till seglarna

Segling som skjuts upp, ställs in eller annulleras, signaleras med flagg- och ljudsignaler samt meddelas med megafon. Detta finns beskrivet närmare i SS Slörens ”Startinstruktion för dig på bryggan”.

Segling som är uppskjuten, d.v.s. om det finns en ledig reservdag som kan tas i anspråk, signaleras med ”AP” över ”A”.

Om en segling ställs in, d.v.s. det finns inte någon ledig reservdag, signaleras även detta med det med flagga ”AP” över ”A” (detta ändrar KSR 27.3 och 32.1).

Beslut att skjuta upp eller ställa in dagens segling meddelas i förväg till seglarna när det är möjligt och då i första hand via SS Slörens Facebookgrupp, i andra hand via SMS. Varje skeppare ansvarar själv för att ta reda på om seglingen ställts in.

OBS! Om meddelande om inställd kvällssegling varit tillgängligt (på Facebook/motsvarande) före kl. 17.00 behöver inte starttribunen bemannas och inte heller flaggor visas.

Genomföra seglingen

Se SS Slörens ”Startinstruktion för dig på bryggan”. Var på plats i tid (senast kl 18.00). Hissa klubb- och sponsorflaggor för att markera att tribunen är bemannad.

Seglingsdagar och ansvariga

DagSegling #ReservdagStartansvarig 1Startansvarig 2
Måndag 13/51 Torsdag 23/5 Folke Ahlström
070 379 4337
 
Måndag 20/52– ” –Sarah Fidler
070 627 1729
Måndag 27/53Torsdag 13/6Ingemar Ådahl
073 639 4825
Måndag 3/64– ” –Ola Hjelmgren
073 383 4331
Måndag 10/65– ” –Fabian Tillig
070 812 9278
Söndag 16/66XUlf Palm
072 973 7680
Måndag 17/67Torsdag 15/8Johan von Otter
076 127 1335
Måndag 24/68– ” –Hugo Norell
073 753 5311
Måndag 12/89– ” –Carin Carlsson
070 550 4929
Måndag 19/810Torsdag 29/8Jonas Parkman
073 836 6926
Måndag 26/811– ” –Fredrik Ljungmark
072 543 3368
Måndag 2/912Torsdag 12/9Göran Sandberg
070 740 8219
Måndag 9/913XCharles Jobson
073 902 5866
Lördag 14/914X

Starttider

Kvällsseglingar6-timmarsKräftköret
Grupp 1: 18:30
Grupp 2: 18:35
Grupp 3: 18:40
Samtliga: 10:00Grupp 1: 10:30
Grupp 2: 10:40
Grupp 3: 10:50

Instruktioner för funktionärer