Seglingdagar och Startansvariga 2020

Startansvarig

Startansvar innebär att vara seglingsledare för kvällen och med sin besättning bemanna start/mål. Ni bör vara minst 2 personer, gärna fler.

I ansvaret ingår att sköta starten och målgången och se till att alla båtar har en korrekt målgångstid (eller har brutit). Det ingår också att vara verkställande för Tävlingsledningen under den aktuella seglingen vilket innebär att ha rätten, och skyldigheten, att rapportera och eventuellt protestera mot, regelbrott och liknande.

I ansvaret ingår inte att omräknat resultat är korrekt, bara att inrapporterade seglade tider är korrekta.

OBS: Kan Du inte ställa upp den kväll du är uppskriven får du byta med någon annan som finns med på listan samt meddela bytet till tävlingsledningen och till startansvarig för nästa segling.

Om den segling du har ansvaret för blir uppskjuten till en reservdag har du ansvar också för reservdagen!

Förberedelser och utrustning

Läs på i Startinstruktionen. Kontakta tävlingskommittén i god tid om du undrar över något. Inför säsongen 2020 kommer vi att förvara det mesta av startutrustningen i starttribunen. Startansvarig/seglingsledare ska hämta nyckel från föregående seglings startansvarig.

  • Startväska
  • Signalhornslåda
  • Megafon
  • Slörens laptop för resultatberäkning

Utöver detta ska du som är ansvarig ladda ner den senaste versionen av resultatarket som finns längst ner på denna sida och ta med på t.ex. ett USB-minne för användning i resultatdatorn. Efter avslutad segling mailas ifyllt ark till Ulf Palm (ulfpalm_at_hotmail.com). Ta gärna ett mobilfoto av handskrivna anteckningar och skicka som bilaga.

Vid frågor eller problem med utrustningen kontakta i första hand: Hans Caspersson (070-584 85 03). Laptop och resultatprogramfrågor: Ulf Palm (072-973 76 80)

Dagen för seglingen – bedöma väder

Startansvarig bedömer om väder och vind innebär att seglingen kan genomföras eller ska skjutas upp/ställas in. Någon från tävlingskommittén kommer finnas tillgänglig för diskussion och stöd i beslutet. Riktvärdet är att ställa in om det råder medelvind över 12 m/s i seglingsområdet, eller på annat vis överhängande risk för hårt väder (exempelvis åskfront) som innebär risk för skador.

Använd förslagsvis några av följande vädertjänster: SMHI, DMI, YR, Göteborgs Hamn, ViVa (Sjöfartsverket).

Tillämpliga observationer för seglingsområdet:

SMHI, webhttps://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/observationer/
Observationer timme för timme. Välj t.ex. Vinga.
Göteborgs Hamn, webhttps://www.goteborgshamn.se/maritimt/vader/
Aktuellt väder inom Göteborgs hamnområde.
Viva, web och apphttp://www.sjofartsverket.se/sv/Snabblankar/Kartviewers/ViVa/
Välj ”ViVa – Vind- och vattenståndsinformation” och titta t.ex. på Måvholmen eller Torshamnen,

Att ställa in segling

Kvällsseglingar

Beslut att ställa in dagens segling innebär normalt att denna skjuts upp till närmst lediga reservdag. Samma funktionärer ska då bemanna reservdagen (eller byta med någon annan). Finns ingen ledig reservdag är seglingen de facto inställd och utgår ur serien.

Startansvarig tävlingsledare på bryggan har alltid rätt att fram till starten besluta att senarelägga starten samma kväll eller att ställa in dagens segling.

Endast i undantagsfall annulleras en segling vilket innebär att den avbryts.

Helgseglingar

För 6-timmars är ambitionen att alltid genomföra seglingen oavsett väderlek – eftersom seglarna själva väljer väg anses det att man har möjlighet att själv lägga sin ambitionsnivå. Vid svår väderlek kan istället seglingstiden kortas av, endast om det råder mycket svår väderlek ställs seglingen in. Det finns ingen reservdag för 6-timmars. Beslut om detta fattas senast vid skepparmötet.

För Kräftköret används i första hand någon av de alternativa hård- eller lättvindsbanorna istället för att ställa in seglingen. Det finns ingen reservdag för Kräftköret. Beslut om detta fattas senast vid skepparmötet.

Meddelande till seglarna

Segling som skjuts upp, ställs in eller annulleras, signaleras med flagg- och ljudsignaler samt meddelas med megafon. Detta finns beskrivet närmare i SS Slörens ”Startinstruktion för dig på bryggan”.

Segling som är uppskjuten, d.v.s. om det finns en ledig reservdag som kan tas i anspråk, signaleras med ”AP” över ”A”.

Om en segling ställs in, d.v.s. det finns inte någon ledig reservdag, signaleras även detta med det med flagga ”AP” över ”A” (detta ändrar KSR 27.3 och 32.1).

Beslut att skjuta upp eller ställa in dagens segling meddelas i förväg till seglarna när det är möjligt och då i första hand via SS Slörens Facebookgrupp, i andra hand via SMS. Varje skeppare ansvarar själv för att ta reda på om seglingen ställts in.

OBS! Om meddelande om inställd kvällssegling varit tillgängligt (på Facebook/motsvarande) före kl. 17.00 behöver inte starttribunen bemannas och inte heller flaggor visas.

Genomföra seglingen

Se SS Slörens ”Startinstruktion för dig på bryggan”. Var på plats i tid (senast kl 18.00). Hissa klubb- och sponsorflaggor för att markera att tribunen är bemannad.

Seglingsdagar och ansvariga

Frivillig anmälan att vara startansvarig öppnades vid skepparmötet 5/5. Seglingsledningen kan utse deltagare som inte gjort ”tribuntjänst” under föregående säsong men du som deltar i Skepparkannan kan när som helst under säsongen anmäla dig för detta. Anmäl det till tävlingsledningen på tav@sloren.se.

DagSegling #ReservdagStartansvarig
Måndag 11/51Torsdag 28/5Mats Landervik
Dehler 32 ”Delia”
070 143 9637
Måndag 18/52– ” –Fredrik Breitholtz
Crown 31 ”Hale Bale”
076 649 8472
Måndag 25/53– ” –Lennart Cedenqvist
Dehler 26 ”Felix Felicis”
070 420 4968
Måndag 1/64Torsdag 11/6Andreas Rejvik
J/92 ”Jalla”
073 425 2501
Måndag 8/65– ” –Martin Lundh
Dehler 29 ”Miabella”
072 070 2858
Söndag 14/66XJonas Parkman
Express ”Trans”
073 836 6926
Måndag 15/67Torsdag 13/8Lina Lindquist
Hanse 315 ”Vilja”
072 184 3903
Måndag 22/68– ” –Anna Rossander
J/109 ”Skuggfaxe”
070 781 3751
Måndag 10/89– ” –Per Lindell
Pogo 8.50 ”Calypso”
073 072 9019
Måndag 17/810Torsdag 27/8Ulf Palm
Salona 33 ”Spiff”
079 273 7680
Måndag 24/811– ” –Calle Christensson
NF ”Nefi”
070 728 4970
Måndag 31/812Torsdag 10/9Anders Malmström
Späckhuggare ”Pomodoro”
070 610 0026
Måndag 7/913– ” –Carin Carlsson
X-332 ”Vidfamne”
070 550 4929
Lördag 12/914XSarah Fidler
Späckhuggare ”Rushman Hoy”
070 627 1729

Kontaktuppgifter, Tävlingsledning

Tävlingsledare
Protester
Johan von Otter076 127 1335
Utrustning
Protester
Hans Caspersson070 584 8503
AnmälningarFolke Ahlström070 379 4337
ProtesterCalle Christensson070 728 4970
ResultatUlf Palm
ulfpalm@hotmail.com
072 973 7680

Starttider

Kvällsseglingar6-timmarsKräftköret
Grupp 1: 18:30
Grupp 2: 18:35
Grupp 3: 18:40
Grupp 4: 18:45
Samtliga: 10:00Grupp 1: 10:30
Grupp 2: 10:40
Grupp 3: 10:50
Grupp 4: 11:00

Instruktioner för funktionärer