Seglingdagar och Startansvariga 2023

Startansvarig

Startansvar innebär att vara seglingsledare för kvällen och med sin besättning bemanna start/mål. Vi rekommenderar att man är 3 personer eller fler. En mycket van funktionär kan sköta seglingen på 2 personer men då krävs det att man är ordentligt inövad på proceduren och kan känna igen alla deltagande båtar.

I ansvaret ingår att sköta starten och målgången och se till att alla båtar har en korrekt målgångstid (eller har brutit). Det ingår också att vara verkställande för Tävlingsledningen under den aktuella seglingen vilket innebär att ha rätten, och skyldigheten, att rapportera och eventuellt protestera mot, regelbrott och liknande.

I ansvaret ingår inte att omräknat resultat är korrekt, bara att inrapporterade seglade tider är korrekta.

OBS: Kan Du inte ställa upp den kväll du är uppskriven får du byta med någon annan som finns med på listan samt meddela bytet till tävlingsledningen och till startansvarig för nästa segling.

Om den segling du har ansvaret för blir uppskjuten till en reservdag har du ansvar också för reservdagen!

Förberedelser och utrustning

Läs på i Startinstruktionen – detta kan inte understrykas nog. Allt kommer att fungera mycket smidigare om du har koll. Kontakta tävlingskommittén i god tid om du undrar över något. Startansvarig/seglingsledare ska hämta utrustning och nyckel från föregående seglings startansvarig.

  • Startväska
  • Datorväska
  • Tryckluftstuta – ska fyllas på mellan varje segling.

I tribunen förvaras:

  • Megafon (under bordet)
  • Flaggor, de viktigaste på stänger och resterande i påse.

Utöver detta ska du som är ansvarig ladda ner den senaste versionen av resultatarket som finns längst ner på denna sida och ta med på t.ex. ett USB-minne för användning i resultatdatorn. Efter avslutad segling epostas ifyllt ark till Ulf Palm (ulfpalm_at_hotmail.com). Ta gärna ett mobilfoto av handskrivna anteckningar och skicka som bilaga.

Vid frågor eller problem med utrustningen kontakta i första hand: Hans Caspersson (070-584 85 03). Laptop och resultatprogramfrågor: Ulf Palm (072-973 76 80)

Dagen för seglingen – bedöma väder

Startansvarig bedömer om väder och vind innebär att seglingen kan genomföras eller ska skjutas upp/ställas in. Någon från tävlingskommittén kommer finnas tillgänglig för diskussion och stöd i beslutet. Riktvärdet är att ställa in om det råder medelvind över 12 m/s i seglingsområdet, eller på annat vis överhängande risk för hårt väder (exempelvis åskfront) som innebär risk för skador.

Använd förslagsvis några av följande vädertjänster: SMHI, DMI, YR, Göteborgs Hamn, ViVa (Sjöfartsverket).

Tillämpliga observationer för seglingsområdet:

SMHI, webhttps://www.smhi.se/vader/observationer/kustobservationer
Observationer timme för timme. Välj t.ex. Vinga.
Göteborgs Hamn, webhttps://www.goteborgshamn.se/maritimt/vader/
Aktuellt väder inom Göteborgs hamnområde.
Viva, web och apphttps://geokatalog.sjofartsverket.se/kartvisarefyren/
Välj ”ViVa – Vind- och vattenståndsinformation” och titta t.ex. på Måvholmen eller Torshamnen,

Att ställa in segling

Kvällsseglingar

Beslut att ställa in dagens segling innebär normalt att denna skjuts upp till närmst lediga reservdag. Samma funktionärer ska då bemanna reservdagen (eller byta med någon annan). Finns ingen ledig reservdag är seglingen de facto inställd och utgår ur serien.

Startansvarig tävlingsledare på bryggan har alltid rätt att fram till starten besluta att senarelägga starten samma kväll eller att ställa in dagens segling.

Endast i undantagsfall annulleras en segling vilket innebär att den avbryts.

Helgseglingar

För 6-timmars är ambitionen att alltid genomföra seglingen oavsett väderlek – eftersom seglarna själva väljer väg anses det att man har möjlighet att själv lägga sin ambitionsnivå. Vid svår väderlek kan istället seglingstiden kortas av, endast om det råder mycket svår väderlek ställs seglingen in. Det finns ingen reservdag för 6-timmars. Beslut om detta fattas senast vid skepparmötet.

För Kräftköret används i första hand någon av de alternativa hård- eller lättvindsbanorna istället för att ställa in seglingen. Det finns ingen reservdag för Kräftköret. Beslut om detta fattas senast vid skepparmötet.

Meddelande till seglarna

Segling som skjuts upp, ställs in eller annulleras, signaleras med flagg- och ljudsignaler samt meddelas med megafon. Detta finns beskrivet närmare i SS Slörens ”Startinstruktion för dig på bryggan”.

Segling som är uppskjuten, d.v.s. om det finns en ledig reservdag som kan tas i anspråk, signaleras med ”AP” över ”A”.

Om en segling ställs in, d.v.s. det finns inte någon ledig reservdag, signaleras även detta med det med flagga ”AP” över ”A” (detta ändrar KSR 27.3 och 32.1).

Beslut att skjuta upp eller ställa in dagens segling kan tas tidigare under seglingsdagen ex.vis om hårt väder råder. Detta  meddelas då i första hand via SMS-gruppen. Om möjligt även under dagens evenemang på Slörens Facebooksida. Varje skeppare ansvarar själv för att ta reda på om seglingen ställts in.

OBS! Om meddelande om inställd kvällssegling meddelats före kl. 17.00 behöver inte starttribunen bemannas och inte heller flaggor visas.

Genomföra seglingen

Se SS Slörens ”Startinstruktion för dig på bryggan”. Var på plats i tid (senast kl 18.00). Hissa klubb- och sponsorflaggor för att markera att tribunen är bemannad.

Seglingsdagar och ansvariga

Frivillig anmälan att vara startansvarig öppnas vid skepparmötet i början av maj. Seglingsledningen kan utse deltagare som inte gjort ”tribuntjänst” under föregående säsong men du som deltar i Skepparkannan kan när som helst under säsongen anmäla dig för detta. Anmäl det till tävlingsledningen på tav@sloren.se.

DagSegling #ReservdagStartansvarig
Måndag 15/51Torsdag 25/5Pontus Merkel, Maxi Racer
073 903 4519
&
Niklas Engblom, First 36.7
072 371 7007
Måndag 22/52– ” –Tobias Stellert, Express
073 920 5440
Lördag 27/53 – 6-timmarsNejAlf Andersson, IF
070 535 6756
Måndag 29/54Torsdag 8/6Johan Johansson, First 31.7
073 412 2873
Pelle Lindell, Archimbault A31
073 072 9019
Måndag 5/65– ” –Mats Landervik, Späckhuggare
070 143 9637
Måndag 12/66Torsdag 22/6Martin Anderberg, Cumulus
070 856 6307
Måndag 19/67– ” –Elin Orstadius, Späckhuggare
070 893 9636
Måndag 26/68Torsdag 17/8Andreas Rejvik, J/92
073 425 2501
Semesteruppehåll!
Torsdag 17/89Torsdag 31/8Henrik Stenquist, Dehler 29
073 380 5151
Måndag 14/810– ” –Hugo Norell, X-99
073 753 5311
&
Owe Essborg, Majestic 24 Weekend
070 856 0847
Måndag 21/811– ” –Olof Bengtsson, X-342
072 176 5507
Måndag 28/812– ” –Fredrik Breitholz, X-3/4-ton
076 649 8472
Måndag 4/913Torsdag 14/9Martin Lundh, Dehler 29
072 070 2858
Måndag 11/914– ” –Ola Hjelmgren, Späckhuggare
073 383 4331
Lördag 16/915 – KräftköretNejJonas Parkman, Express
073 836 6926

Kontaktuppgifter, Tävlingsledning

Tävlingsledare
Protester
Johan von Otter076 127 1335
Utrustning
Protester
Hans Caspersson070 584 8503
AnmälningarFolke Ahlström070 379 4337
ProtesterCalle Christensson070 728 4970
ResultatUlf Palm
ulfpalm_at_hotmail.com
072 973 7680

Starttider

Kvällsseglingar6-timmarsKräftköret
Grupp 1: 18:30
Grupp 2: 18:35
Grupp 3: 18:40
Grupp 4: 18:45
Grupp 5: 18:50
Samtliga: 10:00Grupp 1: 10:30
Grupp 2: 10:40
Grupp 3: 10:50
Grupp 4: 11:00
Grupp 5: 11:10

Instruktioner för funktionärer