Medlemsavgiften i Slören är endast 300 kr för hela familjen. Medlemskap är en förutsättning för att kunna delta i Skepparkannan.

Deltagaravgiften för Skepparkannan för hela säsongen är 200 kr.

Anmälan görs enligt följande:

 1. Fyll i fälten nedan, det fungerar både för dig som är ny och återkommande medlem.
 2. Betala in avgiften – 500 kr för både medlemskap och deltagaravgift eller 200 kr för bara deltagaravgiften om du redan betalt medlemsavgiften tidigare – till Segelsällskapet Slörens Swish 123 158 1958 (se QR-kod bredvid) eller BankGiro 334-3795. Märk betalningen med ”Skepparkannan” + ÅR + BÅTNAMN.
 3. När du betalat, maila gärna en kopia på din betalning till tav-admin@sloren.se med namn och båtnamn. Det hjälper oss att hitta dig och din betalning.

Det går också att anmäla sig genom att skriva ut vår anmälningsblankett, fylla i den och ta med sig, och eventuellt mätbrev, till tribunen direkt innan start. I detta fall krävs det att man betalar avgift direkt på plats med Swish (inget annat betalningssätt fungerar i detta fall). Du ska visa betalningen för tävlingsledningen. (Vill man prova-på-segla krävs ingen avgift för första seglingen.)  Båtuppgifter

  SRS StandardbåtSRS KlassbåtSRS Mätbrevsbåt. Uppge SRS-mätbrevets identitet i Anmärkningar nedan!


  SRS tal kommer att sättas enligt tillämplig SRS tabell utom för Mätbrevsbåt som erhåller SRS från sitt mätbrev. Båt som avser tävla utan flygande försegel och/eller segla shorthand ska anmäla detta inför varje start enligt seglingsföreskrifterna.

  Skepparens uppgifter


  Jag avser att prova-på-segla, d.v.s. segla en gång utan att behöva betala medlems- eller deltagaravgift.  Båtar som kommer till start utan att ha betalat medlems- och startavgift kommer inte att tas med i resultatlistan och inte heller erhålla placeringspoäng.

  Läs seglingsföreskrifterna, speciellt med avseende på startgrupper, hålla fritt i startområdet och skärpt startregel.