Medlemskap i SS Slören är en förutsättning för att kunna delta i Skepparkannan.

Deltagaravgiften för Skepparkannan för hela säsongen är 300 kr.

Anmälan görs enligt följande:

 1. Fyll i fälten nedan, det fungerar både för dig som är ny och återkommande medlem.
 2. Betala in deltagaravgiften plus medlemsavgift, gärna i samma betalning. Betalning ska ske innan första start. Anmäler du prova-på-segling behöver du inte betala förrän du bestämt dig för att fortsätta vara med, d.v.s. till nästa gång du deltar.
 3. När du betalat, maila en kopia på din betalning till tav-admin@sloren.se med namn och båtnamn, det hjälper oss att hitta din betalning.

Det går också att anmäla sig genom att skriva ut vår anmälningsblankett, fylla i den och ta med sig, och eventuellt mätbrev, till tribunen direkt innan start. I detta fall krävs det att man betalar avgift direkt på plats med Swish, inget annat betalningssätt fungerar i detta fall. Du ska visa betalningen för tävlingsledningen såvida du inte gör en prova-på-segling.  Båtuppgifter

  SRS StandardbåtSRS KlassbåtSRS Mätbrevsbåt. Uppge SRS-mätbrevets identitet i Anmärkningar nedan!


  SRS tal kommer att sättas enligt tillämplig SRS tabell utom för Mätbrevsbåt som erhåller SRS från sitt mätbrev. Båt som avser tävla utan flygande försegel och/eller segla shorthand ska anmäla detta inför varje start enligt seglingsföreskrifterna.

  Skepparens uppgifter

  Jag avser att prova-på-segla, d.v.s. segla en gång utan att behöva betala medlems- eller deltagaravgift.  Båtar som kommer till start utan att ha betalat medlems- och startavgift kommer inte att tas med i resultatlistan och inte heller erhålla placeringspoäng.

  Läs seglingsföreskrifterna, speciellt med avseende på startgrupper och hålla fritt i startområdet.