Medlemsavgiften i Slören är endast 300 kr för hela familjen. Medlemskap är en förutsättning för att kunna delta i Skepparkannan.

Deltagaravgiften för Skepparkannan för hela säsongen är 200 kr.

Anmälan görs enligt följande:

Alternativ 1

 1. Fyll i fälten nedan, ny som återkommande medlem.
 2. Betala in avgiften, 500 kr eller 200 kr, till Segelsällskapet Slörens BankGiro 334-3795. Märk betalningen med ”Skepparkannan” + ”Båtens namn”.
 3. När du betalat, maila en kopia på din betalning till tav-admin@soren.se med namn och båtnamn. Det hjälper oss att hitta dig och din betalning.

Alternativ 2

 1. Spara ner följande anmälningsblankett, skriv ut, fyll i.
 2. Betala in avgiften, 500 kr eller 200 kr, till Segelsällskapet Slörens BankGiro 334-3795. Märk betalningen med ”Skepparkannan” + ”Båtens namn”.
 3. Lämna anmälningsblanketten (tillsammans med ev aktuellt SRS-mätbrev) till tävlingskommittén senast i samband med båtens första start. Ta också med en kopia eller bild på att du betalat.


  Båtuppgifter

  SRS StandardbåtSRS KlassbåtSRS Mätbrevsbåt. Uppge SRS-mätbrevets identitet i Anmärkningar nedan!


  SRS tal kommer att sättas enligt tillämplig SRS tabell utom för Mätbrevsbåt som erhåller SRS från sitt mätbrev. Båt som avser tävla utan flygande försegel och/eller segla shorthand ska anmäla detta inför varje start enligt seglingsföreskrifterna.

  Skepparens uppgifter


  Jag avser att prova-på-segla, d.v.s. segla en gång utan att behöva betala medlems- eller deltagaravgift.


  Båtar som kommer till start utan att ha betalat medlems- och startavgift kommer inte att tas med i resultatlistan och inte heller erhålla placeringspoäng.

  Läs seglingsföreskrifterna, speciellt med avseende på startgrupper, hålla fritt i startområdet och skärpt startregel.