Kräftköret 2023

Anmälda 2023-03-06 10:00

Observera att startgruppsindelning är preliminär och kan ändras av tävlingsledningen ända fram till skepparmötet!

SRS-tal i nedanstående lista är grund-SRS oavsett vad som angivits i anmälan. Skeppare har rätt att välja med eller utan flygande försegel och shorthand ända fram till skepparmötet varvid SRS-talet ändras för seglingen.

Inga anmälda.