Kräftköret 2024

Anmälda 2024-03-08 19:00

Observera att startgruppsindelning är preliminär och kan ändras av tävlingsledningen ända fram till skepparmötet!

SRS-tal i nedanstående lista är grund-SRS oavsett vad som angivits i anmälan. Skeppare har rätt att välja med eller utan flygande försegel och shorthand ända fram till skepparmötet varvid SRS-talet för seglingen ändras.

GruppSkeppareBåttypBåtnamnSegelnummerGrund-SRS

0 båtar anmälda (0+0+0+0+0)