Banor

För Kräftköret finns tre banalternativ:

 1. Den traditionella banan som går runt Vrångö i söder, Knappen i väster, och tillbaka genom Snobbrännan.
 2. En hårdvindsbana som används om det förväntas vara hårda vindar eller grov sjö utomskärs.
 3. En lättvindsbana som är kortare och håller sig inomskärs.

Samtliga banor kan vändas, d.v.s. seglas baklänges, om väderförhållandena är olämpliga för normalvarvet.

Tävlingsledningen visar vilken bana som ska seglas med nummerskylt 1-3 enligt numrering ovan senast 15 minuter före första start. Att en bana ska seglas omvänt markeras med att flagga ”S” hissas under orange flagga på start/mållinjen.

Normalbana, bana 1 (15,5 M)

 • Start
 • Vrångö. Ön Vrångö, syd om. SB
 • Lilla Stenskär. Syd och väst om. SB
 • Knappen. Väst om. SB
 • Tången. Piren på Styrsö Tången, väst och nord om. SB
 • Brustholmarna. O-kardinalmärket syd Brustholmarna, syd och ost om. BB
 • Mål
Kräftköret, Normalbana

Hårdvindsbana, bana 2 (15,6 M)

 • Start
 • Donsöhuvud-Yxen. Gate. Linjen mellan fyren Donsöhuvud och rött farledsmärke ”Yxen” 0,15 M i OSO.
 • Kumleskär. Skären ”Kumleskär”, ost om. SB
 • Vallholmsbåden. Rött farledsmärke (1 m) ost om Valö, syd och väst om. SB
 • Ärskärsbåden. Rött farledsmärke ”Ärskärsbåden”, väst om. SB
 • Rödskär. Ön ”Rödskär”, ost om. BB
 • Stora Lyngskär. Ön ”Stora Lyngskär”, ost om. BB
 • Mål
Kräftköret, Hårdvindsbana

Lättvindsbana, bana 3 (9,1 M)

 • Start
 • B. Skepparkannans märke ”B”, Rött farledsmärke (djup 2,5 m) ”S Rödskärsbåden” 0,25 M SV St Rödskär, syd om. BB
 • Röda Skären. De två nordligare av Röda Skären 0,55 M O Stora Lyngskär, ost om. SB
 • Klävegrund. Rött farledsmärke ”Klävegrund”, syd och väst om. SB
 • D. Skepparkannan märke ”D”, S-kardinalmärke (djup 2,9 m) 0,05 M N Lågerna, väst och nord om. SB
 • K. Skepparkannans märke ”K”, Mittledsmärke (djup 3,2 m) 0,1 M O St Eskilsholmen, syd om. BB
 • Mål
Kräftköret, Lättvindsbana