Årsmöte!

Det är dags att lägga verksamhetsåret 2023 till handlingarna och därför uppmanas alla medlemmar att komma och vara med på vårt årsmöte. Mötet kommer att vara måndag den 25/3 på Saltskär i roddföreningens klubbhus. Adressen dit är Kapproddaregatan 6. Kallelse Läs mer…