2018 introducerade SS Slören sin vårsegling som innebar något helt nytt på västkustens kappseglingsfront: en distanskappsegling med fast seglingstid – alla seglar 6 timmar men väljer själva sin bana. Det gäller alltså att segla så lång sträcka som möjligt på en fast tid – den som samlat ihop längst sträcka vinner.

Formatet har vi lånat från SXK:s 24-timmasseglingar och vi har också hjälp av 24-timmarskommittén på Västkusten med arrangemanget.

2022 kommer vi att segla 6-timmars lördagen den 28:e maj. Formatet är samma som tidigare år med start 10:00 och mål 16:00. För- och efterträff på SXK:s kansli i Långedrag med tillägget att vi kommer att behöva anpassa oss till de eventuella pandemirestriktioner som råder vid tillfället.

Preliminärt program är:

08:00Tävlingsexpeditionen och registrering öppnar på SXK:s kansli på Talattagatan 24 i Långedrag.
08:30Skepparmöte.
09:00Expeditionen stänger.
10:00Start.
16:00Mål.
17:00Tävlingsexpeditionen öppnar. Eftersnack med korv och dricka.
18:00Prisutdelning.

Välkommen!