2018 introducerade SS Slören sin vårsegling som innebar något helt nytt på västkustens kappseglingsfront: en distanskappsegling med fast seglingstid – alla seglar 6 timmar men väljer själva sin bana. Det gäller alltså att segla så lång sträcka som möjligt på en fast tid – den som samlat ihop längst sträcka vinner.

Formatet har vi lånat från SXK:s 24-timmasseglingar och vi har också hjälp av 24-timmarskommittén på Västkusten med arrangemanget.

2023 kommer vi eventuellt att segla 6-timmars lördagen den 27:e maj. Formatet kommer i så fall att vara samma som tidigare år med start 10:00 och mål 16:00. Däremot kommer upplägget med för- och efterträff att utformas annorlunda jämfört med tidigare år. Mer information om det kommer senare.

Välkommen!