Från och med 2019 har vi en ny standert (eller flagga) som passar fint under spridaren.

Vill du också smycka båten med Slörens fina båtstandert?

Kontakta Johan Bystedtmtr@sloren.se eller Johan von Ottertav@sloren.se.

Priset för standerten är 150 kr.