Segla och ha kul!

Slören inbjuder till jollesegling för barn och ungdomar, ålder från cirka 8 år och uppåt.

Vi seglar kvällstid under maj/juni och augusti/september ute på Saltskär i Hinsholmskilen (Göteborgs Roddförening).

Vi seglar med SS Slörens egna jollar – Optimister och Trissjollar.

Fortsätt segla eller bli ledare!?

Du som är lite äldre vill vi välkomna att fortsätta segla hos oss – prova gärna Trissjollen och E-jollen! Kanske känner du för att hjälpa till som ledare för de yngre seglarna?

Hör av dig!

Slörens verksamhet

Verksamheten bygger helt på ideella insatser och ett aktivt deltagande från alla föräldrar är därför angeläget under alla seglingskvällar. Föräldrar behövs dels som instruktörer dels för att sköta det praktiska arbetet runt omkring. Föräldramedverkan innebär dels att det finns tid för gemenskap och bryggfika dels att deltagaravgift och medlemsavgift är blygsamma. För 2019 är medlemsavgiften 200 kr per familj och deltagaravgiften är 300 kr per deltagande barn/ungdom.

Förutsättningar för att delta

  • Simkunnighet 200 m
  • Medlemskap i SS Slören
  • Egen flytväst
  • Egen ansvarsförsäkring
  • Aktiv föräldramedverkan

Anmälan

Nya och gamla seglare samt ledare:

Föräldramöte 23 april, 18.30

Alla föräldrar välkomnas till vårträff på Saltskär (Roddföreningens hus, bro från Kustroddaregatan)

På programmet står information om:

  • Verksamheten
  • Föräldrauppgifter
  • Gruppindelning

Närvaro är ”obligatorisk” för att vi skall kunna få allt klart inför seglingarna.

Anmäl deltagande till adm@sloren.se.

Vi bjuder på fika.

Innan mötet:

  • Anmäl och betala medlems- och deltagaravgift (BankGiro 334-3795, ange namn och personnummer)
  • Fundera på vilka uppgifter du kan tänka dig att hjälpa till med – för mer detaljer se infobladet.

Båtfixardag 28 april, 12:00-15:00

På Saltskär, alla som kan komma är mycket välkomna!

Anmäl till adm@sloren.se.

Utbildningskommittén:
Johan Bystedt, 070-418 403