Segla och ha kul!

SS Slören inbjuder till jollesegling för barn och ungdomar, ålder från cirka 8 år och uppåt.

Vi seglar kvällstid under maj/juni och augusti/september ute på Saltskär i Hinsholmskilen (Göteborgs Roddförening).

Vi seglar med SS Slörens egna jollar – Optimister och Trissjollar.

Fortsätt segla eller bli ledare!?

Du som är lite äldre vill vi välkomna att fortsätta segla hos oss – prova gärna Trissjolle! Kanske känner du för att hjälpa till som ledare för de yngre seglarna?

Hör av dig!

Slörens verksamhet

Verksamheten bygger helt på ideella insatser och ett aktivt deltagande från alla föräldrar är därför angeläget under alla seglingskvällar. Föräldrar behövs dels som instruktörer dels för att sköta det praktiska arbetet runt omkring. Föräldramedverkan innebär dels att det finns tid för gemenskap och bryggfika dels att deltagaravgift och medlemsavgift är blygsamma.

Förutsättningar för att delta

 • Simkunnighet 200 m
 • Medlemskap i SS Slören
 • Egen flytväst
 • Egen ansvarsförsäkring
 • Aktiv föräldramedverkan

Anmälan

Nya och gamla seglare samt ledare, senast 2024-04-14:

Föräldramöte 2024: tisdag 16 april, kl. 18.30

Alla föräldrar välkomnas till vårträff på Saltskär (Roddföreningens hus, gångbro från Kustroddaregatan)

På programmet står information om:

 • Verksamheten
 • Föräldrauppgifter
 • Gruppindelning

Närvaro är ”obligatorisk” för att vi skall kunna få allt klart inför seglingarna.

Vi bjuder på fika.

Innan mötet:

 • Anmäl intresse för segling åt ditt barn via formuläret på hemsidan.
 • Fundera på vilka uppgifter du kan tänka dig att hjälpa till med – för mer detaljer se infobladet.

Efter mötet:

 • Betala medlems- och deltagaravgift (Swish 123 158 1958 eller BankGiro 334-3795, ange namn och personnummer). Se till att betala innan första seglingstillfället!

Båtfixardag 2024: lördag 27 april, 12:00-15:00

På Saltskär, alla som kan komma är mycket välkomna! Vi sjösätter följebåtarna och göra klart för segling.

Anmäl deltagande till adm@sloren.se

Första jollesegling 2024: 29 april

Vi börjar segla vecka 18!


Utbildningskommittén:

Kontaktperson: Urban Ahlström, 0706-38 31 45, urbanahlstrom0_at_gmail.com