Kvarvarande priser

Vid prisutdelningen efter Kräftköret var det flera av årets vinnare som inte kunde närvara. Deras priser finns således kvar hos oss. Platspriser Skepparkannan 5:e pris: Fredrik Ljungmark, X-99, Bonk Kräftköret 2:a pris: Jonas Dyberg, J/88, j88.se Flitpriser Fredrik Ljungmark Jonas Dyberg Andreas Rejvik Claes Edström Jonas Parkman Fabian Tillig Anders Läs mer…

Ny startordning!

Från och med höstserien av Skepparkannan 2018 kommer SS Slören att börja tillämpa den av World Sailing och Svensk Segling rekommenderade startordningen med 5/4/1/0-signalering. Den gamla, och numer urmodiga, 10/5/0-signaleringen kommer alltså att upphöra. Det är därför väldigt viktigt att alla deltagare – speciellt ni som ska vara funktionärer under Läs mer…