Ändring av seglingsföreskrifter

Notera att från och med 3/6 har tävlingsledningen ändrat seglingsföreskrifterna med avseende på definitionen om hinder vid vår startlinje. Ändringen har gjorts som en konsekvens av de ändrade förutsättningar vi har i starten efter den nya flytpontonen kommit på plats. Läs mer på anslagstavlan och i föreskrifterna. Förtydligande beskrivning Slörens Läs mer…

Störning i webbformulären!

Just nu har vi en störning på webbsidan i formulärhanteringen. Det gör att våra anmälnings- och protestformulär ibland ger ett felmeddelande och processen går inte igenom. Uppdatering: Anledningen visar sig vara den spamrobot vi använder oss av för att filtrera bort oönskade skräpanmälningar till vårt system. Utan denna robot får Läs mer…

Årsmöte!

Det är dags att lägga verksamhetsåret 2023 till handlingarna och därför uppmanas alla medlemmar att komma och vara med på vårt årsmöte. Mötet kommer att vara måndag den 25/3 på Saltskär i roddföreningens klubbhus. Adressen dit är Kapproddaregatan 6. Kallelse med agenda finns här. Mötet börjar 19:00 men kom gärna Läs mer…