Årsmöte!

Det är dags att lägga verksamhetsåret 2023 till handlingarna och därför uppmanas alla medlemmar att komma och vara med på vårt årsmöte. Mötet kommer att vara måndag den 25/3 på Saltskär i roddföreningens klubbhus. Adressen dit är Kapproddaregatan 6. Kallelse Läs mer…

God Jul!

Året är nästan slut och Slörens verksamhet vilar sig efter ett fullspäckat verksamhetsår. Funktionärerna klurar på nästa spännande säsong och vill passa på att tacka alla som varit med och gjort året som gått. Vi påminner också om att vi Läs mer…