Ungdomssegling

Kom till träffen 16 mars på Saltskär klockan 18:00!! Vi har lediga platser våren 2015. Det är ju synd att de inte utnyttjas! Hjälp till att knäcka ider så vi kan fånga upp fler ungdomar! Vi ses Jonas och Göran