Sjömäta Slörens seglingsområde?

På årsmötet 26/10 presenterades en idé om att låta Hydrographica sjömäta våra seglingsvatten för att får en bättre uppfatting om hur vårt seglingsområde faktiskt ser ut under ytan. Sjöfartsverket, som just nu håller på med ett stort sjömätningsprojekt i bl.a. Göteborg, är inte intresserade av djup grundare än 3 meter Läs mer…