Deltagaravgiften för Kräftköret är 150 kr. För båtar som redan är anmälda till Skepparkannan ingår seglingen i serien och dessa behöver inte erlägga någon avgift.

Deltagare i Skepparkannan behöver inte göra någon anmälan enligt nedan, de är automatiskt anmälda till seglingen men uppmanas bestämt att komma till Skepparmötet innan segligen för att meddela sitt deltagande.

Anmälan görs enligt följande:

Alternativ 1

 1. Fyll i fälten nedan, ny som återkommande medlem.
 2. Betala in avgiften, 150 kr, till Segelsällskapet Slörens BankGiro 334-3795. Märk betalningen med ”Kräftköret” + <År> + <Båtens namn>.

Alternativ 2

 1. Spara ner följande anmälningsblankett, skriv ut, fyll i.
 2. Betala in avgiften, 150 kr, till Segelsällskapet Slörens BankGiro 334-3795. Märk betalningen med ”Kräftköret” + <År> + <Båtens namn>.
 3. Lämna anmälningsblanketten (tillsammans med ev. aktuellt SRS-mätbrev) till tävlingskommittén senast i samband med skepparmötet på tävlingsdagen.


  Båtuppgifter

  SRS StandardbåtSRS KlassbåtSRS Mätbrevsbåt. Uppge SRS-mätbrevets identitet i Anmärkningar nedan!


  SRS tal kommer att sättas enligt tillämplig SRS tabell eller mätbrev. Båt som avser tävla utan flygande försegel och/eller segla shorthand ska anmäla det innan start enligt seglingsföreskrifterna.

  Jag deltar redan i Skepparkannan

  Skepparens uppgifter


  Båtar som kommer till start utan att ha betalat startavgift kommer inte att tas med i resultatlistan.

  Läs seglingsföreskrifterna, speciellt med avseende på startgrupper, hålla fritt i startområdet och skärpt startregel.