Anmälan, 6-timmars

Anmälan till 6-timmars 2018

Anmälan görs genom att fylla i formuläret nedan och betala in anmälningsavgiften på SS Slörens BankGiro 334-3795, märk inbetalningen med ”6-timmars” och båtens namn.

  • Redan anmälda och registrerade deltagare i SS Slörens Skepparkanna betalar 0 kr i anmälningsavgift. För dessa räcker det med att fylla och skicka in formuläret nedan. Observera att anmälan ska avse samma båt som seglas i Skepparkannan.
  • Medlemmar i SS Slören och Svenska Kryssarklubben betalar 200 kr i anmälningsavgift.
  • Övriga deltagare betalar 250 kr i anmälningsavgift.

Observera att anmälan är giltig först när vi erhållit din betalning!


Båtuppgifter

SRS StandardbåtSRS KlassbåtSRS Mätbrevsbåt. Ange SRS-mätbrevets identitet i Anmärkningar nedan!


SRS tal kommer att sättas enligt tillämplig SRS-tabell utom för SRS-Mätbrevsbåt som erhåller SRS från sitt mätbrev. Båt som avser tävla utan flygande försegel och/eller segla shorthand ska anmäla detta inför varje start enligt seglingsföreskrifterna.

Uppgifter om skeppare


NejJa

Antal personer till eftertäff


Skriv 0 om du inte avser att delta.