Genom anrop


Genom att visa röd flagga

På annat sättMall för händelseskiss. Rita en bild över händelseförloppet med denna som förlaga och skicka in till tävlingsledningen separat. En ruta i skissen motsvarar en båtlängd.