Genom anrop


    Genom att visa röd flagga

    På annat sätt    Mall för händelseskiss. Rita en bild över händelseförloppet med denna som förlaga och skicka in till tävlingsledningen separat. En ruta i skissen motsvarar en båtlängd.