Medlemsavgiften i Slören är endast 300 kr för hela familjen. Medlemskap är en förutsättning för att kunna delta i Skepparkannan.

Deltagaravgiften för Skepparkannan för hela säsongen är 200 kr.

Anmälan görs enligt följande:

Alternativ 1

  1. Fyll i fälten nedan, ny som återkommande medlem.
  2. Betala in avgiften, 500 kr eller 200 kr, till Segelsällskapet Slörens BankGiro 334-3795. Märk betalningen med ”Skepparkannan” + ”Båtens namn”.

Alternativ 2

  1. Spara ner följande anmälningsblankett, skriv ut, fyll i.
  2. Betala in avgiften, 500 kr eller 200 kr, till Segelsällskapet Slörens BankGiro 334-3795. Märk betalningen med ”Skepparkannan” + ”Båtens namn”.
  3. Lämna anmälningsblanketten (tillsammans med ev aktuellt SRS-mätbrev) till tävlingskommittén senast i samband med båtens första start.

Båtuppgifter

SRS StandardbåtSRS KlassbåtSRS Mätbrevsbåt. Uppge SRS-mätbrevets identitet i Anmärkningar nedan!


SRS tal kommer att sättas enligt tillämplig SRS tabell utom för Mätbrevsbåt som erhåller SRS från sitt mätbrev. Båt som avser tävla utan flygande försegel och/eller segla shorthand ska anmäla detta inför varje start enligt seglingsföreskrifterna.

Skepparens uppgifterBåtar som kommer till start utan att ha betalat medlems- och startavgift kommer inte att tas med i resultatlistan och inte heller erhålla placeringspoäng.

Läs seglingsföreskrifterna, speciellt med avseende på startgrupper, hålla fritt i startområdet och skärpt startregel.