Anmälan

Medlemsavgiften i Slören är endast 200 kr för hela familjen. Medlemskap är en förutsättning för att kunna delta i Skepparkannan.

Deltagaravgiften för Skepparkannan för hela säsongen är 200 kr.

Anmälan görs enligt följande:

Alternativ 1

  1. Fyll i fälten nedan, ny som återkommande medlem.
  2. Betala in avgiften, 400 kr eller 200 kr, till Segelsällskapet Slörens BankGiro 334-3795. Märk betalningen med ”Skepparkannan” + ”Båtens namn”.

Alternativ 2

  1. Spara ner följande anmälningsblankett, skriv ut, fyll i.
  2. Betala in avgiften, 400 kr eller 200 kr, till Segelsällskapet Slörens BankGiro 334-3795. Märk betalningen med ”Skepparkannan” + ”Båtens namn”.
  3. Lämna anmälningsblanketten (tillsammans med ev aktuellt SRS-mätbrev) till tävlingskommittén senast i samband med båtens första start.

Båtuppgifter

Båttyp:

Båtens namn:

Segelnummer:

Skepparens uppgifter

För- och efternamn:

Postadress:

Postnummer och ort:

Telefonnummer hem:

Mobilnummer:

Epost:

Försäkringsbolag:

Alternativ skeppare (medlem i Slören):


Välj det som är tillämpligt:
Båten anmäls som:
SRS Standardbåt. Båten överensstämmer med sitt SRS Båtdatablad.SRS Klassbåt. Båten överensstämmer med sina klassregler.SRS Mätbrevsbåt. Båten överensstämmer med uppgifterna i bifogat SRS-mätbrev. Uppge mätbrevets identitet i Avvikelser och Anmärkningar nedan!Flerskrovsbåt i SRS Flerskrovstabellen. Båten överensstämmer med sitt SRS Båtdatablad.Flerskrovsbåt med SRS-mätbrev. Båten överensstämmer med uppgifterna i bifogat SRS-mätbrev. Uppge mätbrevets identitet i Avvikelser och Anmärkningar nedan!

Avvikelser och Anmärkningar:
Ange eventuella avvikelser från båttypens standard, avvikande segelnummer (avvikelse från KSR Appendix G) och/eller SRS-mätbrevsidentitet:

SRS tal kommer att sättas enligt tillämplig SRS tabell utom för Mätbrevsbåt som erhåller SRS från sitt mätbrev. Båt som avser tävla utan undanvindssegel och/eller åberopa SRSs-mätetal och därmed använda sig av sitt lägre SRS-tal ska anmäla detta inför varje start enligt seglingsföreskrifterna.

Jag intygar härmed att min anmälda båt och dess utrustning överensstämmer med tillämpliga SRS Klassregler enligt ovan, SRS-båtdatablad, sina Klassregler och/eller bifogat SRS-mätbrev (kopia ska kunna uppvisas).


Båtar som kommer till start utan att ha betalat medlems- och startavgift kommer inte att tas med i resultatlistan och inte heller erhålla placeringspoäng.

Läs seglingsföreskrifterna, speciellt med avseende på startgrupper, hålla fritt i startområdet och skärpt startregel.