Inbjudan, 6-timmars

Inbjudan, 6-timmars

Distanskappsegling med SRS på distans

Denna segling seglades 2018-06-09 10:00. Informationen här gällde för den seglingen.

Inför säsongen 2019 är inte datum eller förutsättningar fastställda ännu men ambitionen är att genomföra seglingen också då. Välkommen tillbaka hit under våren 2019 då vi förhoppningsvis uppdaterat med nya dagar!

Arrangörer: SS Slören och Svenska Kryssarklubbens Västkustkrets 24-timmarskommitté.

1. Regler

1.1 Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR).

1.2 Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser.

1.3 Alla båtar kan komma att, i enlighet med World Sailing Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören.

1.4 En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

2. Villkor för att delta

2.1 Den tävlande ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet eller Svenska Kryssarklubben.

2.2 Varje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter regattan.

2.4 Seglingen är öppen för alla som uppfyller kraven i 2.1
Seglingen ingår som delsegling i SS Slörens Skepparkannan 2018 och redan registrerade deltagare i den tävlingen är automatiskt anmälda men måste meddela sin avsikt att delta. Sådant meddelande ska ske som anmälan enligt definition nedan.
I denna segling gäller inte Skepparkannas möjlighet till ”prova-på-segling”.

2.5 Deltagande båtar ska uppfylla de för respektive båt tillämpliga klassreglerna för SRS (tabell- eller mätbrevsbåt).

2.6 En båt med flygande segel  enligt definition i SRS-båtdatablad, SRS-mätbrev, eller sina klassregler får anmälas utan sådant segel och använda sitt SRS-tal utan flygande segel. Flera försegel får föras samtidigt bara av båt som får föra flygande segel. Denna får, när den inte för flygande segel, samtidigt föra valfri kombination av fock och genua om det ena seglet är satt i lovart när det är dragande och båda är fästa till förstag. Om ej anmälda segel används räknas dessa som otillåtna och båten kan diskvalificeras direkt av seglingsledningen eller baserat på protest av annan tävlande.

2.7 En båt som har s.k. SRSs-respittal i sitt SRS-båtdatablad eller SRS-mätbrev får anmälas med SRSs-respittalet då villkoren för detta är uppfyllda, d.v.s. att besättningen ombord består av maximalt två personer. För SRSs gäller också ovanstående om segelföring.

2.8 Anmälan om ändrad segelföring eller Shorthanded ska göras senast innan tävlingsexpeditionen stänger kl. 09:00. Om ingen anmälan gjorts i tid tillämpas båtens grund-SRS.

3. Anmälan

3.1 Anmälan ska göras senast 2018-06-06 till SS Slören.

3.2 Anmälning kan göras via anmälningsformulär på sloren.se under menyn ”Kappsegling|6-timmars|Anmälan” eller via epost på tav@sloren.se.
Anmälan per epost ska innehålla uppgifter om Båttyp, Båtnamn, Segelnummer, Typ av SRS (tabell- eller mätbrevsbåt), ev. SRS-mätbrevsnummer, Ansvarig person ombord och Antal personer till efterträff.

3.3 För att anmälan ska vara giltig krävs att avgift enligt nedan betalats.

3.4 Anmälningsavgiften är 200 kr för medlemmar i SS Slören och Svenska Kryssarklubben. För övriga deltagare är anmälningsavgiften 250 kr. Avgiften ska betalas genom insättning på BankGiro 334-3795. Märk inbetalningen ”6-timmars” plus Båttyp och båtnamn.

3.5 Redan anmälda och registrerade deltagare i SS Slörens Skepparkannan 2018 behöver inte erlägga någon anmälningsavgift men måste skicka in anmälan. För dessa räcker det att meddela tävlingsledningen via epost på tav@sloren.se, ny anmälningsblankett behöver inte fyllas i.

3.6 Efteranmälan kan göras till tävlingsledningen per epost tav@sloren.se eller per telefon till tävlingsledningen men anmälan kan då inte göras till efterträffen. De som efteramnäler sig ska vid registreringen på lördag kunna uppvisa:
a. kopia eller kvitto på erlagd avgift eller betala kontant i jämna pengar,
b. ifylld anmälningsblankett och
c. uppgift om båtens ordinarie tabell SRS-tal eller kopia på eventuellt SRS mätbrev.

4. Registrering och besiktningskontroll

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 2018-06-09 09:00.
Detta gäller alla deltagare, även de som deltar i SS Slörens Skepparkannan 2018.

4.2 Giltigt SRS-mätbrev ska kunna visas upp innan en båt kappseglar.

4.3 En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse med reglerna. På vattnet kan kappseglings och/eller tekniska kommittén instruera en båt att omedelbart bege sig till en föreskriven plats för besiktning.

5. Tidsprogram

5.1 08:00 Tävlingsexpeditionen på SXK:s kansli på Talattagatan 24 öppnar.
08:00-09:00 Registrering på Tävlingsexpeditionen.
08:30 Skepparmöte på Tävlingsexpeditionen.
09:00 Tävlingsexpeditionen stänger.
10:00 Start.
15:30-16:30 Målet är öppet. Målgång före 15:30 eller efter 16:30 räknas som DNF. Målgång mellan 16:00 och 16:30 ger distansavdrag enligt definition i Seglingsföreskrifter.
17:00 Tävlingsexpeditionen på SXK:s kansli på Talattagatan 24 öppnar. Korv och dricka serveras.
18:00 Prisutdelning om inga protester inkommit. Om det inkommit protester sker prisutdelningen så snart som möjligt efter dessa behandlats.

6. Genomförande

6.1 Tävlingen genomförs som en längstadistanskappsegling enligt 24-timmarsformatet med SRS som respittal.
6.2 Tävlingen genomförs i en enda SRS-klass.

7. Kappseglingsområde

7.1 Kappseglingen genomförs inom ett område med ca. 10 M radie från startpunkten i Hinsholmskilen och definieras av ”Punkt- och Distanstabell för 6-timmarssegling” (POD6).

8. Banan

8.1 Deltagande båt väljer själv seglad väg baserad på POD6.

8.2 Regler för användning och resultatberäkning av punkter och sträckor i POD6 definieras i Seglingsföreskrifterna.

9. Protester och straff

9.1 Regel 44.1 och 44.2 tillämpas.

9.2 Båt som tjuvstartar och inte gör en omstart erhåller OCS.

9.2 Båt som går i mål mellan 16:00 och 16:30 erhåller distansavdrag för tidsöverdraget (målgångstid-16:00:00) enligt definition i Seglingsföreskrifter.

9.2 Båt som går i mål efter 16:30 erhåller DNF. Båt som inte startat före 10:15 erhåller DNS.

10. Resultat- och Poängberäkning

10.1 Resultat beräknas som ”SRS på distans” på längsta tillgodoräknad distans beräknad på POD6 och båtens SRS. Se närmare beskrivning i Seglingsföreskrifterna.

10.1 För seglingens resultat i SS Slörens Skepparkannan 2018 används lågpoängssystemet.

10.2 Utöver straff enligt KSR 64.1 kan protestkommittén straffa en båt med upp till 10% avdrag på resulterande distans.

11. Priser

11.1 Priser delas ut till 1:a, 2:a och 3:e placering.

 

2018-05-28 / SS Slörens Tävlingskommitté och SXK-V:s 24-timmarskommitté.