SS Slören arrangerar varje år två kappseglingar: Skepparkannan och Kräftköret

Skepparkannan är en serie med poängseglingar som är öppen för medlemmar i SS Slören. Serien seglas med en vårserie och en höstserie där vårserien brukar starta i början av maj och höstserien i början av augusti. Den brukar omfatta 11 till 12 kvällsseglingar och en helgsegling (som brukar sammanfalla med Kräftköret).

Kräftköret är vår egen distanssegling som vanligvis seglas i mitten/slutet av september. Den traditionella banan är runt Vrångö och Donsö, in i Snobbrännan och hem igen. I Kräftköret är alla seglare välkomna.

Läs mer om våra kappseglingar på respektive sida i undermenyerna!