Latest Past Events

Skepparmöte 2024

Saltskär Kapproddaregatan 6, Västra Frölunda

Årsmöte

Saltskär Kapproddaregatan 6, Västra Frölunda

2023 ska läggas till handlingarna och 2024 inledas. Kom och var med! Mötet börjar 19:00 men fika från 18:45. Anmälan för fika på tav@sloren.se! Årsmöteshandlingar finns här