Resultat

Skepparkannan2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

 

2018

Deltagare
Startgrupper

Segling 1
Segling 2
Segling 3
Segling 4
Segling 5:
6-timmars, Skepparkannan
6-timmars, Totalresultat
Segling 6
(seglades på reservdag 16/8)
Segling 7
Segling 8
Segling 9
Segling 10
Segling 11
Segling 12
Segling 13
Segling 14:
Kräftköret: Skepparkannan
Kräftköret: Totalresultat
Totalresultat

Till toppen

2017

Deltagare
Startgrupper

Segling 1
Segling 2
Segling 3
Segling 4
Segling 5
Segling 6
Segling 7
Segling 8
Segling 9
Segling 10
Segling 11
Segling 12
Segling 13 (Kräftköret, klass: Skepparkannan)
Kräftköret: Totalresultat & klass: VLSS
Totalresultat

Till toppen

2016

Deltagare
Startgrupper

Segling 1
Segling 2
Segling 3
Segling 4
Segling 5
Segling 6
Segling 8
Segling 10
Segling 9
Segling 12
Segling 7
Segling 13 (Kräftköret)
Kräftköret
Segling 11 seglades inte.
Totalresultat

Till toppen

2015

Deltagare
Startgrupper

Race 2
Race 3
Race 4
Race 5
Race 1 (reservdag)
Race 6
Race 7
Race 8
Race 9
Race 10
Race 12
Race 11 (reservdag)
Race 13 (Kräftköret)
Kräftköret
Totalresultat

Till toppen

2014

Deltagare
Startgrupper

Race 1
Race 2
Race 3
Race 4
Race 5
Race 6
Race 7
Race 8
Race 10
Race 11
Race 12
Race 9 (reservdag)
Race 13 (Kräftköret)
Kräftköret
Totalresultat

Till toppen

2013

Race 1
Race 2
Race 3
Race 4
Race 5
Race 6
Race 7
Race 8
Race 9
Race 10
Race 11
Race 12
Race 13
Totalresultat
Kräftköret

Till toppen

2012

Race 1
Race 2
Race 3
Race 4
Race 5
Race 6
Race 7
Race 8
Race 9
Race 10
Race 11
Race 12
Totalresultat
Kräftköret

Till toppen

2011

Race 1
Race 2
Race 3
Race 4
Race 5
Race 6
Race 7
Race 8
Race 9
Totalresultat

Till toppen

2010

Race 1
Race 2
Race 3
Race 4
Race 5
Race 6
Race 7
Race 8
Race 9
Race 10
Race 11
Race 12
Totalresultat
Kräftköret

Till toppen

2009

Race 1
Race 2
Race 3
Race 4
Race 5
Race 6
Race 7
Race 8
Race 9
Race 10
Race 11
Race 12
Totalresultat

Till toppen

2008

Race 1
Race 2
Race 3
Race 4
Race 5
Race 6
Race 7
Race 8
Race 9
Race 10
Race 11
Totalresultat

Till toppen

2007

Race 1
Race 2
Race 3
Race 4
Race 5
Race 6
Race 7
Race 8
Race 9
Race 10
Långsegling
Totalresultat

Till toppen

2006

Race 1
Race 2
Race 3
Race 4
Race 5
Race 6
Race 7
Race 8
Race 9
Race 10
Kräftköret
Totalresultat

Till toppen

2005

Race 1
Race 2
Race 3
Race 4
Race 5
Race 6
Race 7
Race 8
Race 9
Långsegling
Totalresultat

Till toppen

2004

Race 1
Race 2
Race 3
Race 4
Race 5
Race 6
Race 7
Race 8
Race 9
Race 10
Totalresultat
Maraton

Till toppen

2003

Race 1
Race 2
Race 3
Race 4
Race 5
Race 6
Race 7
Race 8
Race 9
Race 10
Långsegling
Totalresultat
Maraton

Till toppen

2002

Race 1
Race 2
Race 3
Race 4
Race 5
Race 6
Race 7
Race 8
Race 9
Race 10
Långsegling
Totalresultat
Maraton

Till toppen

2001

Race 1
Race 2
Race 3
Race 4
Race 5
Race 6
Race 7
Race 8
Race 9
Race 10
Totalresultat
Maraton
Jub-cup

Till toppen

2000

Race 1
Race 2
Race 3
Race 4
Race 5
Race 6
Race 7
Race 8
Race 9
Race 10
Totalresultat
Maraton

Till toppen