Inbjudan

Segla och ha kul!

Slören inbjuder till jollesegling för barn och ungdomar, ålder från cirka 8 år och uppåt. Vi seglar kvällstid under maj-juni och augusti-september, ute på Saltskär, i Hinsholmskilen (Göteborgs Roddförenings). Vi seglar med Slörens egna jollar – Optimister och Trissjollar.

Fortsätt segla eller bli ledare!?

Ni som är lite äldre vill vi välkomna att fortsätta segla hos oss – prova gärna Trissjollen och E-jollen! Vi hoppas också att ni vill bli ledare för de yngre seglarna – hör av er!

Slörens verksamhet

Verksamheten bygger helt på ideella insatser och ett aktivt deltagande från alla föräldrar är därför angeläget under alla seglingskvällar. Föräldrar behövs dels som instruktörer dels för att sköta det praktiska arbetet runt omkring. Föräldramedverkan innebär dels att det finns tid för gemenskap och bryggfika dels att deltagaravgift och medlemsavgift är blygsamma. För närvarande är medlemsavgiften 200 kr per familj och deltagaravgiften är 300 kr barn.

Förutsättningar för att delta

• Simkunnighet 200 m
• Medlemskap i Slören
• Egen flytväst
• Egen ansvarsförsäkring
• Aktiv föräldramedverkan

Anmälan

Nya och gamla seglare & ledare anmäl er snarast via mejl till adm@sloren.se och glöm inte att skicka in anmälningsblanketten som finns på www.sloren.se

Ledarmöte 11 april, 18.30

på Saltskär – Välkomna!

Föräldramöte 18 april, 18.30

Alla föräldrar välkomnas härmed till vårträff på Saltskär (Roddföreningens hus, bro från Kustroddaregatan)
Program: Information om
• Verksamheten
• Föräldrauppgifter
• Gruppindelning
Närvaro är ”obligatorisk” för att vi skall kunna få allt klart inför seglingarna. Anmäl deltagande till adm@sloren.se. Slören bjuder på fika. Innan mötet:
• Anmäl och betala medlems- och deltagaravgift
(Bank giro 334-3795, anger namn och personnummer)
• Fundera på vilka uppgifter ni kan ta på er – för mer detaljer se infobladet på hemsidan.

Båtfixardag 24 april, 12:00-15:00

på Saltskär, alla som kan komma är mycket välkomna!
Anmäl till adm@sloren.se.

Utbildningskommittén:
Jonas Oscarsson 0702-53 08 60
Göran Fält 0703-95 71 78

Båtansvarig:
Mats Berntsson 0705-84 62 05