Funktionärsinformation

Seglingdagar och Startansvariga 2017

Startansvariga

Startansvar innebär att vara seglingsledare för kvällen och med sin besättning eller andras hjälp bemanna start/mål. Ni bör vara minst 2 personer, helst 3.

OBS: Kan Du inte ställa upp den kväll du är uppskriven får du byta med någon annan som finns med på listan samt meddela bytet till tävlingsledningen och till startansvarig för nästa segling. För Reservdagar ansvarar den som var ordinarie för uppskjuten segling.

Förberedelser och utrustning

Läs på i Startinstruktionen. Kontakta tävlingskommittén i god tid om du undrar över något. Startansvarig/seglingsledare skall hämta utrustningen från föregående seglings startansvarig.

  • Startväska
  • Megafon
  • Slörens laptop för resultatberäkning

Utöver detta ska du som är ansvarig ladda ner den senaste versionen av resultatarket som finns längst ner på denna sida och ta med på t.ex. ett USB-minne för användning i resultatdatorn. Efter avslutad segling mailas ifyllt ark till Ulf Palm.

Vid frågor eller problem med utrustningen kontakta i första hand: Hans Caspersson (070-584 85 03). Laptop och resultatprogramfrågor: Ulf Palm (070-838 17 83)

Dagen för seglingen – bedöma väder

Startansvarig bedömer om väder och vind innebär att seglingen skall ställas in. Någon från tävlingskommittén kommer finnas tillgänglig för diskussion och stöd i beslutet. Riktvärdet är att ställa in om det råder medelvind över 12 m/s i seglingsområdet, eller på annat vis överhängande risk för hårt väder (exempelvis åskfront) som innebär risk för skador.

Nyttja förslagsvis några av följande vädertjänster: SMHI, DMI, YR, Göteborgs Hamn, VIVA (Sjöfartsverket).

Observationer för seglingsområdet:

SMHI Observationer för Vinga (timme för timme)
Göteborgs Hamn https://www.goteborgshamn.se/maritimt/vattenstand-och-vader/
Viva (web och app) Måvholmen (kontinuerlig uppdatering)

Att ställa in segling (OBS ändrat 2017)

Beslut att ställa in dagens segling innebär normalt att denna skjuts upp till närmst lediga reservdag. Samma funktionärer ska då bemanna reservdagen (eller byta med någon annan). Finns ingen ledig reservdag är seglingen de facto inställd och utgår ur serien.

Startansvarig tävlingsledare på bryggan har alltid rätt att fram till starten besluta att senarelägga starten samma kväll eller att ställa in dagens segling.

Endast i undantagsfall annulleras en segling vilket innebär att den avbryts.

OBS! För Kräftköret används i första hand en särskild hårdvindsbana istället för att ställa in seglingen. Ingen reservdag finns för Kräftköret.

Meddelande till seglarna

Segling som ställs in/skjuts upp eller annulleras, signaleras med flagg- och ljudsignaler samt meddelas med megafon. Detta finns beskrivet närmare i SS Slörens ”Startinstruktion för dig på bryggan”.

Segling som är uppskjuten, d.v.s. om det finns en ledig reservdag som kan tas i anspråk, signaleras med ”AP” över ”A”.

Om en segling annulleras, d.v.s. det finns inte någon ledig reservdag, signaleras det med flagga ”N” över ”A”.

Beslut att skjuta upp eller annullera dagens segling meddelas i förväg till seglarna när det är möjligt och då i första hand via SS Slörens Facebookgrupp, i andra hand via SMS. Varje skeppare ansvarar själv för att ta reda på om seglingen ställts in.

OBS! Om meddelande om inställd segling varit tillgängligt (på Facebook/motsvarande) före kl 16.30 måste inte starttribunen bemannas och inte heller flaggor visas.

Genomföra seglingen

Se SS Slörens ”Startinstruktion för dig på bryggan”. Var på plats i tid (senast kl 18.00). Hissa Slörenflaggan för att markera att målet är bemannat.

Seglingsdagar och ansvariga

Dag: Segling: Reservdag: Startansvarig 1: Startansvarig 2:
Måndag 8/5 1 Torsdag 8/6 Torbjörn Sterner, 070-774 27 43 Sarah Fiedler (Nils Ekholm), 070-627 17 29
Måndag 15/5 2 — ” — David Olivengren, 070-924 25 63 Jonas Oscarsson, 070-253 08 60
Måndag 22/5 3 — ” — Elin Orstadius, 070-893 96 36
Måndag 29/5 4 — ” — Charles Jobson
Måndag 12/6 UPPSKJUTET UPPSKJUTET UPPSKJUTET UPPSKJUTET
Torsdag 15/6 Reserv för 5 Torsdag 29/6 Ulf Palm, 070-838 17 83
Måndag 19/6 6 — ” — Mats Uno Fredriksson
Måndag 26/6 UPPSKJUTET UPPSKJUTET UPPSKJUTET UPPSKJUTET
Torsdag 29/6 Reserv för 7  Torsdag 24/8 Hugo Norell, 073-753 53 11
Måndag 7/8 8 — ” — Pelle Fälth, 070-365 04 404
Måndag 14/8 9 — ” — Hans Caspersson Lennart Cedenkvist, 070-420 49 68
Måndag 28/8 10 Torsdag 31/8 Mats Årman, 072-371 71 80
Måndag 4/9 11 Torsdag 14/9 Fabian Tillig, 070-812 92 78
Måndag 11/9 12 — ” — Hans Ohldin, 076-040 59 58
Lördag 16/9 13,
Kräftköret
X Hans Ohldin, 076-040 59 58  –

Starttider:

Segling 1-12 Segling 13
Grupp 1: 18:30
Grupp 2: 18:35
Grupp 3: 18:40
Grupp 1: 10:30
Grupp 2: 10:40
Grupp 3: 10:50

 

Instruktioner för funktionärer: