Funktionärsinformation

Seglingdagar och Startansvariga 2018

Startansvariga

Startansvar innebär att vara seglingsledare för kvällen och med sin besättning eller andras hjälp bemanna start/mål. Ni bör vara minst 2 personer, helst 3 men gärna fler.

OBS: Kan Du inte ställa upp den kväll du är uppskriven får du byta med någon annan som finns med på listan samt meddela bytet till tävlingsledningen och till startansvarig för nästa segling. För reservdagar ansvarar den som var ordinarie för uppskjuten segling.

Förberedelser och utrustning

Läs på i Startinstruktionen. Kontakta tävlingskommittén i god tid om du undrar över något. Startansvarig/seglingsledare skall hämta utrustningen från föregående seglings startansvarig.

  • Startväska
  • Megafon
  • Slörens laptop för resultatberäkning

Utöver detta ska du som är ansvarig ladda ner den senaste versionen av resultatarket som finns längst ner på denna sida och ta med på t.ex. ett USB-minne för användning i resultatdatorn. Efter avslutad segling mailas ifyllt ark till Ulf Palm. Ta gärna ett mobilfoto av handskrivna anteckningar och skicka som bilaga.

Vid frågor eller problem med utrustningen kontakta i första hand: Hans Caspersson (070-584 85 03). Laptop och resultatprogramfrågor: Ulf Palm (070-838 17 83)

Dagen för seglingen – bedöma väder

Startansvarig bedömer om väder och vind innebär att seglingen skall ställas in. Någon från tävlingskommittén kommer finnas tillgänglig för diskussion och stöd i beslutet. Riktvärdet är att ställa in om det råder medelvind över 12 m/s i seglingsområdet, eller på annat vis överhängande risk för hårt väder (exempelvis åskfront) som innebär risk för skador.

Använd förslagsvis några av följande vädertjänster: SMHI, DMI, YR, Göteborgs Hamn, VIVA (Sjöfartsverket).

Observationer för seglingsområdet:

SMHI Observationer för Vinga (timme för timme)
Göteborgs Hamn https://www.goteborgshamn.se/maritimt/vattenstand-och-vader/
Viva (web och app) Måvholmen (kontinuerlig uppdatering)

Att ställa in segling

Beslut att ställa in dagens segling innebär normalt att denna skjuts upp till närmst lediga reservdag. Samma funktionärer ska då bemanna reservdagen (eller byta med någon annan). Finns ingen ledig reservdag är seglingen de facto inställd och utgår ur serien.

Startansvarig tävlingsledare på bryggan har alltid rätt att fram till starten besluta att senarelägga starten samma kväll eller att ställa in dagens segling.

Endast i undantagsfall annulleras en segling vilket innebär att den avbryts.

För 6-timmars är ambitionen att alltid genomföra seglingen oavsett väderlek – eftersom seglarna själva väljer väg anses det att man har möjlighet att själv lägga sin ambitionsnivå. Vid mycket svår väderlek kan istället seglingstiden kortas av eller så ställs hela seglingen in. Det finns ingen reservdag för 6-timmars.

För Kräftköret används i första hand hårdvindsbanan istället för att ställa in seglingen. Det finns ingen reservdag för Kräftköret.

Meddelande till seglarna

Segling som ställs in/skjuts upp eller annulleras, signaleras med flagg- och ljudsignaler samt meddelas med megafon. Detta finns beskrivet närmare i SS Slörens ”Startinstruktion för dig på bryggan”.

Segling som är uppskjuten, d.v.s. om det finns en ledig reservdag som kan tas i anspråk, signaleras med ”AP” över ”A”.

Om en segling annulleras, d.v.s. det finns inte någon ledig reservdag, signaleras även detta med det med flagga ”AP” över ”A” (detta ändrar KSR 27.3 och 32.1).

Beslut att skjuta upp eller annullera dagens segling meddelas i förväg till seglarna när det är möjligt och då i första hand via SS Slörens Facebookgrupp, i andra hand via SMS. Varje skeppare ansvarar själv för att ta reda på om seglingen ställts in.

OBS! Om meddelande om inställd kvällssegling varit tillgängligt (på Facebook/motsvarande) före kl. 17.00 måste inte starttribunen bemannas och inte heller flaggor visas.

Genomföra seglingen

Se SS Slörens ”Startinstruktion för dig på bryggan”. Var på plats i tid (senast kl 18.00). Hissa orange flagga för att markera att målet är bemannat.

Seglingsdagar och ansvariga

Dag: Segling: Reservdag: Startansvarig 1: Startansvarig 2:
Måndag 14/5 1 Lennart Cedenvkist, 070 420 4968 Hans Caspersson, 070 584 8503
Måndag 21/5 2 Hans-Olof Ohldin, 076 040 5958
Måndag 28/5 3 Mats-Uno Fredriksson, 070 834 6386 Daniel Fredriksson
Måndag 4/6 4 Carin Carlsson, 070 550 4929
Lördag 9/6 5 X Ulf Palm, 070 838 1783
Torsdag 16/8 6 Martin Lundh, 076 553 6750
Måndag 18/6 7 Ingemar Ådahl, 073 639 4825 Ellen Thorstedt
Måndag 25/6 8 Jonas Lodin
Måndag 13/8 9 Jonas Parkman Folke Ahlström
Måndag 20/8 10 Johan von Otter, 076 127 1335 Peter Litzén
Måndag 27/8 11 Sarah Fidler, 070 627 1729
Måndag 3/9 12 Calle Christensson, 070 728 4979
Måndag 10/9 13 Andreas Rejvik, 073 425 2501
Lördag 15/9 14 X

Starttider:

Kvällsseglingar 6-timmars Kräftköret
Grupp 1: 18:30
Grupp 2: 18:35
Grupp 3: 18:40
Samtliga: 10:00 Grupp 1: 10:30
Grupp 2: 10:40
Grupp 3: 10:50

 

Instruktioner för funktionärer:

  • Instruktion för startansvarig.
  • Instruktion för resultatark.
  • Resultatark inför 2018-09-15 (uppdaterat 2018-09-11). Resultatarket uppdateras kontinuerligt. Avsikten är att denna länk ska vara senaste version så att startansvarig kan hämta det här inför sin segling. Uppdateras senast dagen innan varje segling. Kolla datumet!
  • Protokoll för tidtagning. Detta protokoll kan vara till hjälp när du ska indetifiera deltagande båtar och ta tider. Varvtider är valfritt, målgångstider obligatoriskt!
  • (Protokoll för 6-timmars. Detta är specifikt för 6-timmars och innehåller föranmälda båtar som ej deltar i Skepparkannan.)
  • (Protokoll för Kräfköret. Detta är speciellt för Kräftköret och innehåller föranmälda båtar som ej deltar i Skepparkannan.)