Banor

Tävlingsbanor för Skepparkannan

2018 kommer vi att segla med nya banor under Skepparkannans kvällsseglingar, några gamla kommer att vara kvar men vi har bytt ut en hel del.

Just nu är vi inte helt klara med alla nyheter men det är inom räckhåll.

Bana Vind Märken Rundningar
1
2
3
4
5
6
7

Alla banor är mellan 6 och 7 M.

Märkesbeskrivning

Under 2018 kommer några nya märken att införas. Nedan är de vi använt fram t.o.m. 2017. 2018 års märken kommer inom kort.

Märke Beskrivning Positon (ungefärlig)
A Boj som även begränsar start- och mållinjen N57 39.45 E011 56.60
B Röd prick SV St Rödskär N57 38.39 E011 49.33
C Röd prick NV Skifteskär (OBS ! 1m grund) N57 39.29 E011 48.60
D Sydprick SV om Stångerholmen N57 39.43 E011 48.85
E Västprick S om Skifteskär N57 38.81 E011 49.20
F Grönt farledsmärke nr 7 N om Rivö N57 40.00 E011 47.33
G Sydprick SO om Stångerholmen N57 39.52 E011 49.37
K Mittprick O om Eskilsholmen N57 39.09 E011 50.00
Ny Inte än N57 mm.mm E011 mm.mm
Ny Inte än N57 mm.mm E011 mm.mm

Banbegränsning gäller i området som begränsas av linjerna mellan de tre kardinalmärkena kring grunden Plankorna (se sjökortsutdrag).

Start och mållinje: Start- och mållinjen är mellan stång på starttribunen och den boj som även utgör rundningsmärke A.

Startområde: Startområdet utgörs av området mellan startlinjen och en med startlinjen parallell linje från bryggnock V, begränsad i öster av bryggnockarna (ej VB) och i NV 100 meter NV om startbojen. Det är förbjudet för båtar som inte startar att befinna sig inom detta område då tidigare startgrupper startar, d.v.s. från första startgrupps 5-minuterssignal. Se också banskiss.

Observera:

  • Målgång sker enligt grundregeln alltid från bansidan (d.v.s. söderifrån). Detta gäller dock inte vid avkortad bana, då målgång istället sker som vid ordinarie rundning (d.v.s. norrifrån på några banor).

Banskiss

Gamla banskissen. Ny kommer inom kort.

Märken för Skepparkannan