Banor

Tävlingsbanor för Skepparkannan

2018 kommer vi att segla med nya banor under Skepparkannans kvällsseglingar, några gamla kommer att vara kvar men vi har bytt ut en hel del.

Bana Vind Märken Rundningar
1 N B, D, A, B, D, Mål SB
2 NO E, B, A, L, E, B, A, L, K, Mål BB. Notera: 3 varv!
3 SO K, G, F, G, K, A, D, K, Mål BB utom K och G på utväg.
Passera väst och syd om G på både ut- och inväg!
4 S K, B, D, A, K, B, D, Mål SB utom K.
5 SV B, C, A, B, E, Mål SB
6 V K, M, F, G, A, K, C, D, Mål SB utom G. Notera att M är en gate.
7 O, NV K, G, F, G, A, K, D, Mål SB utom G på inväg.
Passera väst och syd om G på både ut- och inväg!

Alla banor är mellan 6 och 7 M.

Märkesbeskrivning

Under 2018 har några nya märken införts, bl. a. en gate!

Märke Beskrivning Ungefärlig position
A Boj som även begränsar start- och mållinjen N57 39.45 E011 56.60
B Rött farledsmärke (2,5 m) S Rödskärsbåden 0,25 M SV St Rödskär N57 38.39 E011 49.33
C Rött farledsmärke (1 m) 0,1 M V Lågerna N57 39.29 E011 48.60
D S-kardinalmärke (2,9 m) 0,05 M N Lågerna N57 39.43 E011 48.85
E V-kardinalmärke (4,2 m) 0,25 M S Skifteskär N57 38.81 E011 49.20
F Grönt farledsmärke nr 7 0,4 M N och NV om Rivö N57 40.00 E011 47.33
G S-kardinalmärke (1,9 m) 0,15 M O Stångerholmen N57 39.52 E011 49.37
K Mittmärke (3,2 m) 0,1 M O om St Eskilsholmen N57 39.09 E011 50.00
L Vitt och svart kummel 0,1 M O Smörbådan. N57 39.37 E011 49.95
M Gate mellan G och N-kardinalmärke N Plankorna.
När denna används ska man passera mellan de båda märkena.
N57 39.41 E011 49.36

Banbegränsning gäller i området som begränsas av linjerna mellan de tre kardinalmärkena kring grunden Plankorna (se sjökortsutdrag).

Start och mållinje: Start- och mållinjen är mellan stång på starttribunen och den boj som även utgör rundningsmärke A.

Startområde: Startområdet utgörs av området mellan startlinjen och en med startlinjen parallell linje från bryggnock V, begränsad i öster av bryggnockarna (ej VB) och i NV 100 meter NV om startbojen. Det är förbjudet för båtar som inte startar att befinna sig inom detta område då tidigare startgrupper startar, d.v.s. från första startgrupps 5-minuterssignal. Se också banskiss.

Observera:

  • Målgång sker enligt grundregeln alltid från bansidan (d.v.s. söderifrån). Detta gäller dock inte vid avkortad bana, då målgång istället sker som vid ordinarie rundning (d.v.s. norrifrån på banorna 1, 4, 5, 6 och 7).

Märkesskiss

Märken 2018

Tracking

Under 2018 kommer vi att testa tracking av våra seglingar med hjälp av ett system som heter RaceQs.

Detta bygger på att de deltagare som vill vara med hämtar deras app till sin telefon eller läsplatta, den finns för både iOS och Android i deras respektive app-butiker, sök på ”RaceQs”.

Appen och att använda den är kostnadsfritt däremot kommer den att använda datatrafik medan den är igång.

För att det ska fungera måste man skapa ett konto hos RaceQs. Därefter skapar man sin båt. När det är dags att segla ska det räcka med att man startar appen och slår på tracking. Därefter sköts allt automatiskt, appen registrerar var man befinner sig, hittar de regattor som arrangeras i området och länkar automatiskt till rätt. Eftersom vi inte testa tännu vet vi inte helt säkert hur detta kommer att fungera men informationen här kommer att uppdateras vartefter vi lär oss.

Det finns en webbsida hos RaceQs med våra seglingar där man kan se dem i realtid men också spela upp dem efteråt och se sig själv och jämföra mot andra båtar.

Som sagt, detta är ett test under säsongen 2018. Vi får se hur det utfaller…