Banor

Tävlingsbanor för Skepparkannan

Bana Vind Märken Rundningar
1 N B, D, A, B, D, Mål SB
2 NO, SO K, C, B, A, D, E, Mål BB – utom K som tas om SB
3 O B, C, A, E, D, Mål SB
4 S K, D, B, A, D, B, Mål BB – utom K som tas om SB
5 SV B, C, A, B, E, Mål SB
6 V K, C, E, A, G, F, G, Mål BB – utom K och G på utväg som tas om SB (passera söder om G på både ut- och inväg)
7 NV K, G, F, G, A, K, D, Mål SB – utom G på inväg som tas om BB (passera söder om G på ut- och inväg)

Alla banor är ca 6,5 M.

Märkesbeskrivning

Märke Beskrivning Positon (ungefärlig)
A Boj som även begränsar start- och mållinjen N57.39.45 E011.56.60
B Röd prick SV St Rödskär N57.38.39 E011.49.33
C Röd prick NV Skifteskär (OBS ! 1m grund) N57.39.29 E011.48.60
D Sydprick SV om Stångerholmen N57.39.43 E011.48.85
E Västprick S om Skifteskär N57.38.81 E011.49.20
F Grönt farledsmärke nr 7 N om Rivö N57.40.00 E011.47.33
G Sydprick SO om Stångerholmen N57.39.52 E011.49.37
K Mittprick O om Eskilsholmen N57.39.09 E011.50.00

Banbegränsning gäller i området som begränsas av linjerna mellan de tre kardinalmärkena kring grunden Plankorna (se sjökortsutdrag).

Start och mållinje: Start- och mållinjen är mellan triangelmärke på starttribunen och den boj som även utgör rundningsmärke A.

Startområde: Startområdet utgörs av området mellan startlinjen och en med startlinjen parallell linje från bryggnock V, begränsad i öster av bryggnockarna (ej VB) och i NV 100 meter NV om startbojen. Det är förbjudet för båtar som inte startar att befinna sig inom detta område då tidigare startgrupper startar, d.v.s. från första startgrupps 5-minuterssignal. Se också banskiss.

Observera:

  • Målgång sker enligt grundregeln alltid från bansidan (d.v.s. söderifrån). Detta gäller dock inte vid avkortad bana, då målgång istället sker som vid ordinarie rundning (d.v.s. norrifrån på bana 1, 3, 5 och 7).

Banskiss

Märken för Skepparkannan