Tävlingsbanor för Skepparkannan

2018 införde vi nya banor för Skepparkannans kvällsseglingar. Dessa kommer att användas oförändrade också under 2019.

BanaVindMärkenRundningar
1NB, D, A, B, D, MålSB
2NOE, B, A, L, E, B, A, L, K, MålBB.
Obs: 3 varv!
3SOK, G, F, G, K, A, D, K, MålBB utom K och G på utväg.
Passera väst och syd om G på både ut- och inväg!
4SK, B, D, A, K, B, D, MålSB utom K.
5SVB, C, A, B, E, MålSB
6VK, M, F, G, A, K, C, D, MålSB utom G.
Notera att M är en gate.
7O och NVK, G, F, G, A, K, D, MålSB utom G på inväg.
Passera väst och syd om G på både ut- och inväg!

Alla banor är mellan 6 och 7 M.

Märkesbeskrivning

MärkeBeskrivningUngefärlig position
ABoj, som också utgör start- och mållinjens yttre ände.N57 39.45
E011 56.60
BRött farledsmärke (2,5 m), S Rödskärsbåden, 0,25 M SV St Rödskär.N57 38.39
E011 49.33
CRött farledsmärke (1 m), 0,1 M V LågernaN57 39.29
E011 48.60
DS-kardinalmärke (2,9 m), 0,05 M N LågernaN57 39.43
E011 48.85
EV-kardinalmärke (4,2 m), 0,25 M S SkifteskärN57 38.81
E011 49.20
FGrönt farledsmärke ”Nr 7”, 0,4 M N och NV om RivöN57 40.00
E011 47.33
GS-kardinalmärke (1,9 m), 0,15 M O StångerholmenN57 39.52
E011 49.37
KMittmärke (3,2 m), 0,1 M O om St Eskilsholmen N57 39.09
E011 50.00
LVitt och svart kummel, 0,1 M O Smörbådan.N57 39.37
E011 49.95
MGate mellan ”G” och N-kardinalmärke N Plankorna.
När denna används ska man passera mellan de båda märkena.
N57 39.41
E011 49.36

Banbegränsning gäller i området som begränsas av linjerna mellan de tre kardinalmärkena kring grunden Plankorna (se sjökortsutdrag).

Start och mållinje: Start- och mållinjen är mellan stång på starttribunen, vanligtvis märkt med orange flagga, och den boj som även utgör rundningsmärke A.

Startområde: Startområdet utgörs av området mellan startlinjen och en med startlinjen parallell linje från bryggnock V, begränsad i öster av bryggnockarna (ej VB) och i NV 100 meter NV om startbojen. Det är förbjudet för båtar som inte startar att befinna sig inom detta område då tidigare startgrupper startar, d.v.s. från första startgrupps förberedelsesignal. Se också banskiss.

Observera:

  • Målgång sker enligt grundregeln alltid från bansidan (d.v.s. söderifrån). Detta gäller dock inte vid avkortad bana, då målgång istället sker som vid ordinarie rundning (d.v.s. norrifrån på banorna 1, 4, 5, 6 och 7).

Märkesskiss

Märken 2019

Startområde, riskområden

Eftersom vi genomför våra seglingar, och speciellt då startar, i ett område där det är trångt och ibland begränsat med vatten har vi under åren identifierat några områden som kan behöva uppmärksammas särskilt.

Riskområden i starten

Följande områden kan kräva särskild uppmärksamhet:

  1. Vågbrytaren vid varmbadhuset. Här fanns troligen innan en grundklack plus att det numer också ligger minst två förankringar till flytbryggan som sticker ut diagonalt från bryggnocken. Båtar med ett djupgående över 2 m bör inte segla in i det inringade området.
  2. Grundklack utanför herrbadet. Inom det inringade området är det en ler- och sandbank som sticker ut mer än övrigt runt kallbaden. Här är det grunt även för båtar med djupgående mer än 1,5 m.
  3. Sten och lera NO Stora Jonsholmen. Här ligger en sten men också en hel del lera. Det grundar upp mycket fort!
  4. Stenen utanför vågbrytaren. Inom området finns en sten/grynna som kan vara problematisk om man väntar på sin start utanför startområdet eller tar ett snett babordsslag i starten.

Självklart finns det fler ställen man bör se upp med, t.ex är det grunt mellan alla mindre bryggor på Saltholmssidan och man bör generellt undvika att segla nära Saltholmslandet långt in i hamnen, på Fiskebäckssidan är det genrellt djupare.

Visa varandra hänsyn om vi är många båtar inne i hamnen och väntar på start. Här blir fort vädigt trångt och alla kan alltså inte segla överallt.

Tracking

Vi har fått igång raceQs för tracking av våra kvällsseglingar igen. Länk till våra genomförda seglingar finns på http://raceqs.com/regattas/70130.

För att spela in sin segling måste man ladda ner raceQs-appen till sin telefon eller läsplatta, den finns för både Android och iOS. Därefter måste man skapa ett konto för sin båt. Under själva seglingen måste appen startas i trackingläge innan seglingen startar, appen börjar inte tracka om den inte är igång när båten passerar startområdet.

Läs mer om raceQs på deras hemsida: raceqs.com