Tävlingsbanor för Skepparkannan

2018 införde vi nya banor för Skepparkannans kvällsseglingar. Dessa kommer att användas oförändrade också under 2019.

BanaVindMärkenRundningar
1NB, D, A, B, D, MålSB
2NOE, B, A, L, E, B, A, L, K, MålBB.
Obs: 3 varv!
3SOK, G, F, G, K, A, D, K, MålBB utom K och G på utväg.
Passera väst och syd om G på både ut- och inväg!
4SK, B, D, A, K, B, D, MålSB utom K.
5SVB, C, A, B, E, MålSB
6VK, M, F, G, A, K, C, D, MålSB utom G.
Notera att M är en gate.
7O och NVK, G, F, G, A, K, D, MålSB utom G på inväg.
Passera väst och syd om G på både ut- och inväg!

Alla banor är mellan 6 och 7 M.

Märkesbeskrivning

MärkeBeskrivningUngefärlig position
ABoj, som också utgör start- och mållinjens yttre ände.N57 39.45
E011 56.60
BRött farledsmärke (2,5 m), S Rödskärsbåden, 0,25 M SV St Rödskär.N57 38.39
E011 49.33
CRött farledsmärke (1 m), 0,1 M V LågernaN57 39.29
E011 48.60
DS-kardinalmärke (2,9 m), 0,05 M N LågernaN57 39.43
E011 48.85
EV-kardinalmärke (4,2 m), 0,25 M S SkifteskärN57 38.81
E011 49.20
FGrönt farledsmärke ”Nr 7”, 0,4 M N och NV om RivöN57 40.00
E011 47.33
GS-kardinalmärke (1,9 m), 0,15 M O StångerholmenN57 39.52
E011 49.37
KMittmärke (3,2 m), 0,1 M O om St Eskilsholmen N57 39.09
E011 50.00
LVitt och svart kummel, 0,1 M O Smörbådan.N57 39.37
E011 49.95
MGate mellan ”G” och N-kardinalmärke N Plankorna.
När denna används ska man passera mellan de båda märkena.
N57 39.41
E011 49.36

Banbegränsning gäller i området som begränsas av linjerna mellan de tre kardinalmärkena kring grunden Plankorna (se sjökortsutdrag).

Start och mållinje: Start- och mållinjen är mellan stång på starttribunen, vanligtvis märkt med orange flagga, och den boj som även utgör rundningsmärke A.

Startområde: Startområdet utgörs av området mellan startlinjen och en med startlinjen parallell linje från bryggnock V, begränsad i öster av bryggnockarna (ej VB) och i NV 100 meter NV om startbojen. Det är förbjudet för båtar som inte startar att befinna sig inom detta område då tidigare startgrupper startar, d.v.s. från första startgrupps förberedelsesignal. Se också banskiss.

Observera:

  • Målgång sker enligt grundregeln alltid från bansidan (d.v.s. söderifrån). Detta gäller dock inte vid avkortad bana, då målgång istället sker som vid ordinarie rundning (d.v.s. norrifrån på banorna 1, 4, 5, 6 och 7).

Märkesskiss

Märken 2019

Tracking

Under 2019 kommer vi att erbjuda tracking av våra seglingar med hjälp av ett system som heter RaceQs.

Detta bygger på att de deltagare som vill vara med hämtar deras app till sin telefon eller läsplatta, den finns för både iOS och Android i deras respektive app-butiker, sök på ”RaceQs”.

Att ladda ner och att använda appen är kostnadsfritt däremot kommer den att använda datatrafik medan den är igång.

För att det ska fungera måste man skapa ett konto hos RaceQs. Därefter skapar man sin båt. När det är dags att segla räcker det med att starta appen och slå på tracking. Därefter sköts allt automatiskt, appen registrerar var man befinner sig, hittar de regattor som arrangeras i området och länkar automatiskt till rätt.

Det finns en webbsida hos RaceQs med våra seglingar där man kan se dem i realtid men också spela upp dem efteråt och se sig själv och jämföra mot andra båtar.