Avgifter

Verksamheten bygger helt på ideella insatser och ett aktivt deltagande från alla föräldrar är därför angeläget under alla seglingskvällar. Föräldrar behövs dels som instruktörer dels för att sköta det praktiska arbetet runt omkring. Föräldramedverkan innebär dels att det finns tid för gemenskap och bryggfika dels att deltagaravgift och medlemsavgift är blygsamma.

Medlemsavgiften är för närvarande 300 kr per familj och deltagaravgiften är 300 kr barn, varav 100 kr fonderas i Slörens båtfond. Vid deltagande i seglarläger tillkommer en kostnad.

Köföreträde

Föregående års deltagare har företräde fram t.o.m. sista anmälningsdag, därefter fyller vi på ur kön. Betald medlemsavgift (familjemedlemsskap) ger förstås företräde till plats och är en förutsättning för att ”stå i kö”.

Anmälan

Anmäl dig här