Välkommen till Saltskär kl 18:30 på Föräldramöte inför ungdomsseglingarna;

Alla föräldrar kallas härmed till vårträff på Saltskär (Roddföreningens hus, bro från Kustroddaregatan)

Program: Information om
 Verksamheten
 Föräldrauppgifter
 Gruppindelning

Närvaro är ”obligatorisk” för att vi skall kunna få allt klart inför
seglingarna. Anmäl deltagande till adm@sloren.se Slören bjuder på fika.

Innan mötet:
 Anmäl och betala medlems och deltagaravgift (Bank giro 334-3795)
 Fundera på vilka uppgifter ni kan ta på er –för mer detaljer se infobladet på hemsidan.

Kategorier: