Vill du också smycka båten med den fina Slören-vimpeln?

Kontakta Johan Bystedtmtr@sloren.se.