Skepparkannan

SS Slören inbjuder till Skepparkannan, kappsegling under trivsamma och oprentiösa former.

Vår målsättning är att erbjuda ”söndagssseglare” en möjlighet att prova på kappsegling för att öka seglings-kunnandet bland båtfolket.

Vi seglar på måndagskvällar från maj till början av september, med uppehåll från midsommar till början av augusti. Vi seglar 12 kvällsseglingar samt en lite längre helgsegling i början av september – Kräftköret.

Här kan du delta både om du vill segla med spinnaker, men ha möjlighet att avstå spinnaker vissa seglingar. Du kan på samma sätt segla med full besättning eller shorthand vissa seglingar. Du anmäler senast 15 minuter före varje start hur du vill genomföra varje segling.

Prova på gratis!

Du som vill prova på en gång är välkommen utan medlemskap i SS Slören. Det finns möjlighet att under hela säsongen ansluta dig, anmälan sker vid startribunen på Hinsholmens vågbrytare. Första start är kl.18:30 varför du bör vara där en halvtimma före (Kräftköret startat 10:30). Cirka en kvart efter att sista båt gått i mål samlas vi för eftersnack vid HBF:s klubbstuga (mycket viktigt för sammanhållningen).

Du är också välkommen till vårt Skepparmöte som hålls en måndag i början av maj i Roddföreningens stuga på Saltskär. Där får du mer information och bland annat årets program, seglingsföreskrifter, enkel genomgång av kappseglingsregler mm.

Kom och var med. Tag med familjen som besättning!

Datum och tider meddelas på hemsidan.

Anmälan

Anmäl dig här