Föräldramöte

Ni kommer väl ihåg att anmäla era barn och ungdomar till sommarens seglingar innan föräldramötet på måndag. Då vi gör gruppindelningar på respektive dagar, kom så att ni kan få framföra era önskemål!  

Föräldramöte 22 april, kl 18.30

Alla föräldrar kallas härmed till vårträff på Saltskär (Roddföreningens hus, bro från Kustroddaregatan) Program: • Information om verksamheten • Föräldrauppgifter • Gruppindelning Närvaro är ”obligatorisk” för att vi skall kunna få allt klart inför seglingarna. Anmäl deltagande till adm@sloren.se Slören Läs mer…