Idén till att bilda en segelklubb föddes på Rävholmen. Vi var några kamrater som hade hängt ihop i många år och som under somrarna -75 och -76 talade om att bilda en klubb så att vi kunde samla alla kamrater under en flagga, göra gemensamma inköp, utnyttja föreningsnamn för hyra av lokal till fester osv.

Så en kväll 1976 med stiltje och en vackert röd solnedgång bestämde vi oss. Föreningen skulle heta ”Segelsällskapet Slören”. Tore och Sture jobbade redan på hur logon skulle se ut; en hårt slörande båt och tre S. Jag hade varit med om att starta en biljardklubb på Götaverken, så jag lånade idéer till stadgarna och skrev ett förslag till första mötet.

Läs mer om Slörens historia här…