Vårseglingen

Nyhet!

2018 introducerar SS Slören sin vårsegling som innebär något helt nytt på västkustens kappseglingsfront: en distanskappsegling med fast seglingstid – alla seglar 6 timmar men väljer själva sin bana. Det gäller alltså att segla så lång sträcka som möjligt på en fast tid – den som samlat ihop längst sträcka vinner.

Formatet har vi lånat från SXK:s 24-timmasseglingar och vi har också hjälp av 24-timmarskommittén på Västkusten med arrangemanget.

Seglingen kommer att genomföras 9 juni med start 10:00 och mål 16:00. För- och efterträff på SXK:s kansli i Långedrag.

I nuläget är inte alla detaljer klara men mer information kommer här när vi kommit längre i planeringen.

Välkomna!