Kappsegling

SS Slören är ett aktivt segelsällskap. Vi arrangerar både egna seglingar och våra medlemmar seglar i många andra kappseglingar utefter kusten.

Skepparkannan

De återkommande kappseglingar vi arrangerar själva är vårt klubbmästerskap ”Skepparkannan” den största. Det är en serie om mellan elva och fjorton (varierar litet år från år) seglingar under både vår och höst. De seglas i som kvällsseglingar varje måndag med start och mål vid vågbrytaren på Hinsholmen. Serien avslutas med en lördagssegling, Kräftköret. Mer om den nedanför.

Skepparkannan har arrangerats i sedan klubben startades och var 2017 den största kvällskappseglingen i Göteborgsområdet med 44 anmälda deltagare! Vi vill gärna bli fler.

För att delta i Skepparkannan krävs att man är medlem i SS Slören.

6-timmars, vårseglingen

Inför säsongen 2018 lägger vi till en ny helgsegling under vårsäsongen. Denna kommer att vara öppen för alla men ingår i serien Skepparkannan.

Segling arrangeras i samarbete med SKX Västkustkrets 24-timmarskommitté och seglas som en distanskappsegling med fast seglingstid där deltagaren själv väljer bana, d.v.s. som en 24-timmarssegling fast under betydligt kortare tid; 6-timmar. Under denna tid ska deltagande båt försöka segla så lång sträcka som möjligt, den som seglat längst efter justering med SRS vinner.

Det hela avslutas med eftersnack, korv och dricka.

Kräftköret, höstseglingen

Fram till 2018 har detta varit SS Slörens enda helgsegling och den seglas i mitten/slutet av September. Den är öppen för alla men ingår också i serien Skepparkannan som sista segling på säsongen.

Seglingen har en traditionell bana med start på Hinsholmen, runda söder om Vrångö genom Kungsund, söder om Lilla Stenskär, väster om Knappen, passage mellan Vargö och Styrsö, söder om kardinalmärket vid Brustholmarna och tillbaka till Hinsholmen. Banan kan ändras vid otjänligt väder. Det hela avslutas med prisutdelning och kräftskiva.