Kappsegling

SS Slören är ett aktivt segelsällskap. Vi arrangerar både egna seglingar och våra medlemmar seglar i många andra kappseglingar utefter kusten.

Skepparkannan

De återkommande kappseglingar vi arrangerar själva är vårt klubbmästerskap ”Skepparkannan” den största. Det är en serie om mellan elva och tretton (varierar litet år från år) seglingar under både vår och höst. De seglas i som kvällsseglingar varje måndag med start och mål vid vågbrytaren på Hinsholmen. Serien avslutas med en lördagssegling, Kräftköret. Mer om den nedanför.

Skepparkannan har arrangerats i sedan klubben startades och är idag (2017) den största kvällskappseglingen i Göteborgsområdet med 44 anmälda deltagare!

För att delta i Skepparkannan krävs att man är medlem i SS Slören.

Kräftköret, höstseglingen

Detta är idag SS Slörens enda helgsegling som seglas i mitten/slutet av September. Den är öppen för alla men ingår också i serien Skepparkannan som sista segling på säsongen.

Seglingen har en traditionell bana med start på Hinsholmen, runda söder om Vrångö genom Kungsund, söder om Lilla Stenskär, väster om Knappen, passage mellan Vargö och Styrsö, söder om kardinalmärket vid Brustholmarna och tillbaka till Hinsholmen. Banan kan ändras vid otjänligt väder. Det hela avslutas med prisutdelning och kräftskiva.

Ny segling, vårseglingen?

Inför säsongen 2018 funderar vi om vi ska ordna en öppen vårsegling också. Om det blir så kommer även den att ingå i Skepparkannan men samtidigt vara öppen för alla. Just nu klurar vi på formatet.