Inbjudan

Inbjudan till Kräfköret 2018

Tid: Lördagen den 15:e september 2018 klockan 10:30
Plats: Start och mål Hinsholmens småbåtshamn, Vågbrytaren
Arrangör: SS Slören
Klass: SRS
Format: Distans

Tävlingen är öppen för alla seglare men ingår också som avlutande delsegling i SS Slörens Skepparkannan 2018 och där deltagande båtar är automatiskt anmälda till seglingen och behöver inte erlägga deltagaravgift.

Tävlingsexpeditionen är i starttribunen på vågbrytaren i Hinsholmens småbåtshamn.

Anmälningssätt: Anmälan via formulär på hemsidan eller maila till tav@sloren.se och bifoga ifylld anmälningsblankett.

Båtar som anmäler sig enbart till Kräftköret och som inte delagit i Skepparkannan ombeds noggrant notera sin startgrupp som kommer att tilldelas vid Skepparmötet. Indelning i startgrupper sker normalt enligt samma principer som för Skepparkannan med Tävlingsledningen har rätt att göra ändringar för att erhålla ett mer jämnt fördelat startfält.

Sista anmälningsdag: 2018-09-15
Deltagaravgift: 150 kr
Betalning: SS Slörens Bankgiro 334-3795
Registrering och efteranmälan: På tävlingsexpeditionen mellan 08.30 och 09.30

Observera

P.g.a. att vi i nuläget inte har bemanning till tribunen kan kappeseglingen komma att genomföras med tävlingsledning i startfartyg istället för i tribunen. Denna kommer i så fall att befinna sig vid boj ”A” i startlinjens fölängning och alla flagg- och ljudsignaler kommer att finnas ombord startfartyget.

Av samma anledning finns det ingen som tar målgångstider varför varje deltagare ska klocka sin egen målgångstid samt uppskatta närmast framförvarande och efterförljande båtars ordning och målgångstider.

Tävlingsledare och kontakt: Johan von Otter tel: 031-419485

Seglingsföreskrifterna sänds per e-post eller utlämnas till deltagande båtar vid registrering samt finns att hämta från Slörens hemsida http://sloren.se, klicka vidare till  ”Skepparkannan/Information/Föreskrifter & Regler”. Föreskrifterna kan ändras ända fram till skepparmötets slut.

Tider:

Expeditionen öppnar kl. 08.30 på kappseglingsdagen.
Skepparmöte kl. 09.30
1:a start kl. 10.30

Prisutdelning sker i Långedrags Segelsällskaps lokaler på Solhöjdsgatan 16 från ca 17:30

Tävlingens hemsida: http://sloren.se

Banor

För Kräftköret har vi tre banalternativ:

 1. Den traditionella bana som går runt Vrångö i söder, Knappen i väster, och hem genom Snobbrännan.
 2. En hårdvindsbana som används om det förväntas vara hårda vindar eller grov sjö utomskärs.
 3. En lättvindsbana som är kortare och håller sig inomskärs.

Samtliga banor kan vändas, d.v.s. seglas baklänges, om väderförhållandena är olämpliga för normalvarvet.

Tävlingsledningen visar vilken bana som ska seglas med nummerskylt 1-3 enligt numrering ovan senast 15 minuter före första start. Att en bana ska seglas omvänt markeras med att flagga ”S” hissas under orange flagga på start/mållinjen.

Normalbana, bana 1

 • Start
 • Vrångö. Ön Vrångö, syd om. SB
 • Lilla Stenskär. Syd och väst om. SB
 • Knappen. Väst om. SB
 • Tången. Piren på Styrsö Tången, väst och nord om. SB
 • Brustholmarna. O-kardinalmärket syd Brustholmarna, syd och ost om. BB
 • Mål

Kräftköret, Normalbana

Hårdvindsbana, bana 2

 • Start
 • Donsöhuvud-Yxen. Gate. Linjen mellan fyren Donsöhuvud och rött farledsmärke ”Yxen” 0,15 M i OSO.
 • Kumleskär. Skären ”Kumleskär”, ost om. SB
 • Vallholmsbåden. Rött farledsmärke (1 m) ost om Valö, syd och väst om. SB
 • Ärskärsbåden. Rött farledsmärke ”Ärskärsbåden”, väst om. SB
 • Rödskär. Ön ”Rödskär”, ost om. BB
 • Stora Lyngskär. Ön ”Stora Lyngskär”, ost om. BB
 • Mål

Kräftköret, Hårdvindsbana

Lättvindsbana, bana 3

 • Start
 • B. Skepparkannans märke ”B”, Rött farledsmärke (djup 2,5 m) ”S Rödskärsbåden” 0,25 M SV St Rödskär, syd om. BB
 • Röda Skären. De två nordligare av Röda Skären 0,55 M O Stora Lyngskär, ost om. SB
 • Klävegrund. Rött farledsmärke ”Klävegrund”, syd och väst om. SB
 • D. Skepparkannan märke ”D”, S-kardinalmärke (djup 2,9 m) 0,05 M N Lågerna, väst och nord om. SB
 • K. Skepparkannans märke ”K”, Mittledsmärke (djup 3,2 m) 0,1 M O St Eskilsholmen, syd om. BB
 • Mål

Kräftköret, Lättvindsbana