Inbjudan

Inbjudan 2018

Tid: Lördagen den 15:e september 2018 klockan 10:30
Plats: Start och mål Hinsholmens småbåtshamn, Vågbrytaren
Arrangör: SS Slören
Klass: SRS
Format: Distans

Tävlingen är öppen för alla seglare men ingår också som avlutande delsegling i SS Slörens Skepparkannan 2018 och där deltagande båtar är automatiskt anmälda till seglingen och behöver inte erlägga anmälningsavgift.

Tävlingsexpeditionen är i starttribunen på vågbrytaren i Hinsholmens småbåtshamn.

Anmälningssätt: Anmälan via formulär på hemsidan eller maila till tav@sloren.se och bifoga ifylld anmälningsblankett.

Båtar som anmäler sig enbart till Kräftköret och som inte delagit i Skepparkannan ombeds noggrant notera sin startgrupp som kommer att tilldelas vid Skepparmötet. Indelning i startgrupper sker normalt enligt samma principer som för Skepparkannan med Tävlingsledningen har rätt att göra ändringar för att erhålla ett mer jämnt fördelat startfält.

Sista anmälningsdag: 2018-09-15
Anmälningsavgift: 150 kr
Betalning: SS Slörens Bankgiro 334-3795
Registrering och efteranmälan: På tävlingsexpeditionen mellan 08.30 och 09.30

Tävlingsledare och kontakt: Johan von Otter tel: 031-419485

Seglingsföreskrifterna sänds per e-post, eller utlämnas till deltagande båtar vid registrering samt finns att hämta från Slörens hemsida http://sloren.se, klicka vidare till  ”Skepparkannan/Information/Föreskrifter & Regler”.

Tider:
Expeditionen öppnar kl. 08.30 på kappseglingsdagen.
Rorsmansmöte kl. 09.30
1:a start kl. 10.30
Tävlingens hemsida: http://sloren.se

Banor

Kräftköret har en traditionell bana som går runt Vrångö i söder, Knappen i väster, och hem genom Snobbrännan.

Inför 2018 års tävling gör vi en revision av banalternativ för att ha färdiga alternativbanot i händelse av förvirrat väder. Nedan visas de banor som använts sedan 2012 men det kan komma en reviderad version inför 2018 års tävling. Detta meddelas senast på skepparmötet på tävlingsdagen.

Kräftköret, Normalbana

Kräftköret, traditionell normalbana

Kräftköret, Hårdvindsbana

Kräftköret, hårdvindsbana sedan 2012