Kräftköret 2019

Anmälda 2019-02-06 11:00

Observera att startgruppsindelning är preliminär och kan ändras av tävlingsledningen ända fram till skepparmötet!

SRS-tal i nedanstående lista är grund-SRS om inget annat angetts i anmälan. Skeppare har rätt att välja med eller utan flygande försegel och shorthand ända fram till skepparmötet varvid SRS-talet ändras.

StartgruppSkeppareBåttypBåtnamnSegelnummerSRS