Monthly Archives: april 2013

Ledare till seglarlägren vecka 25 och 26

Category : Slören , Triss-/Optimisten

Hej alla, vi saknar ledare sommarens läger, finns det någon som känner någon eller några som har tillräckligt med erfarenhet för att åtaga sig detta??

Ring Göran Fält 070-3957178


Sista dag för inbetalning till Triss-/Optimisten

Category : Slören , Triss-/Optimisten

Idag är det sista dagen för inbetalning för årets Triss-/Optimistseglingar.

BETALNINGSRUTINER
Betala in avgiften 450 kr eller 300 kr till Segelsällskapet Slörens BG 334-3795.
Märk betalningen med ”Optimist” + ”Barnets personnummer”.

Medlemsavgiften i Slören är endast 150 kr för hela familjen. Medlemskap är en förutsättning för att kunna delta på seglarskolan.
Deltagaravgiften för hela säsongen är 300 kr per barn (varav 100 kr går oavkortat till Slörens båtfond).
Vid deltagande i seglarläger tillkommer en kostnad. Anmälan görs varje år under perioden januari – mars.


Skepparkannan 2013

Category : Skepparkannan

Hej alla Slörare!
Nu är det dags igen för Skepparkannan!
Vi startar igen med Skepparmöte måndag 6/5 18:30 i HBF:s klubblokal Hinsholmskilen.

Tacksam om jag kan få edra anmälningar så snart som möjligt, för att kunna bestämma startgrupper. Anmälningsblankett finns här.

Medlemsavgift 150:-
Skepparkannan 200:-

Insättes på vårt Bankgiro: 334-3795, glöm ej Skepparkannan + Båtens namn!


Platser kvar på optimistkurserna!

Det finns platser kvar på optimistkurserna. Speciellt nybörjare på måndagar är lite få. Vi har en ny ledare som är jättebra!!
Inventera er bekantskapskrets om det finns någon som vill gå:-) Vi syns där!!


VÄLKOMMNA TILL BÅTFIXARDAGEN DEN 28 APRIL

Category : Triss-/Optimisten

Vi träffas mellan 12:00 och 15:00 på Saltskär.

Ta gärna med er matsäck!

Hälsningar

Göran 070-3957178

Tyvärr blev bara 4 stycken, men tack vare hårt arbete lyckades vi göra det som måste göras, så nu kan seglingssäsongen påbörjas 6 maj som planerat!

hälsningar

Göran


Föräldramöte

Category : Triss-/Optimisten

Ni kommer väl ihåg att anmäla era barn och ungdomar till sommarens seglingar innan föräldramötet på måndag.

Då vi gör gruppindelningar på respektive dagar, kom så att ni kan få framföra era önskemål!

 


Ledare behövs till måndagar och onsdagar!

Category : Triss-/OptimistenLedare behövs till måndagar och onsdagar!

Kontakta Ulrika Sjödahl på 0702-645 100 eller adm@sloren.se.


Inbjudan till Slörens ungdomssegling

Category : Triss-/Optimisten


SPRID INBJUDAN!

2013 – Inbjudan till Slörens ungdomssegling
Ladda gärna ner och kopiera denna inbjudan och sätt upp den på så många ställen som möjligt: t.ex skolor, affärer etc!
Dela gärna ut bland klasskamrater!


Segla och ha kul!

Slören inbjuder även i år till jollesegling för barn och ungdomar, ålder från cirka 8 år och uppåt. Vi seglar kvällstid under maj-juni och augusti-september, ute på Saltskär, i Hinsholmskilen (Göteborgs Roddförenings). Vi seglar med Slörens egna jollar – Optimister och Trissjollar.

Fortsätt segla eller bli ledare!?

Ni som är lite äldre vill vi välkomna att fortsätta segla hos oss – prova gärna Trissjollen och E-jollen! Vi hoppas också att ni vill bli ledare för de yngre seglarna – hör av er!

Slörens verksamhet

Verksamheten bygger helt på ideella insatser och ett aktivt deltagande från alla föräldrar är därför angeläget under alla seglingskvällar. Föräldrar behövs dels som instruktörer dels för att sköta det praktiska arbetet runt omkring. Föräldramedverkan innebär dels att det finns tid för gemenskap och bryggfika dels att deltagaravgift och medlemsavgift är blygsamma. För 2013 är medlemsavgiften 150 kr per familj och deltagaravgiften är 300 kr barn.

Förutsättningar för att delta

• Simkunnighet 200 m
• Medlemskap i Slören
• Egen flytväst
• Egen ansvarsförsäkring
• Aktiv föräldramedverkan

Anmälan

Nya och gamla seglare & ledare anmäl er snarast via mejl till adm@sloren.se och glöm inte att skicka in anmälningsblanketten som finns på www.sloren.se

Ledarmöte 8 april, 18.30

på Saltskär – Välkomna!

Föräldramöte 22 april 18.30

Alla föräldrar kallas härmed till vårträff på Saltskär (Roddföreningens hus, bro från Kustroddaregatan)
Program: Information om
• Verksamheten
• Föräldrauppgifter
• Gruppindelning
Närvaro är ”obligatorisk” för att vi skall kunna få allt klart inför seglingarna. Anmäl deltagande till adm@sloren.se. Slören bjuder på fika. Innan mötet:
• Anmäl och betala medlems- och deltagaravgift
(Bank giro 334-3795)
• Fundera på vilka uppgifter ni kan ta på er – för mer detaljer se infobladet på hemsidan.

Båtfixardag 28 april

12.00-15.00 på Saltskär, alla som kan komma är mycket välkomna – anmäl till Ulrika Sjödahl på adm@sloren.se.