Monthly Archives: mars 2013

Båtfixardag 28 april, kl 12.00-15.00

Category : Triss-/Optimisten

Den 28 april kl 12.00-15.00 har vi Båtfixardag på Saltskär!

Alla som kan komma är mycket välkomna – anmäl till Ulrika Sjödahl på adm@sloren.se


Föräldramöte 22 april, kl 18.30

Category : Slören

Alla föräldrar kallas härmed till vårträff på Saltskär (Roddföreningens hus, bro från Kustroddaregatan)

Program:
• Information om verksamheten
• Föräldrauppgifter
• Gruppindelning
Närvaro är ”obligatorisk” för att vi skall kunna få allt klart inför seglingarna.
Anmäl deltagande till adm@sloren.se
Slören bjuder på fika.

Innan mötet:
• Anmäl och betala medlems- och deltagaravgift (Bank giro 334-3795)
• Fundera på vilka uppgifter ni kan ta på er – för mer detaljer se läs under Triss- /Optimistsegling på hemsidan.


Ledarmöte 8 april, kl 18.30

Category : Triss-/Optimisten

Dags för ledarmöte på Västra Palmgrensgatan 187 den 8 april, kl 18.30 – välkomna!